hrcak mascot   Srce   HID

Subterranea Croatica, Vol. 16 No. supplementum 2, 2018.


Subterranea Croatica,Vol. 16 No. supplementum 2
Datum izdavanja: studenoga 2018.

Objavljen na Hrčku: 22. 1. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.1-3) hrvatskipdf 131 KB
Kazalo  
Šverda - Speleološka istraživanja zaleđa izvora Rječine (str.4-4) hrvatskipdf 114 KB
Šverda – Speleological Explorations of the Rječina Spring Hinterland (str.5-5)  
Lovel Kukuljan
Ostalo
 
Zahvale (str.6-7) hrvatskipdf 588 KB
Dalibor Reš
Ostalo
 
Predgovor (str.8-8) hrvatskipdf 93 KB
Dalibor Reš
Uvodnik
 
Uvod-kako smo stigli do Šverde (str.9-12) hrvatskipdf 3 MB
Dalibor Reš
Stručni rad
 
Geografske i klimatske značajke (str.13-16) hrvatskipdf 3 MB
Lovel Kukuljan
Stručni rad
 
Geologija Šverde (str.17-20) hrvatskipdf 4 MB
Nina Trinajstić
Stručni rad
 
Hidrologija područja Šverde (str.21-24) hrvatskipdf 3 MB
Andrija Rubinić
Stručni rad
 
Glaciokrš Šverde (str.25-30) hrvatskipdf 3 MB
Dino Grozić
Stručni rad
 
Osobitosti biljnog svijeta šireg područja Šverde (str.31-36) hrvatskipdf 4 MB
Marko Randić
Stručni rad
 
Crni (planinski) daždevnjak - Salamandra atra (str.37-40) hrvatskipdf 3 MB
Boria Vitas
Stručni rad
 
Biospeleologija Šverde (str.41-50) hrvatskipdf 2 MB
Martina Pavlek, Petra Bregović, Teo Delić, Jana Bedek
Stručni rad
 
Kratka povijest speleoloških istraživanja (str.51-54) hrvatskipdf 3 MB
Lovel Kukuljan
Stručni rad
 
Speleološka istraživanja Snežnika (str.55-58) hrvatskipdf 3 MB
Lovel Kukuljan
Stručni rad
 
Kronološki pregled speleoloških kampova (str.59-64) hrvatskipdf 4 MB
Lovel Kukuljan
Stručni rad
 
Popis sudionika kampova (str.65-72) hrvatskipdf 4 MB
Dalibor Reš
Stručni rad
 
Popis istraživanih speleoloških objekata (str.73-82) hrvatskipdf 4 MB
Lovel Kukuljan
Stručni rad
 
Katastarski pregled istraživanih objekata (str.83-272) hrvatskipdf 52 MB
Lovel Kukuljan, Dalibor Reš
Stručni rad
 
Analiza i statistika istraživanih objekata (str.273-282) hrvatskipdf 4 MB
Lovel Kukuljan
Stručni rad
 
Zaključak (str.283-284) hrvatskipdf 3 MB
Lovel Kukuljan
Stručni rad
 
Literatura (str.285-288) hrvatskipdf 3 MB
Bibliografija  
Indeks speleoloških objekata (str.289-292) hrvatskipdf 618 KB
Ostalo  
Posjeta: 5.020 *