hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 14 No. 2, 1982.


Datum izdavanja: studenoga 1982.

Objavljen na Hrčku: 11. 1. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Josip Broz Tito u našoj i stranoj literaturi (str.5-5) hrvatskipdf 123 KB
Uvodnik  
Osnovna literatura o Josipu Brozu Titu (str.7-13) hrvatskipdf 372 KB
Zlatko Čepo
Stručni rad
 
Titova vanjskopolitička borba u NOB-u za Istru, Rijeku i Slovensko primorje i jugoslavenska historiografija (str.14-20) hrvatskipdf 423 KB
Petar Strčić
Pregledni rad
 
Titova borba za jedinstvo KPJ (1935–1941) (str.21-28) hrvatskipdf 369 KB
Miroljub Vasić
Stručni rad
 
Josip Broz Tito u slovenskoj historiografiji (str.29-33) hrvatskipdf 279 KB
France Filipič
Stručni rad
 
Josip Broz Tito u stranoj historijskoj literaturi (str.34-43) hrvatskipdf 575 KB
Vojmir Kljaković
Stručni rad
 
Josip Broz Tito u sovjetskoj literaturi (str.44-47) hrvatskipdf 253 KB
Slavoljub Cvetković
Stručni rad
 
Louis Adamič i Vladimir Dedijer – prvi Titovi biografi (str.48-64) hrvatskipdf 912 KB
Stanislava Koprivica-Oštrić
Pregledni rad
 
Biografska literatura o Josipu Brozu Titu i daljnja biografska istraživanja (str.65-75) hrvatskipdf 640 KB
Vlado Oštrić
Pregledni rad
 
Sindikalna djelatnost Josipa Broza Tita u svjetlu jugoslavenske historijske literature (str.76-84) hrvatskipdf 500 KB
Bosiljka Janjatović
Pregledni rad
 
Mnogi su izvori dostupni ali nisu korišteni (str.85-88) hrvatskipdf 254 KB
Dušan Biber
Stručni rad
 
Neka pitanja pristupa pisalaštvu o J. Brozu Titu (str.89-89) hrvatskipdf 118 KB
Biljana Kašić
Stručni rad
 
Shvatiti Tita znači ići do korijena društvene složenosti Jugoslavije (str.90-91) hrvatskipdf 133 KB
Dušan Bilandžić
Stručni rad
 
Titova kritička misao zaslužuje veću pažnju (str.92-94) hrvatskipdf 309 KB
Rene Lovrenčić
Stručni rad
 
Razvoj i promjena klasne strukture KP Hrvatske u NOB-u i socijalističkoj revoluciji (str.95-128) hrvatskipdf 2 MB
Pero Nasakanda
Izvorni znanstveni članak
 
Izvori i literatura za povijest Komunističke partije Hrvatske – Saveza komunista Hrvatske 1945–1978 (str.129-178) hrvatskipdf 2 MB
Berislav Jandrić
Pregledni rad
 
Je li bilo organizovano Odeljenje Južnih Slovena pri Narodnom komesarijatu za pitanja nacionalnosti u Moskvi 1918. godine (str.179-184) hrvatskipdf 405 KB
Nikola Popović
Pregledni rad
 
U povodu osvrta Zlatka Čepa na „Istoriju Jugoslavije 1918–1978 (str.185-189) hrvatskipdf 312 KB
Branko Petranović
Stručni rad
 
Još jednom o „Istoriji Jugoslavije 1918–1978 (str.190-192) hrvatskipdf 225 KB
Zlatko Čepo
Stručni rad
 
Komunistička internacionala, Stenogrami i dokumenti kongresa (knjiga 1, 2, 3, 4, 5), Institut za međunarodni radnički pokret, „Kulturni centar“, JUR „Privredna knjiga“, Gornji Milanovac 1981) (str.193-201) hrvatskipdf 519 KB
Biljana Kašić
Stručni rad
 
L. Giuricin - M. Sobolevski, Il partito comunista di Fiume 1921-1924. Komunistička partija Rijeke. Documenti – Građa. Rovinj - Rijeka 1982, 255 + 8 str. faksimila (str.202-203) hrvatskipdf 168 KB
Bosiljka Janjatović
Stručni rad
 
Miloš Vuksanović, Prva proleterska brigada, Beograd 1981. (str.204-207) hrvatskipdf 303 KB
Milica Bodrožić
Recenzija, Prikaz
 
Vojislav Kecmanović Đedo, Zabilješke iz ratnih dana, Institut za istoriju NIŠRO, „Oslobođenje“, Sarajevo 1980, 245 str. (str.208-211) hrvatskipdf 308 KB
Slobodan Nagradić
Recenzija, Prikaz
 
Rade Bulat, Svjedočanstva iz Petrove gore, Globus i Prosvjeta, Zagreb, 1981, 437 str. (str.212-217) hrvatskipdf 398 KB
Franko Mirošević
Recenzija, Prikaz
 
Vinodolski zbornik, II/1981, Crikvenica 1981, 396 str. (str.218-220) hrvatskipdf 249 KB
Bosiljka Janjatović
Recenzija, Prikaz
 
Louis Hout, Oružje za Tita, „Globus“, Zagreb 1981, 232 str. (str.220-223) hrvatskipdf 290 KB
Darivoj Žilić
Recenzija, Prikaz
 
Acta historico-oeconomica Jugoslaviae 7, Zagreb 1980. (str.223-229) hrvatskipdf 400 KB
Zdenka Šimončić-Bobetko
Recenzija, Prikaz
 
Nikola Visković, Pojam prava. Prilog integralnoj teoriji prava, „Logos“, Split 1981, 379 str. (str.229-234) hrvatskipdf 392 KB
Nada Kisić-Kolanović
Recenzija, Prikaz
 
Jugoslavenske vlade u izbjeglištvu, 1941-1945, Dokumenti, Arhiv Jugoslavije, „Globus“, Zagreb 1981.: Knjigu 1. Jugoslavenske vlade u izbjeglištvu 1941-1943. priredio Bogdan Krizman, 529 str.; Knjigu 2. Jugoslovenske vlade u izbeglištvu 1943-1945. priredio Branko Petranović, 447 str. (str.234-244) hrvatskipdf 634 KB
Franko Mirošević
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 4.378 *