hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 12 No. 3, 1980.


Datum izdavanja: prosinac 1980.

Objavljen na Hrčku: 8. 1. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Modernizacija izvana – reforme u Građanskoj Hrvatskoj i Slavoniji za neoapsolutizma (str.5-55) hrvatskipdf 2 MB
Mirjana Gross
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog poznavanju jugoslavenske ideje u hrvatskoj politici 1868–1874 (str.57) hrvatskipdf 1 MB
Petar Korunić
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatski socijalisti i Makedonija na prijelazu iz XIX u XX stoljeće (str.85-98) hrvatskipdf 787 KB
Vlado Oštrić
Pregledni rad
 
Reagiranja jugoslavenskih iseljenika na potpisivanje Münchenskog sporazuma 1938. god (str.99-107) hrvatskipdf 506 KB
Ivan Čizmić
Pregledni rad
 
Orijentacioni pregled i analiza izvora i literature o Socijalističkom savezu radnog naroda Jugoslavije 1945–1978. (str.109-129) hrvatskipdf 1 MB
Katarina Spehnjak
Pregledni rad
 
Gledišta o objektivnosti i subjektivnosti u historijskom istraživanju prema novim njemačkim izdanjima (str.131-137) hrvatskipdf 377 KB
Ivo Goldstein
Stručni rad
 
Povijest kao historijska društvena znanost (str.139-142) hrvatskipdf 278 KB
Zlatko Matijević
Stručni rad
 
Ka sintezi jugoslovenske revolucije (str.143-146) hrvatskipdf 284 KB
Slobodan Branković
Recenzija, Prikaz
 
Vojno-političko savjetovanje u Stolicama – Značaj i posledice za NOB, Zbornik radova, Beograd 1980. (str.146-150) hrvatskipdf 340 KB
Miloje Pršić
Recenzija, Prikaz
 
Vojislav Simović – Branko Petranović, Istorija narodne vlasti u Jugoslaviji, Beograd 1979. (str.150-153) hrvatskipdf 295 KB
Petar Strčić
Recenzija, Prikaz
 
Branislav Gligorijević, Parlament i političke stranke u Jugoslaviji 1919–1929, Beograd 1979. (str.153-157) hrvatskipdf 310 KB
Nadežda Jovanović
Recenzija, Prikaz
 
Savez komunista Jugoslavije 1919–1979. Istra - Hrvatsko primorje – Gorski kotar, Rijeka 1980, 267 str. (str.157-161) hrvatskipdf 351 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz
 
Sibe Kvesić, Dalmacija u narodnooslobodilačkoj borbi, Institut za historiju radničkog pokreta Dalmacije, Split 1979. (str.162-165) hrvatskipdf 333 KB
Franko Mirošević
Recenzija, Prikaz
 
Miroslava Despot, Industrija i trgovina građanske Hrvatske 1873–1880. Prilog gospodarskoj povijesti Hrvatske u doba banovanja Ivana Mažuranića. Građa za gospodarsku povijest Hrvatske, JAZU, knj. 18, Zagreb 1979, 298 str. (str.166-169) hrvatskipdf 325 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz
 
Faschismus Forschung, Positionen, Probleme, Polemik, Akademie-Verlag, Berlin, 1980; Herausgegeben von Dietrich Eiholtz und Kurt Gossweiler; s. 459 (str.170-175) hrvatskipdf 372 KB
Zlatko Matijević
Recenzija, Prikaz
 
Jean Elleinstein, Historija staljinskog fenomena, Školska knjiga, Zagreb 1980. (str.176-182) hrvatskipdf 439 KB
Franko Mirošević
Recenzija, Prikaz
 
Frantz Fanon, Sociologija revolucije. Ogledi o alžirskoj i afričkoj revoluciji, Beograd, Radnička štampa, 1977 (Biblioteka „Ideje“, IV kolo), 203 str. (str.183-190) hrvatskipdf 554 KB
Igor Graovac
Recenzija, Prikaz
 
Bibliografija sodelavcev Inštituta za zgodovino delavskega gibanja 1969–1979, Ljubljana 1979. (str.190-191) hrvatskipdf 206 KB
Petar Strčić
Recenzija, Prikaz
 
Politička misao (1978. i 1979.), izd. Fakultet političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu i Centar za kulturnu djelatnost SSO Zagreba (str.193-196) hrvatskipdf 287 KB
Katarina Spehnjak
Recenzija, Prikaz
 
Österreichische Osthefte, 1–4, Beč 1979. (str.196-199) hrvatskipdf 284 KB
Branka Pribić
Recenzija, Prikaz
 
Sociologija, marksizam i posebne znanosti. Redovna godišnja skupština sociološkog društva Hrvatske, Zagreb 15. II 1980. (str.201-208) hrvatskipdf 491 KB
Lydia Sklevicky
Vijest
 
Redovni godišnji sastanak Hrvatskog etnološkog društva, Zagreb 31. I i 1. II 1980. (str.208-214) hrvatskipdf 444 KB
Lydia Sklevicky
Vijest
 
Posjeta: 1.163 *