hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 50 No. 2
Datum izdavanja: veljače 2019.

Objavljen na Hrčku: 16. 2. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.5-8) hrvatskipdf 418 KB
Ostalo  
In memoriam Marijan Maticka (1942. – 2018.) (str.11-16) hrvatskipdf 621 KB
Ivica Šute
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
In memoriam Petar Korunić (1939. – 2018.) (str.17-22) hrvatskipdf 551 KB
Željko Holjevac
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Prof. dr. sc. Ivo Goldstein – biobibliographica sexagenario dicata (str.25-46) hrvatskipdf 968 KB
Goran Hutinec, Hrvoje Gračanin
Životopis
 
U povodu odlaska u mirovinu prof. dr. sc. Drago Roksandić (str.49-57) hrvatskipdf 713 KB
Hrvoje Petrić
Životopis
 
A Trojan Horse? Sappho’s poetry as the battleground of compulsory heterosexuality and lesbian emancipation (str.61-102) engleskipdf 3 MB
Trojanski konj? Sapfina poezija kao bojno polje između prisilne heteroseksualnosti i lezbijske emancipacije (Sažetak) (str.101-102)  
Matia Anna Pleše
Izvorni znanstveni članak
 
Zenthamas, Zabathina i Mendzent – posjedi Vlatka Vukoslavova u današnjoj istočnoj Moslavini (str.103-122) hrvatskipdf 3 MB
Zenthamas, Zabathina and Mendzent – the estates of Vlatko Vukoslavov in the present eastern Moslavina (Summary) (str.121-122)  
Danko Dujmović
Izvorni znanstveni članak
 
Hercegovački sandžak u Putopisu Evlije Čelebija na temelju autografa. Od Rudog do Herceg Novog (str.123-150) hrvatskipdf 4 MB
The Sanjak of Herzegovina in Evliya Çelebi’s Book of Travels based on the book’s autograph. From Rudo to Herceg Novi (Summary) (str.149-150)  
Dijana Pinjuh, Anđelko Vlašić
Izvorni znanstveni članak
 
O skautima u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevini Jugoslaviji između dvaju svjetskih ratova (str.151-170) hrvatskipdf 3 MB
Sugli scout nel Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni e nel Regno di Jugoslavia tra le dui guerre mondiali (Sommario) (str.169-169)  
On Scouts in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and the Kingdom of Yugoslavia between the two world wars (Summary) (str.169-170)  
Marino Manin, Ana Popovčić
Izvorni znanstveni članak
 
Josip Buturac i njegov svijet (str.171-208) hrvatskipdf 6 MB
Josip Buturac and his world (str.208-208)  
Vinko Tadić
Izvorni znanstveni članak
 
Sjećanja Franje Mikulića na Hrvatsko proljeće (str.209-241) hrvatskipdf 6 MB
Franjo Mikulić’s recollections of the “Croatian Spring” (Summary) (str.240-241)  
Wollfy Krašić
Izvorni znanstveni članak
 
Ideologija desnog radikalizma i populizma u Hrvatskoj: studija slučaja Hrvatske stranke prava (str.243-279) hrvatskipdf 7 MB
The ideology of the populist radical right in Croatia: case study of the Croatian Party of Rights (Summary) (str.279-279)  
Velimir Veselinović
Izvorni znanstveni članak
 
Caral – najstarija južnoamerička civilizacija (str.283-297) hrvatskipdf 4 MB
Caral – the oldest South American civilization (Summary) (str.297-297)  
Caral – la civilización más antigua de Sudamérica (Resumen) (str.297-297)  
Emil Heršak, Nenad Vidaković
Stručni rad
 
Slavenska (schiavoni) kućanstva u nekim gradovima u sjevernom dijelu Barijske oblasti (Terra di Bari) godine 1553. (Sažetak) (str.307-307)  
Slavic (schiavoni) households in some towns in Northern Terra di Bari in 1553 (str.307-307) engleskipdf 381 KB
Vito Ricci
Ostalo
 
Povjerljivi izvještaji obavještajnog odjela Generalštaba vojske Kraljevine Jugoslavije o ustaškoj emigraciji (Hrvatskom komitetu) 1937. – 1940.: dokumenti (str.309-335) hrvatskipdf 6 MB
Confidential reports of the Intelligence unit of the Royal Yugoslav Army’s General Staff on Ustasha migration (Croatian Committee) 1937 – 1940: Documents (Summary) (str.335-335)  
Igor Despot
Ostalo
 
