hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2018.

Objavljen na Hrčku: 7. 2. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Glazbene preferencije učenika prema glazbama svijeta i hrvatskoj tradicijskoj glazbi (str.199-208) hrvatskipdf 242 KB
Student’s Musical Preferences of The World Musics and The Croatian Traditional Music (str.209-209) engleskipdf 242 KB
Snježana Dobrota, Kristina Topić
Izvorni znanstveni članak
 
Kič u nastavi likovne kulture u nižim razredima osnovne škole (str.211-225) hrvatskipdf 306 KB
Kitsch in Teaching Art in Primary School (str.226-226) engleskipdf 306 KB
Dubravka Kuščević, Ivana Vajić
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza povezanosti morfoloških karakteristika i motoričkih znanja kod jedanaestogodišnjih učenika (str.227-237) hrvatskipdf 280 KB
Relation Between Morphological Characteristics and Motor Skillsin Eleven-Year Old Male Pupils (str.238-238) engleskipdf 280 KB
Lidija Vlahović, Bojan Babin
Izvorni znanstveni članak
 
Samoprocjene znanja učitelja o učenicima s deficitom pozornosti / hiperaktivnim poremećajem s obzirom na godine radnoga iskustva (str.239-250) hrvatskipdf 900 KB
Teachers’ Self-Assessments About Pupils With Attention Deficit / Hyperactive Disorder Considering The Number Of Years Of Professional Experience (str.251-263) engleskipdf 885 KB
Mirjana Radetić-Paić
Prethodno priopćenje
 
Pregled istraživanja inkluzivnog odgoja i obrazovanja iz perspektive učitelja i studenata (str.265-284) hrvatskipdf 423 KB
A Review of Research About Inclusive Education From Perspectives of Teachers And Teacher Students (str.285-285) engleskipdf 423 KB
Valentina Martan
Pregledni rad
 
Roditeljstvo u otporu (str.287-298) hrvatskipdf 724 KB
Parenting In Resistance (str.299-310) engleskipdf 719 KB
Željka Pintar
Pregledni rad
 
Zborsko pjevanje kao oblik neformalnog učenja i njegov utjecaj na formiranje dječjih glazbenih preferencija (str.311-329) hrvatskipdf 445 KB
Choir Singing as a Form on Informal Teaching and Its Influence on Forming Children’s Musical Preferences (str.330-330) engleskipdf 445 KB
Antoaneta Radočaj-Jerković, Tihana Škojo, Majda Milinović
Pregledni rad
 
Kvalitete komunikacije učenika i nastavnika tijekom nastavnih i izvannastavnih aktivnosti (str.331-342) hrvatskipdf 804 KB
Quality of Communication Between Students and Teachers During Curricular and Extracurricular Activities (str.343-355) engleskipdf 815 KB
Semir Šejtanić
Pregledni rad
 
Preferencije u odabiru rodno tipiziranih i rodno neutralnih igračaka kod djece predškolske dobi (str.357-371) hrvatskipdf 323 KB
Preferences of Gender-Typed and Gender-Neutral Toys in Preschool Children (str.372-372) engleskipdf 323 KB
Vedrana Kuti, Lara Cakić
Stručni rad
 
Komparativna analiza zastupljenosti kulturalnih sadržaja u udžbenicima engleskoga jezika za osmi razred osnovne škole u Federaciji Bosne i Hercegovine (str.373-388) hrvatskipdf 798 KB
Comparative Analysis of The Representation of Cultural Content in Elt Textbooks Used in Eight Grades of Primary Schools in The Federation of Bosnia and Herzegovina (str.389-404) engleskipdf 787 KB
Gorica Stevanović
Stručni rad
 
Diana Hudson (2018) Specifične teškoće u učenju: što učitelji i nastavnici trebaju znati (str.405-406) hrvatskipdf 475 KB
Diana Hudson (2018) Specifične teškoće u učenju: što učitelji i nastavnici trebaju znati (Specific Learning Difficulties - What Teachers Need To Know) (str.407-409) engleskipdf 469 KB
Filip Brčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 18.555 *