hrcak mascot   Srce   HID

Journal of Contemporary history, Vol. 13 No. 2, 1981

Publication date: September 1981

Published on HRČAK: 08 January 2019
Table of contents Full text
Radnički pokret u Hrvatskoj od 1867. do početka XX. stoljeća. (str.5-25) croatianpdf 1 MB
Vlado Oštrić
Review article
 
Makedonski komunisti i borba makedonskog naroda za nacionalno i socijalno oslobođenje uoči rata i revolucije (str.27-49) croatianpdf 1 MB
Ivan Katardžiev
Review article
 
Crnogorska revolucionarna intelektualna omladina na Zagrebačkom sveučilištu između dva rata (str.51-62) croatianpdf 2 MB
Vojo Rajčević, Dušan Čalić
Review article
 
Napomene o uvažavanju općeg i posebnog s gledišta jugoslavensko-nacionalno (republičko-pokrajinsko) (str.63-71) croatianpdf 603 KB
Janko Pleterski
Professional paper
 
Jugoslavenska povijesna literatura o političkoj djelatnosti katoličke crkve u Hrvatskoj 1918–1945 (str.73-103) croatianpdf 1 MB
Zlatko Matijević
Review article
 
Novim putovima u istraživanju Habsburške Monarhije (str.105-155) croatianpdf 3 MB
Mirjana Gross
Review article
 
Branko Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1978, Beograd, 1980. (str.157-163) croatianpdf 532 KB
Zlatko Čepo
Book Review
 
Fitzroy Macclean, Tito, Zagreb – Beograd – Titograd 1980, str 127. (str.163-165) croatianpdf 358 KB
Zlatko Čepo
Book Review
 
Dragoljub Živojinović, Vatikan, Srbija i stvaranje jugoslavenske države 1914–1920, Beograd 1980, str. 419 (str.166-167) croatianpdf 227 KB
Zlatko Matijević
Book Review
 
Milica Milenković, Sindikalni pokret u Srbiji 1921–1929, Beograd 1979, str. 573. (str.168-170) croatianpdf 236 KB
Bosiljka Janjatović
Book Review
 
Baština klasičnog prirodnog prava i suvremena marksistička pravna misao, Ernst Bloch, Prirodno pravo i ljudsko dostojanstvo, Izdavački centar Komunist, Beograd 1977, str. 299. (str.171-176) croatianpdf 489 KB
Nada Kisić-Kolanović
Book Review
 
“Ženski svijet“ Konferencija za aktivnost i ulogu žene u društvenom razvoju RK SSRNH i Izdavački savjet časopisa „Žena“, Zagreb 1979 (reprint) (str.176-179) croatianpdf 376 KB
Lydia Sklevicky
Book Review
 
Zgodovinski časopis 1974–1979. (str.179-185) croatianpdf 495 KB
Zdenko Radelić
Book Review
 
Uloga i položaj žene u tradicijskoj kulturi, Redoviti godišnji sastanak hrvatskog etnološkog društva, Zagreb 26. i 27. siječnja 1971. (str.187-194) croatianpdf 522 KB
Lydia Sklevicky
Professional paper
 
Visits: 302 *