hrcak mascot   Srce   HID

Sigurnost : časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini,Vol. 60 No. 4
Datum izdavanja: siječnja 2019.

Objavljen na Hrčku: 3. 1. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Emerging needs in OSH: a new master in occupational safety and health by ILO and University of Turin  
Rastuće potrebe u zaštiti na radu: magisterij iz zaštite na radu (Program međunarodne organizacije rada i Sveučilišta u Torinu) (str.321-333) hrvatskipdf 416 KB
Davide Bosio, Giacomo Garzaro, Enrico Bergamaschi, Daniela Trombetta, Félix Martín Daza, Enrico Pira
Izvorni znanstveni članak
 
New method for risk assessment of statodynamic strains - testing and validation  
Nova metoda procjene rizika statodinamičkih napora - testiranje i validacija (str.335-341) hrvatskipdf 121 KB
Marija Bubaš, Karmen Bradvica, Marina Mihalinac Bolanča, Željka Sokolović Pavić, Katarina Zahariev Vukšinić, Dijana Krišto
Prethodno priopćenje
 
Occupational diseases and general practitioners  
Stavovi obiteljskih liječnika o profesionalnim bolestima (str.343-356) hrvatskipdf 2 MB
Renata Ecimović Nemarnik, Domagoj Slavić, Hrvoje Radić, Zoran Šimurina, Denis Lisica Mandek, Marija Bubaš
Stručni rad
 
Training of occupational medicine physicians and allied occupational safety & health professionals in the USA  
Osposobljavanje liječnika medicine rada i stručnjaka zaštite na radu u SAD-u (str.357-362) hrvatskipdf 115 KB
Eric Wood
Stručni rad
 
Results of research on the attitudes and needs of professors of vocational subjects and vocational training teachers in secondary vocationa schools  
Rezultati istraživanja stavova i potreba profesora stručnih predmeta i voditelj praktične nastave u srednjim strukovnim školama (str.363-368) hrvatskipdf 350 KB
Marija Batak
Stručni rad
 
Pitanja Inspektoratu rada (str.371-373) hrvatskipdf 104 KB
Đuro Čižmar
Ostalo
 
Pregled i održavanje skladišnih regala (str.375-378) hrvatskipdf 707 KB
Marko Pandža
Ostalo
 
Požari u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferoma (str.379-382) hrvatskipdf 786 KB
Nenad Papić
Ostalo
 
Uloga JLS-a i komunalnog redarstva u gospodarenju otpadom (str.383-387) hrvatskipdf 113 KB
Branimir Fuk
Ostalo
 
Radni odnosi (str.389-394) hrvatskipdf 117 KB
Rihard Gliha
Ostalo
 
Pitanja i odgovori (str.395-397) hrvatskipdf 102 KB
Veronika Laušin
Ostalo
 
Uočeni propusti u nadzorima ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu (str.401-404) hrvatskipdf 189 KB
Sanja Sambol
Ostalo
 
ICOH 2017. (str.405-406) hrvatskipdf 80 KB
Marija Bubaš
Ostalo
 
Novi propisi iz područja zaštite zdravlja, sigurnosti na radu i zaštite od požara . 9/18. - 11/18. (str.409-409) hrvatskipdf 90 KB
Sandra Telebec
Ostalo
 
Popis članak objavljenih u časopisu "Sigurnost" godine 2018. (str.411-415) hrvatskipdf 117 KB
Gordana Baraba
Ostalo
 
Kazalo ključnih riječi, volumen 60, 2018. (str.417-418) hrvatskipdf 96 KB
Gordana Baraba
Ostalo
 
Zahvala recenzentima (str.419-419) hrvatskipdf 76 KB
Ostalo  
Posjeta: 6.654 *