hrcak mascot   Srce   HID

Journal of Contemporary History, Vol. 7 No. 2, 1975


Publication date: August 1975

Published on HRČAK: 29 January 2019
Table of contents Full text
Nezavisna radnička partija Jugoslavije i njena djelatnost u Hrvatskoj (str.7-35) croatianpdf 1 MB
(str.35-36)  
Stanislava Koprivica-Oštrić
Original scientific paper
 
O političkim koncepcijama i djelatnosti Samostalne narodne stranke 1863-1865 (str.37-59) croatianpdf 1 MB
(str.59-60)  
Vera Ciliga
Original scientific paper
 
O položaju ekonomske i socijalne historije u Austriji (str.61-70) croatianpdf 573 KB
Michael Mitterauer
Original scientific paper
 
Historija i društvene znanosti (str.71-99) croatianpdf 2 MB
Mirjana Gross
Original scientific paper
 
Pregled literature i štampanih izvora o industrijskom razvoju Hrvatske u razdoblju između dva svjetska rata (str.101-131) croatianpdf 1 MB
Zdenka Šimončić
Review article
 
Memorandum Terencea Shonea o vanjskoj politici Jugoslavije na početku drugoga svjetskog rata (str.133-151) croatianpdf 1 MB
Ljubo Boban
Review article
 
Njemački emisar W. Malletke kod V. Mačeka uoči napada na Jugoslaviju 1941. (str.152-163) croatianpdf 668 KB
Bogdan Krizman
Review article
 
O potrebi povijesnog pristupa istraživanju umjetnosti i revolucije (str.165-169) croatianpdf 345 KB
Zorica Stipetić
Review article
 
O nekim problemima iz povijesti Hrvatskog narodnog preporoda u Dalmaciji i srpsko-hrvatskim odnosima, napose o Mihovilu Pavlinoviću i Svetozaru Miletiću (str.171-188) croatianpdf 1 MB
Nikša Stančić
Review article
 
Sintetski radovi Dušana Bilandžića o povijesnom razvoju socijalističke Jugoslavije (str.189-192) croatianpdf 307 KB
Zlatko Čepo
Professional paper
 
Toma Milenković, Socijalistička partija Jugoslavije (1921-1929), Izd. Institut za savremenu istoriju, Beograd 1974, str. 733 (str.193-195) croatianpdf 253 KB
Bosiljka Janjatović
Professional paper
 
Milica Damjanović, Napredni pokret studenata Beogradskog univerziteta od 1929. do 1941. godine, Knj. II, izd. Nolit, Beograd 1974, str. 406 (str.195-199) croatianpdf 344 KB
Miroljub Vasić
Professional paper
 
Vjekoslav Mikecin, Povijest i kritička svijest (intelektualac i revolucija), Izd. Mladost, Zagreb 1974, str. 240 (str.199-204) croatianpdf 403 KB
Zlata Knezović
Professional paper
 
Žena u borbi 1943/45, Izd. Konferencije za društvenu aktivnost žena Hrvatske, časopisa „Žena“ i Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske, Zagreb 1974, str. 522 (str.204-206) croatianpdf 287 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Professional paper
 
Dragiša Jović - Mile Konjević, Radnički pokret u Slavonskom Brodu između dva svjetska rata, Izd. Historijski institut Slavonije i Baranje, Slavonski Brod 1974, str. 405 (str.207-210) croatianpdf 307 KB
Milenko Palić
Professional paper
 
International Review of Social History, 1974, 1-3, Izd. International Instituut voor sociale geschiedenis, Amsterdam (str.211-215) croatianpdf 358 KB
Miroslava Despot
Professional paper
 
Archiv Mitteilungsblatt des Vereins für Geschichte der Arbeiterbewegung, Beč 1969-1974 (str.216-221) croatianpdf 391 KB
Miroslava Despot
Professional paper
 
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, München 1973 (str.221-222) croatianpdf 199 KB
Branka Pribić
Professional paper
 
Revue des études sud-est européennes, Bukurešt, 1973. (str.222-224) croatianpdf 233 KB
Branka Pribić
Professional paper
 
Nepoznata bibiliografija Otokara Keršovanija (str.225-241) croatianpdf 864 KB
Miroslava Vaupotić
Professional paper
 
Visits: 3.713 *