hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2018.

Objavljen na Hrčku: 4. 2. 2019.
Sadržaj Puni tekst
CATHOLIC CHURCH’S VIEW ON ECONOMICS  
STAV KATOLIČKE CRKVE O GOSPODARSKIM PITANJIMA (str.7-26) hrvatskipdf 116 KB
Daniela Rebac, Ozren Pilipović, Nenad Rančić
Izvorni znanstveni članak
 
SOME THOUGHTS ON THE FUTURE – A SHORT SURVEY AMONG STUDENTS  
NEKE ZAMISLI O BUDUĆNOSTI – KRATKA ANKETA MEĐU STUDENTIMA (str.27-46) hrvatskipdf 160 KB
Emil Heršak, Tomislav Keglević
Prethodno priopćenje
 
ANALYSIS OF THE IMPORTANCE OF EDUCATION LEVEL OF THE BENEFIECIARIES OF THE EUROPEAN AGRICULTURAL FUNDS FOR NATIONAL FINANCIAL INTERESTS OF THE REPULIC OF CROATIA  
SAGLEDAVANJE ZNAČAJA EDUCIRANOSTI KORISNIKA EUROPSKIH POLJOPRIVREDNIH FONDOVA ZA NACIONALNE FINANCIJSKE INTERESE REPUBLIKE HRVATSKE (str.47-63) hrvatskipdf 97 KB
Daniela Mrša, Vinko Muštra
Prethodno priopćenje
 
NEW REGULATORY FRAMEWORK OF STUDENT WORK IN THE REPUBLIC OF CROATIA  
NOVI PRAVNI OKVIR UREĐENJA OBAVLJANJA STUDENTSKIH POSLOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.65-81) hrvatskipdf 90 KB
Dragan Zlatović, Ante Galić
Pregledni rad
 
NONFINANCIAL REPORTING: A NEW CHALLENGE FOR CORPORATE ACCOUNTING SYSTEMS  
NEFINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE: NOVI IZAZOV ZA KORPORATIVNE RAČUNOVODSTVENE SUSTAVE (str.83-98) hrvatskipdf 233 KB
Dubravka Krivačić, Martina Antunović
Pregledni rad
 
CONSUMERS’ ATTITUDES TOWARDS ORGANICALLY GROWN FOOD AND IMPLICATIONS FOR HOSPITALITY INDUSTRY  
STAVOVI POTROŠAČA O EKOLOŠKI UZGOJENOJ HRANI I IMPLIKACIJE NA UGOSTITELJSTVO (str.99-110) hrvatskipdf 80 KB
Ivona Križanec, Dina Lončarić, Lidija Bagarić
Pregledni rad
 
INTERNALIZATION OF BUSINESS BASED ON THE FRANCHIZING MODEL: THE CASE OF SUFR ‘N’ FRIES FRANCHISE  
INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA NA TEMELJU FRANŠIZNOGA MODELA: PRIMJER FRANŠIZE SURF ‘N’ FRIES (str.111-126) hrvatskipdf 103 KB
Nataša Rupčić, Davor Pezdevšek
Pregledni rad
 
LIABILITY INSURANCE IN THE TRANSPORT AND TOURIST CONTRACTS OF THE REPUBLIC OF CROATIA  
OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU U PRIJEVOZNIČKIM I TURISTIČKIM UGOVORIMA REPUBLIKE HRVATSKE (str.127-142) hrvatskipdf 97 KB
Ante Vuković, Marko Mišura
Pregledni rad
 
FROM STRUCTURALISM TO ECLECTICISM IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING  
OD STRUKTURALIZMA DO SUVREMENOG „KUKS” (KOMUNIKACIJSKO-UČENJE/USVAJANJEKONTRASTIVNO-SPOZNAJNO) PRISTUPA U NASTAVI ENGLESKOGA JEZIKA (str.143-159) hrvatskipdf 103 KB
Jasmina Rogulj, Sonja Koren
Pregledni rad
 
APPLICATION OF CLOUD INTEROPERABILITY FOR DATA STORAGE  
PRIMJENA INTEROPERABILNOSTI RAČUNALNOG OBLAKA U POHRANI PODATAKA (str.161-175) hrvatskipdf 158 KB
Andrea Tikvica, Darko Andročec
Stručni rad
 
PRODUCTION TECHNOLOGY OF DECORATIVE COLORFUL SUGAR STRANDS  
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE DEKORATIVNIH ŠEĆERNIH MRVICA (str.177-189) hrvatskipdf 161 KB
Ina Đaković
Stručni rad
 
WORK CONTRACT SPECIAL CANCELLATION IN VIEW OF JUDICIAL PRACTICE  
IZVANREDNI OTKAZ UGOVORA O RADU S OSVRTOM NA SUDSKU PRAKSU (str.191-206) hrvatskipdf 95 KB
Damir Juras, Ivana Erceg Ćurić
Stručni rad
 
MISSIONS OF INTERNATIONAL POLICE ORGANIZATIONS AND CIVIL POLICE OF PEACE FORCES OF THE UN IN PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOM IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZED TERRORISM, TRAFFICKING IN HUMANS AND MIGRATION OF POPULATION  
ZADACI MEĐUNARODNIH POLICIJSKIH ORGANIZACIJA I CIVILNE POLICIJE MIROVNIH SNAGA UN U ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA U UVJETIMA GLOBALIZACIJE TERORIZMA, TRGOVINE LJUDIMA I RASTUĆE MIGRACIJE STANOVNIŠTVA (str.207-211) hrvatskipdf 57 KB
A.A. Gridčin, E.A. Mukoseeva, A.V. Paškevič
Stručni rad
 
TOWN DRNIŠ ON THE TURN OF THE CENTURY AND RECOGNIZING THE TALENT OF YOUNG IVAN MEŠTROVIĆ  
DRNIŠ NA PRIJELAZU STOLJEĆA I OTKRIĆE TALENTA MLADOG IVANA MEŠTROVIĆA (str.215-229) hrvatskipdf 3 MB
Antonia Tomić
Stručni rad
 
Posjeta: 21.691 *