hrcak mascot   Srce   HID

Arhivski vjesnik, Vol. 61 No. 1, 2018.


Arhivski vjesnik,Vol. 61 No. 1
Datum izdavanja: rujna 2018.

Objavljen na Hrčku: 19. 2. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Kakav mora biti arhivist? O poželjnim osobinama i obrazovnom profilu ranonovovjekovnih arhivista na primjeru njemačkih zemalja i Francuske (str.9-42) hrvatskipdf 618 KB
An ‘Ideal’ Archivist? On the Desirable Characteristics of the Early Modern Archivist Using the Example of the Germanic Lands and France (str.9-42)  
Ivan Filipović
Izvorni znanstveni članak
 
Akvizicijska politika – postoji li u hrvatskoj arhivskoj službi? (str.43-68) hrvatskipdf 587 KB
The Acquisition Policy – Does It Exist in the Croatian Archival Service? (str.43-68)  
Silvija Babić
Pregledni rad
 
Koncept rješenja za osiguranje i očuvanje vjerodostojnosti zapisa u upravnim organizacijama prilikom razvoja državnog računalnog oblaka i državnog digitalnog arhiva (str.69-87) hrvatskipdf 698 KB
The Concept for Supporting and Preserving the Trustworthiness of Governmental Institutions' Records in Croatia by the Development of a State Cloud and the National Digital Archives (str.69-87)  
Arian Rajh, Hrvoje Stančić, Bojan Romčević, Marin Vitaljić
Pregledni rad
 
Značajke i iskustva u prikupljanju arhivskoga gradiva privatnih imatelja iz Domovinskog rata (str.89-102) hrvatskipdf 547 KB
The Features and the Experiences in Collecting Archives of the Private Holders from the Homeland War (str.89-102)  
Ivan Radoš, Tomislav Šulj
Pregledni rad
 
“Nenadkriljeni zagrebački fotograf ” – prilozi o životu i radu Ivana Standla (str.103-125) hrvatskipdf 711 KB
“The Unsurpassable Photographer of Zagreb” – A Contribution to Life and Activity of Ivan Standl (str.103-125)  
Hrvoje Gržina
Izvorni znanstveni članak
 
Organizacija Hrvatskoga sabora u razdoblju od 1963. do 1974. godine (str.127-156) hrvatskipdf 593 KB
The Organisation of the Croatian Parliament in the Period from 1963 to 1974. (str.127-156)  
Nenad Bukvić
Izvorni znanstveni članak
 
Diskontna banka d.d. Zagreb (1920.-1948.) (str.157-182) hrvatskipdf 557 KB
The Zagreb Discount Bank Ltd. (1920-1948) (str.157-182)  
Siniša Lajnert
Pregledni rad
 
Hrvatski državni arhiv 1941.-1945.: ustroj i djelovanje (str.183-223) hrvatskipdf 645 KB
The Croatian State Archives 1941-1945: The Structure and the Activities (str.183-223)  
Mario Bursik
Pregledni rad
 
Prilog poznavanju Odsjeka X Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova Nezavisne Države Hrvatske (str.225-260) hrvatskipdf 601 KB
About the Department X of the Main Directorate for Public Order and Safety of the Ministry of Internal Affairs of the Independent State of Croatia (str.225-260)  
Nikica Barić
Stručni rad
 
BASEES 2017 Annual Conference, British Association for Slavonic and East European Studies. Cambridge, Ujedinjeno Kraljevstvo, 31. ožujka – 2. travnja 2017. (str.261-263) hrvatskipdf 503 KB
Tatjana Šarić
Ostalo
 
74. kongres Svjetske federacije filmskih arhiva (FIAF). Prag, Češka, 22. – 27. travnja 2018. (str.264-268) hrvatskipdf 510 KB
Vjeran Pavlinić
Ostalo
 
Znanstvena radionica Od nepoznatosti do vidljivosti: Hrvatska emigracija (1945. – 1990.) u zbirkama kulturno-baštinskih i znanstvenih ustanova, Hrvatski institut za povijest – Hrvatski državni arhiv – Nacionalna i sveučilišna knjižnica. Zagreb, 5. svibnja 2017. (str.269-270) hrvatskipdf 499 KB
Vlatka Lemić
Ostalo
 
Stručni skup 17. strokovno srečanje konservatorjev-restavratorjev, Narodna galerija – Skupnost muzejev Slovenije – Društvo restavratorjev Slovenije. Ljubljana, Slovenija, 9. svibnja 2017. (str.271-272) hrvatskipdf 499 KB
Branimir Kopsa
Ostalo
 
Stručni skup Metode zaštite papirnog i knjižnog gradiva, Državni arhiv u Rijeci. Rijeka, 6. lipnja 2017. (str.273-275) hrvatskipdf 501 KB
Andreja Dragojević
Ostalo
 
