hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 7 No. 3, 1975.


Datum izdavanja: prosinac 1975.

Objavljen na Hrčku: 29. 1. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Doprinos Jugoslavije pobjedi Saveznika u drugom svjetskom ratu (kratak pregled) (str.9-28) hrvatskipdf 1 MB
Vojmir Kljaković
Pregledni rad
 
Oslobođenje Jugoslavije (1944-1945) (str.29-37) hrvatskipdf 510 KB
Fabijan Trgo
Pregledni rad
 
Austrijska i zapadnonjemačka historiografija o Jugoslaviji u drugom svjetskom ratu (str.39-67) hrvatskipdf 1 MB
Rasim Hurem
Pregledni rad
 
O dosadašnjim istraživanjima narodne vlasti u Hrvatskoj 1941-1945 (str.69-96) hrvatskipdf 1 MB
Nada Kisić Kolanović
Pregledni rad
 
Građa Komunističke partije Hrvatske 1941-1945. u Arhivu Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (str.97-107) hrvatskipdf 604 KB
Ana Feldman, Ljiljana Modrić
Stručni rad
 
Memoarska građa u Arhivu Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (str.108-115) hrvatskipdf 450 KB
Ana Šlibar
Stručni rad
 
Radovan Radonjić, Sukob KPJ sa Kominformom i društveni razvoj Jugoslavije (1948-1950), Zagreb 1975. (str.117-119) hrvatskipdf 247 KB
Zlatko Čepo
Stručni rad
 
Historija dvadesetog vijeka u “Istoriji Beograda”, Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd 1974, 700 str. (str.119-126) hrvatskipdf 486 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Stručni rad
 
Atif Purivatra, Jugoslovenska muslimanska organizacija u političkom životu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Sarajevo 1974. (str.126-131) hrvatskipdf 402 KB
Tomislav Išek
Stručni rad
 
Symposion Croaticon, Gradišćanski Hrvati - Die Burgenlandischen Kroaten, Beč-Wien 1974, 295 str. (str.132-136) hrvatskipdf 346 KB
Božena Vranješ
Stručni rad
 
Enzo Collotti, Il Litorale Adriatico nel nuovo ordine Europeo (1943-1945), Milano 1974. (str.136-138) hrvatskipdf 255 KB
Petar Strčić
Stručni rad
 
Antifascisti di Trieste, dell’Istria, dell’Isontino e del Friuli in Spagna, Priredio: Brano Steffè. Predgovor Vittorio Vidali. Trst 1974. (str.138-139) hrvatskipdf 206 KB
Petar Strčić
Stručni rad
 
Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio društvenih znanosti, br.1-5 (str.141-143) hrvatskipdf 246 KB
Ivan Bilan
Stručni rad
 
Zbornik za historiju školstva i prosvjete, Izdavači: Hrvatski školski muzej u Zagrebu, Pedagoški muzej u Beogradu i Slovenski muzej v Ljubljani, Zagreb 1974, broj 8. (str.143-145) hrvatskipdf 259 KB
Miroslava Despot
Stručni rad
 
Slavic Rewiev, 1974 (str.145-148) hrvatskipdf 256 KB
Miroslava Despot
Stručni rad
 
Österreichische Osthefte, Beč 1974, 1-4 (str.148-151) hrvatskipdf 263 KB
Branka Pribić
Stručni rad
 
O Lenjinu i njegovu djelu u nas – Bibliografija (str.153-186) hrvatskipdf 2 MB
Mijo Haramina
Stručni rad
 
Posjeta: 1.227 *