hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 8 No. 1, 1976.


Datum izdavanja: lipanj 1976.

Objavljen na Hrčku: 5. 2. 2019.
Sadržaj Puni tekst
O izvorima za istraživanje etike jugoslavenske revolucije (str.5-36) hrvatskipdf 10 MB
(str.36-37)  
Milan M. Miladinović
Pregledni rad
 
Svetska ekonomska kriza i jugoslavensko-italijanska trgovina (1930-34) (str.39-67) hrvatskipdf 9 MB
(str.67-68)  
Vuk Vinaver
Izvorni znanstveni članak
 
Jugoslovenska istoriografija o diplomatskim jugoslovensko-sovjetskim odnosima između dva svetska rata (str.69-77) hrvatskipdf 3 MB
Nikola Popović
Pregledni rad
 
Dvije predstavke generala Franje Filipovića o prilikama u Dalmaciji (1866) (str.79-95) hrvatskipdf 5 MB
Mirko Valentić
Stručni rad
 
Pisma Hinka Sirovatke Vatroslavu Brliću 1895-1896. (str.96-99) hrvatskipdf 1 MB
Ivan Kovačević
Stručni rad
 
Naučna kritika ili poziv na anatemu (str.101-111) hrvatskipdf 3 MB
Mladen Colić
Pregledni rad
 
Nepotrebna 'otkrića' o ogulinskom procesu Josipu Brozu (str.113-115) hrvatskipdf 786 KB
Vlado Oštrić
Stručni rad
 
Milan M. Miladinović, Moralna svojstva komunista Jugoslavije u NOR-u i revoluciji, Drugo dopunjeno izdanje, Proleter, Beograd 1973, str. 499. (str.117-120) hrvatskipdf 1 MB
Zlata Knezović
Recenzija, Prikaz
 
Radovi Ivana Perića o nacionalizmu u Hrvatskoj (str.120-125) hrvatskipdf 2 MB
Zlatko Čepo
Recenzija, Prikaz
 
Andrej Mitrović, Razgraničenje Jugoslavije sa Mađarskom i Rumunjskom 1919-1920. godine, Institut za izučavanje istorije Vojvodine, Novi Sad 1975, str. 316. (str.126-130) hrvatskipdf 2 MB
Milenko Palić
Recenzija, Prikaz
 
Milan Vanku, Mala Antanta 1920-1938 (str.130-134) hrvatskipdf 2 MB
Livia Smodić
Recenzija, Prikaz
 
Radovi Nikole L. Gaćeše o agrarnoj reformi i kolonizaciji u međuratnom razdoblju na području Vojvodine (str.134-138) hrvatskipdf 2 MB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz
 
Ivan Perić, Borba za ponarođenje dalmatinskog školstva 1860-1918 (str.138-141) hrvatskipdf 1 MB
Stijepo Obad
Recenzija, Prikaz
 
Bibliografija radova o jugoslavenskom selu i poljoprivredi (1964-1975) (str.143-310) hrvatskipdf 41 MB
Bosiljka Milinković
Bibliografija
 
Posjeta: 993 *