19. festival nitratnog filma, Jugoslovenska kinoteka. Beograd, Srbija, 6. – 16. lipnja 2017. (str.276-278) hrvatskipdf 502 KB
Kristina Nosković
Ostalo
 
Ljetna škola arhivistike, Fotografija: prepoznavanje, čuvanje, opis i digitalizacija, Državni arhiv u Dubrovniku – Hrvatski državni arhiv – ICARUS Hrvatska. Žrnovo, 19. – 21. rujna 2017. (str.279-280) hrvatskipdf 501 KB
Hrvoje Gržina
Ostalo
 
Međunarodni skup Special Collections in the Context of Cultural Heritage Protection and Cultural Development Fostering / Posebne zbirke u kontekstu zaštite kulturne baštine i kao podsticaj kulturnog razvoja, Narodna biblioteka Srbije. Beograd, Srbija, 2. – 4. listopada 2017. (str.281-282) hrvatskipdf 500 KB
Vlatka Lemić
Ostalo
 
5. kongres hrvatskih arhivista Arhivi u Hrvatskoj – (retro)perspektiva, Hrvatsko arhivističko društvo – Državni arhiv u Zadru. Zadar, 24. – 27. listopada 2017. (str.283-300) hrvatskipdf 552 KB
Boris Suljagić
Ostalo
 
Međunarodni skup 2nd International Symposium on Digital Humanities: Empowering Visibility of Croatian Cultural Heritage / 2. međunarodni simpozij Digitalna humanistika: zamašnjak vidljivosti hrvatske kulturne baštine, Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru – Vestigia institut za istraživanje rukopisa sa Sveučilišta u Grazu. Zadar, 6. – 8. studenoga 2017. (str.301-302) hrvatskipdf 499 KB
Vlatka Lemić
Ostalo
 
21. seminar Arhivi, Knjižnice, Muzeji: Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, Hrvatsko arhivističko društvo. Poreč, 22. – 24. studenoga 2017. (str.303-304) hrvatskipdf 500 KB
Ivana Prgin
Ostalo
 
Archivaria: The Journal of the Association of Canadian Archivists br. 83 i 84, (2017). (str.305-308) hrvatskipdf 487 KB
Ivana Kuhar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archives & Manuscripts: The Journal of the Australian Society of Archivists, 45, br. 3 (2017). (str.309-312) hrvatskipdf 487 KB
Silvija Babić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archivar: Zeitschrift für Archivwesen 70, br. 3 i 4 (2017). (str.313-314) hrvatskipdf 487 KB
Danijela Marjanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arhivi: Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije 40, br. 1 (2017). (str.314-316) hrvatskipdf 589 KB
Siniša Stein
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Atlanti 27, br. 1 i 2 (2017). (str.316-320) hrvatskipdf 620 KB
Živana Heđbeli
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Tkalčić: Godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije 19 (2015). (Milić) Tkalčić: Godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije 20 (2016). (Magić-Kanižaj) (str.320-327) hrvatskipdf 688 KB
Angelika Milić, Ivanka Magić-Kanižaj
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Robert F. Smallwood, Information Governance: Concepts, Strategies, and Best Practices (Hoboken, New Jersey, SAD: John Wiley and Sons, 2014), 464 str. (str.327-333) hrvatskipdf 513 KB
Arian Rajh
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Encyclopedia of Archival Science, ur. Luciana Duranti i Patricia C. Franks (Lanham MD: Rowman & Littlefield, 2015), 454 str. (str.334-336) hrvatskipdf 493 KB
Jozo Ivanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Tatjana Šarić, U vrtlogu komunizma: Mladi Hrvatske 1945.-1954. (Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2017), 541 str. (str.336-338) hrvatskipdf 530 KB
Hrvoje Baričević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Displaced Archives, ur. James Lowry (London: Routledge, 2017), 227 str. (str.339-344) hrvatskipdf 509 KB
Diana Mikšić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Iseljeništvo: Vodič kroz fondove i zbirke Hrvatskoga državnog arhiva: Kazala, ur. Rajka Bućin (Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2017), 127 str. (str.344-346) hrvatskipdf 566 KB
Vida Pavliček
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Natasha Fairbairn, Maria Assunta Pimpinelli, Thelma Ross, FIAF-ov priručnik za katalogizaciju pokretnih slika (Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2017), 263 str. (str.347-350) hrvatskipdf 485 KB
Lucija Zore
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Andrej Čebotarev (1954.–2018.) (str.351-352) hrvatskipdf 500 KB
Nadežda Baranovski, Marijan Bosnar
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Andrija Lukinović (1944.–2018.) (str.353-355) hrvatskipdf 500 KB
Stjepan Razum
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 11.759 *