hrcak mascot   Srce   HID

Kartografija i geoinformacije, Vol. 17 No. 30, 2018.


Kartografija i geoinformacije,Vol. 17 No. 30
Datum izdavanja: prosinca 2018.

Objavljen na Hrčku: 10. 1. 2019.
Sadržaj Puni tekst
II. ciklus obnove geomagnetske informacije Republike Hrvatske – prvi rezultati (str.4-15) hrvatskipdf 12 MB
2nd Geomagnetic Information Renewal Cycle in the Republic of Croatia – First Results (str.4-15) engleskipdf 12 MB
Mario Brkić, Marko Pavasović, Matej Varga, Marijan Grgić
Pregledni rad
 
Karta gornje doline Mara – pripovjedna karta (str.16-27) hrvatskipdf 17 MB
A Storytelling Map of the Upper Mara Valley (str.16-27) engleskipdf 17 MB
Gabriela Ilies, Marin Ilies
Pregledni rad
 
Usporedba kamene makete Triglava Valentina Hodnika i stvarnog oblika planine (str.28-45) hrvatskipdf 48 MB
Comparison of Valentin Hodnik’s Stone Model of Triglav and the Actual Shape of the Mountain (str.28-45) engleskipdf 48 MB
Dušan Petrovič, Anita Anželak, Tilen Urbančič, Dejan Grigillo
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza sadržaja Klobučarićevih prikaza Kvarnerskog primorja (str.46-67) hrvatskipdf 22 MB
An Analysis of Klobučarić’s Depictions of the Kvarner Littoral (str.46-67) engleskipdf 22 MB
Ivka Kljajić, Miljenko Lapaine
Pregledni rad
 
Darko Šiško, doktor tehničkih znanosti (str.68-71) hrvatskipdf 6 MB
Darko Šiško, PhD in Technical Sciences (str.68-71) engleskipdf 6 MB
Tihomir Jukić, Vlado Cetl
Vijest
 
Dejan Lovrinčević doktor tehničkih znanosti (str.72-77) hrvatskipdf 6 MB
Dejan Lovrinčević, PhD in Technical Sciences (str.72-77) engleskipdf 6 MB
Miljenko Lapaine
Vijest
 
Veljko Flego doktor tehničkih znanosti (str.78-81) hrvatskipdf 906 KB
Veljko Flego, PhD in Technical Sciences (str.78-81) engleskipdf 906 KB
Miodrag Roić
Vijest
 
Kartografska baština iz fundusa Pomorskog muzeja u Dubrovniku (str.82-87) hrvatskipdf 39 MB
Cartographic Heritage in the Holdings of the Maritime Museum in Dubrovnik (str.82-87) engleskipdf 39 MB
Ana Kaznačić Skurić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Na krilatim kotačima do Opatijske rivijere (str.88-91) hrvatskipdf 12 MB
On Winged Wheels to the Opatija Riviera (str.88-91) engleskipdf 12 MB
Mirjana Kos, Miljenko Lapaine
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stare karte i planovi Istre (str.92-95) hrvatskipdf 11 MB
Old Maps and Plans of Istria (str.92-95) engleskipdf 11 MB
Milka Kosanović, Miljenko Lapaine
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dani IPP-a 2018. i 14. međunarodna konferencija o geoinformacijama i kartografiji Zagreb, 27. - 29. rujan 2018. (str.96-103) hrvatskipdf 38 MB
SDI Days 2018 and 14th International Conference on Geoinformation and Cartography Zagreb, 27 - 29 September 2018. (str.96-103) engleskipdf 38 MB
Petra Sajko Hlušička, Iva Gašparović, Miljenko Lapaine
Recenzija, Prikaz slučaja
 
23. zasjedanje skupštine Znanstvenog vijeća za daljinska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (str.104-104) hrvatskipdf 2 MB
The 23rd Session of the Scientific Council for Remote Sensing of the Croatian Academy of Science and Arts (str.104-104) engleskipdf 2 MB
Ivan Landek, Iva Gašparović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Povijest znanosti i prirodne filozofije u Hrvata (s osobitim obzirom na egzaktne znanosti) Knjiga III Rani novi vijek (str.106-113) hrvatskipdf 4 MB
The History of Science and Natural Philosophy among the Croats (with particular reference to the exact sciences) Volume III The Early Modern Period (str.106-113) engleskipdf 4 MB
Ivana Skuhala Karasman
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hrvatski egzonimi II.: Popis suvremenih i povijesnih egzonima Urednica Ivana Crljenko (str.112-115) hrvatskipdf 2 MB
Croatian Exonyms II: List of Contemporary and Historical Exonyms Edited by Ivana Crljenko (str.112-115) engleskipdf 2 MB
Dubravka Spevec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mrežne stranice za usporedbu kartografskih projekcija (str.116-117) hrvatskipdf 2 MB
Website for Comparing Map Projections (str.116-117) engleskipdf 2 MB
Nedjeljko Frančula, Dražen Tutić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mobilnost za svakoga (str.118-119) hrvatskipdf 4 MB
Mobility for Everyone (str.118-119) engleskipdf 4 MB
Mateja Crneković, Lucija Dreven, Mateo Grdjanić, Martina Kušan, Katarina Plancutić and Morena Varga
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Poklonjeno autorstvo Poglavlje preuzeto iz knjige: The Unofficial Guide for Authors, From Research Design to Publication Preveo s engleskoga M. Lapaine (str.120-123) hrvatskipdf 586 KB
Gifted Authorship Chapter downloaded from the book: The Unofficial Guide for Authors, From Research Design to Publication (str.120-123) engleskipdf 586 KB
Tomislav Hengl, Michael Gould, Wouter Gerritsma
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Geografska imena u Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (str.124-125) hrvatskipdf 521 KB
Geographic Names in the Act on the State Survey and Cadastre of Real Estates (str.124-125) engleskipdf 521 KB
Miljenko Lapaine
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Natječaj Nagrade Barbara Petchenik za dječju kartu svijeta za 2019. na temu Volimo karte (str.126-129) hrvatskipdf 9 MB
Barbara Petchenik Award for Children’s World Map 2019. Topic: We Love Maps (str.126-129) engleskipdf 9 MB
Ivka Kljajić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
19. godišnja skupština Hrvatskoga kartografskog društva Zagreb, 14. prosinac 2018. (str.130-135) hrvatskipdf 7 MB
19th Annual Assembly of the Croatian Cartographic Society Zagreb, December 14, 2018 (str.130-135) engleskipdf 7 MB
Marina Viličić
Vijest
 
Posjeta: 8.789 *