hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: ožujka 2019.

Objavljen na Hrčku: 1. 3. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Sindrom karpalnog tunela (str.4-15) hrvatskipdf 2 MB
Carpal tunnel syndrome (str.4-15)  
Mirjana Baričić, Veljko Šantić, Dalen Legović, Zdravko Jotanović, Nikola Matejčić, Marina Miletić Barković
Pregledni rad
 
Timski pristup u ranoj intervenciji u djetinjstvu (str.16-23) hrvatskipdf 1 MB
The team approach in early childhood intervention (str.16-23)  
Tena Matijaš, Dajana Bulić, Tamara Kralj
Pregledni rad
 
Uloga gastrointestinalnih peptida u patogenezi i liječenju pretilosti (str.24-31) hrvatskipdf 1 MB
The role of gastrointestinal peptides in the pathogenesis and treatment of obesity (str.24-31)  
Nina Poropat, Dubravka Jurišić-Eržen
Pregledni rad
 
Cirkadijalni ritam i infarkt miokarda (str.32-42) hrvatskipdf 1 MB
Circadian rhythm and myocardial infarction (str.32-42)  
Ivana Škrlec
Pregledni rad
 
Pregledni prikaz mehaničkih asfiksija s glavnim naglaskom na vješanje (str.43-52) hrvatskipdf 1 MB
An overview of the mechanical asphyxia with the main emphasis on hanging (str.43-52)  
Ivan Šoša, Ivan Radaković
Pregledni rad
 
Poremećaji povezani s glutenom (str.53-58) hrvatskipdf 1 MB
Gluten-related disorders (str.53-58)  
Iva Pozderac, Brankica Mijandrušić Sinčić
Pregledni rad
 
Uloga 99mTc-MIBI-ja u dijagnostici afunkcionalnih čvorova štitne žlijezde (str.59-64) hrvatskipdf 1 MB
The role of 99mTc-MIBI in the evaluation of non-functional thyroid gland nodules (str.59-64)  
Leo Fischer, Maja Ilić Tomaš, Tatjana Bogović Crnčić, Neva Girotto, Ivan Pribanić, Svjetlana Grbac-Ivanković
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj načina proizvodnje krvnih pripravaka na učestalost transfuzijskih reakcija (str.65-71) hrvatskipdf 1 MB
The effect of blood product preparation method on the transfusion reaction rate (str.65-71)  
Ivica Matić
Izvorni znanstveni članak
 
Prospektivno istraživanje prevencije kontrastne nefropatije u Republici Hrvatskoj (str.72-78)  
A prospective study on prevention of contrast – induced nephropathy in Croatia (str.72-78) engleskipdf 1 MB
Ana Vujaklija Brajković, Marija Križić, Jakša Babel, Mia Rora, Radovan Radonić, Ivan Gornik
Izvorni znanstveni članak
 
Unaprjeđenje zdravstvene pismenosti učenika osmih razreda o reproduktivnom zdravlju – prikaz radionice „Komunikacija, emocije, spolnost“ (str.79-88) hrvatskipdf 1 MB
Health literacy improvement of eight grade students on reproductive health – presentation of workshops „Communication, emotions, sexuality“ (str.79-88)  
Iva Sorta-Bilajac Turina, Ines Lazarević Rukavina, Sanjin Pugel, Ivan Fistonić, Ksenija Baždarić
Stručni rad
 
Medijastinalni glatkomišićni tumor nepoznatog malignog potencijala: prikaz slučaja i pregled literature (str.89-94) hrvatskipdf 4 MB
Mediastinal smooth muscle tumor of uncertain malignant potential: case report and literature review (str.89-94)  
Veljko Flego, Darian Volarić, Koviljka Matušan Ilijaš, Ljiljana Bulat-Kardum
Ostalo
 
Primarni limfom nosnog septuma – prikaz slučaja (str.95-98) hrvatskipdf 1 MB
Primary lymphoma of the nasal septum – case report (str.95-98)  
Marica Lidia Mačkić, Dubravko Manestar, Milodar Kujundžić, Blažen Marijić, Goran Malvić, Mira Krstulja, Nives Jonjić
Ostalo
 
Ekstruzija elektrode umjetne pužnice – je li reimplantacija izvediva? – prikaz slučaja (str.99-104)  
Cochlear implant electrode array extrusion – is reimplantation feasible? – case report (str.99-104) engleskipdf 1 MB
Marko Velepič, Dubravko Manestar, Petra Valković Zujić, Goran Malvić, Sanja Zubović Velepič
Ostalo
 
Mikobakterioza pluća uzrokovana mycobacterium kansasii kao prethodnica u kroničnu plućnu aspergilozu: prikaz slučaja (str.105-109)  
Pulmonary mycobacteriosis caused by mycobacterium kansasii as a precede to the chronic pulmonary aspergillosis: case report (str.105-109) engleskipdf 1 MB
Boris Vrga
Ostalo
 
Posjeta: 19.158 *