hrcak mascot   Srce   HID

Nova mehanizacija šumarstva : Časopis za teoriju i praksu šumarskoga inženjerstva, Vol. 39 No. 1, 2018.

Nova mehanizacija šumarstva : Časopis za teoriju i praksu šumarskoga inženjerstva,Vol. 39 No. 1
Datum izdavanja: prosinac 2018.

Objavljen na Hrčku: 14. 1. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Analiza gaženja tla prilikom strojne sječe, izrade i izvoženja drva u prorednoj sastojini listača (str.1-12) hrvatskipdf 4 MB
Zdravko Pandur, Andreja Đuka, Marijan Šušnjar, Marin Bačić, Katarina Ostović, Kruno Lepoglavec
Izvorni znanstveni članak
 
Razvoj sheme programiranoga odmaranja na pješačkoj stazi »Podgarić – Garić-grad« u regionalnom parku Moslavačka gora (str.13-23) hrvatskipdf 2 MB
Matija Landekić, Ivan Martinić, Franjo Galić
Izvorni znanstveni članak
 
Uzročnik crvene pjegavosti borovih iglica (Dothistroma spp.) u šumskim kulturama običnoga (Pinus sylvestris L.) i crnoga bora (Pinus nigra J. F. Arnold) na području šumarija Pazin i Đurđevac (str.25-34) hrvatskipdf 892 KB
Jelena Kranjec Orlović, Lara Milošić, Antonija Kolar, Marko Boljfetić, Marko Vucelja, Danko Diminić
Izvorni znanstveni članak
 
Kvantitativna genetska diferencijacija populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u pokusnom nasadu »Jastrebarski lugovi« (str.35-45) hrvatskipdf 1 MB
Maja Morić, Saša Bogdan, Mladen Ivanković
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj hormonskih tretmana na zakorjenjivanje odrvenjelih reznica obične jele (Abies alba Mill.) (str.47-58) hrvatskipdf 2 MB
Sara Jurčević, Ivica Čehulić, Mladen Ivanković, Saša Bogdan
Izvorni znanstveni članak
 
An Overview of Forest Management in the Republic of Korea (str.59-66) engleskipdf 926 KB
Hyein Shin
Pregledni rad
 
Pregled dobre prakse u šumarskom poduzetništvu (str.67-82) hrvatskipdf 917 KB
Mario Šporčić, Matija Bakarić, Ivo Crnić, Matija Landekić
Stručni rad
 
Poslovno okruženje za razvoj sporednih šumskih proizvoda u Republici Hrvatskoj (str.83-89) hrvatskipdf 408 KB
Stjepan Posavec, Martina Ravnjak, Špela Pezdevšek Malovrh
Stručni rad
 
Djelatnici Zavoda za šumarske tehnike i tehnologije u posjetu međunarodnomu sajmu šumarske mehanizacije i opreme – INTERFORST 2018 (str.91-94) hrvatskipdf 3 MB
Kruno Lepoglavec, Matija Landekić
Kratko priopćenje
 
Međunarodno znanstveno savjetovanje FORMEC Improved Forest Mechanisation: Mobilizing natural resources and preventing wildfires, Madrid, Španjolska, 24-27. rujna 2018. (str.95-99) hrvatskipdf 632 KB
David Janeš
Kratko priopćenje
 
Međunarodno znanstveno savjetovanje »Šumsko inženjerstvo jugoistočne Europe – stanje i izazovi«, Bjelašnica – Igman, Bosna i Hercegovina, 13-15. rujna 2018. (str.101-104) hrvatskipdf 426 KB
Matija Bakarić
Kratko priopćenje
 
Donacija cjepača Laboratoriju za šumsku biomasu Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (str.105-105) hrvatskipdf 588 KB
Željko Zečić
Kratko priopćenje
 
In memoriam Prof. dr. sc. Ante P. B. Krpan (Knin, 20. 5. 1942. – Zagreb, 9. 2. 2018.) (str.107-109) hrvatskipdf 303 KB
Željko Zečić
In memoriam, Nekrolog
 
Tvrtka Hittner – tvornica traktora, dijelova i poljoprivredne mehanizacije (str.111-112) hrvatskipdf 787 KB
Stjepan Hittner
Ostalo
 
Posjeta: 241 *