hrcak mascot   Srce   HID

Journal of Contemporary history, Vol. 13 No. 3, 1981

Publication date: March 1982

Published on HRČAK: 08 January 2019
Table of contents Full text
Političke i vojne pripreme Komunističke partije Jugoslavije u organiziranju oružanog ustanka jugoslavenskih naroda i narodnosti 1941. godine (str.7-30) croatianpdf 1 MB
Nikola Anić
Review article
 
Međunarodna komponenta socijalističke revolucije u Jugoslaviji (str.31-41) croatianpdf 611 KB
Stanislav Stojanović
Professional paper
 
Prilog istraživanju sudjelovanja radničke klase Hrvatske u NOB-u i socijalističkoj revoluciji 1941. godine (str.43-63) croatianpdf 1 MB
Pero Nasakanda
Review article
 
Funkcija narodne vlasti u NOB-u Hrvatske 1941. godine“ (str.65-83) croatianpdf 1 MB
Nada Kisić-Kolanović
Original scientific paper
 
Organizacija zdravstva u narodnooslobodilačkoj borbi na teritoriju Hrvatske (str.85-136) croatianpdf 2 MB
Ivan Kralj
Original scientific paper
 
Dnevnik Glavnog štaba narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Hrvatske (1941–1942) (str.137-164) croatianpdf 1014 KB
Professional paper  
Ponovo aktualni Buharin (str.165-181) croatianpdf 1003 KB
Zlatko Čepo
Review article
 
Nedorečeno djelo (str.183-192) croatianpdf 644 KB
Marijan Maticka
Professional paper
 
Slobodan Milošević, Izbjeglice i preseljenici na teritoriji okupirane Jugoslavije 1941.–1945., Beograd 1981. (str.193-197) croatianpdf 342 KB
Milica Bodrožić
Book Review
 
Zlata Knezović, Kulturno stvaralaštvo u revoluciji, Zagreb 1981. (str.197-199) croatianpdf 248 KB
Zlatko Čepo
Book Review
 
Lino Veljak, Marksizam i teorija odraza, Filozofijski temelji teorije odraza, Naprijed, Zagreb 1980. (str.200-205) croatianpdf 385 KB
Biljana Kašić
Book Review
 
Hrvatsko zagorje u revoluciji, Školska knjiga, 1981. (str.205-210) croatianpdf 386 KB
Franko Mirošević
Book Review
 
Petar Strčić, Štampana riječ o otporima i borbama. Radnički antifašistički komunistički i narodnooslobodilački pokret Istre, Kvarnerskog primorja i Gorskog kotara. Prilog bibliografiji. Knjige i brošure. Centar za historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara - Rijeka 1980. (str.211-212) croatianpdf 171 KB
Marija Sentić
Book Review
 
Vukašin Karanović, Moslavački partizanski odred u izdanju Skupštine općine i SUBNOR-a – Kutina, 1981. (str.212-214) croatianpdf 216 KB
Pero Nasakanda
Book Review
 
Tri kataloga Arhiva Jugoslavije, „Tito – misao, reč i delo“, 1980; „Jugoslavija 1941. godine“, 1981; „Ustavni razvoj socijalističke Jugoslavije“, Beograd 1981. (str.215-217) croatianpdf 239 KB
Petar Strčić
Book Review
 
Mile Marković, „Popis radova prof. dra Leona Gerškovića. (Knjige, članci, intervjui). Građa za bibliografiju“ Nacionalna i sveučilišna biblioteka, „Izvori za proučavanje jugoslavenskog samoupravnog socijalističkog sistema“, sv. 1, Zagreb 1981. (str.217-218) croatianpdf 174 KB
Petar Strčić
Book Review
 
Nova saznanja o istoriji narodne vlasti u Crnoj Gori jula 1941. godine (str.219-223) croatianpdf 314 KB
Zoran Lakić
Book Review
 
Zbornik Historijskog instituta Slavonije i Baranje, sv. 17, Slavonski Brod 1981. (str.223-226) croatianpdf 237 KB
Milica Bodrožić
Book Review
 
Visits: 452 *