„Novo poslije staroga.“ O ikonografiji prve kršćanske umjetnosti. Dino Milinović, Nova post vetera coepit: ikonografija prve kršćanske umjetnosti, Zagreb: FF press, Hrvatska sveučilišna naklada, 2016., 474. str. (str.339-341) hrvatskipdf 1 MB
Marija Bijelić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Povijest letećih žena: od božica do vještica, od mističarki do avijatičarki. Serinity Young, Women Who Fly: Goddesses, Witches, Mystics, and Other Airborne Females, New York: Oxford University Press, 2018., 358 str. (str.341-344) hrvatskipdf 1 MB
Ivan Fremec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dva zbornika radova o borbi protiv korupcije u hrvatskom srednjovjekovlju. Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku (ur. Nina Ožegović i Zorislav Antun Petrović), Zagreb: Institut za kulturu i etiku, 2014., 103 str. Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku II (ur. Nina Ožegović i Zorislav Antun Petrović), Zagreb: Institut za kulturu i etiku, 2016., 141 str. (str.344-347) hrvatskipdf 1 MB
Sven Lončar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ljudska perspektiva protomodernizacije. Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru: od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara (ur. Lovorka Čoralić, Ivana Horbec, Maja Katušić, Vedran Klaužer, Filip Novosel i Ruža Radoš), Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016., 772 str. (str.347-349) hrvatskipdf 1 MB
Nikola Vukobratović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
„Nikada više Jugoslavija“. Hrvatska intelektualna strujanja pod dojmom prve jugoslavenske zajednice. Stipe Kljaić, Nikada više Jugoslavija. Intelektualci i hrvatsko nacionalno pitanje (1929. – 1945.), Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2017., 436 str. (str.350-352) hrvatskipdf 1 MB
Tizian Rašpor
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Partizanska prijestolnica Hrvatske. Drago Roksandić, Vlatka Filipčić Maligec, Kultura hrvatskog antifašizma. Prvi kongres kulturnih radnika Hrvatske (Topusko, 25. – 27. lipnja 1944.). Između „mjesta pamćenja“ i kritičke refleksije, Zagreb: Zagrebačka naklada, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2016., 304 str. (str.352-354) hrvatskipdf 1 MB
Matko Globačnik
Recenzija, Prikaz slučaja
 
U spomen borcu protiv revizionizma. Domenico Losurdo, Historijski revizionizam: Problemi i mitovi (preveli Luka Bogdanić i Jasna Tkalec), Zagreb: Prosvjeta, 2017., 263 str. (str.354-356) hrvatskipdf 1 MB
Nikola Tomašegović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Komparativne studije hrvatskog i tirolskog latiniteta. Neo-Latin contexts in Croatia and Tyrol: challenges, prospects, case studies Beč – Köln – Weimar: Böhlau Verlag, 2018., 240 str. (str.357-360) hrvatskipdf 1 MB
Zvjezdana Sikirić Assouline
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Važan doprinos poznavanju problematike prostora i okoliša u povijesti. Drago Roksandić, Čovjek i prostor, čovjek u okolišu. Ekohistorijski ogledi, Zagreb-Samobor: Meridijani, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog Fakulteta Sveučilištu u Zagrebu, 2018., 433 str. (str.361-364) hrvatskipdf 1 MB
Hrvoje Petrić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Razobličavanje jedne politike. Рисto Никoвский, США и независимая Македония, Москва: Институт славяноведения РАН, 2016, 195 стр. (str.365-368) hrvatskipdf 1 MB
Nade Proeva
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Najveći bijenalni skup medievista Srednjoistočne Europe Between Three Seas: Borders, Migrations, Connections. The Third Biennial Conference of the Medieval Central Europe Research Network (MECERN). Filozofski fakultet, Zagreb, 12. – 14. travnja 2018. (str.371-382) hrvatskipdf 3 MB
Marija Bijelić, Sven Lončar, Sunčica Markanović, Zrinka Nikolić, Zoran Turk, Nikola Vukobratović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Međunarodna konferencija The Tito-Stalin Split 70 Years After [‘Sukob Tita i Staljina: 70 godina kasnije’], Zagreb – Goli otok, 28. – 30. lipnja 2018. (str.382-388) hrvatskipdf 2 MB
Marta Janković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
International Balkan Annual Conference Crossing the Frontier in the Anatolia-Balkans-Central Europe: A Complex Relationship in History, Arts, Economy, and Law, Zagreb, 26. – 27. rujna 2018. (str.388-390) hrvatskipdf 1 MB
Vjeran Kursar, Luka Špoljarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Međunarodna konferencija Bizant na Jadranu od 6. do 12. stoljeća. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split, 28. – 30. rujna 2018. (str.391-397) hrvatskipdf 2 MB
Anamarija Bašić, Luka Ursić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kolokvij Castrum Bene. Popovača – Kutina – Sisak, 9. – 11. listopada 2018. (str.397-398) hrvatskipdf 918 KB
Silvija Pisk
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bibliografija knjiga povijesne tematike objavljenih u Republici Hrvatskoj 2017. – 2018. godine. Bibliography of history topic books published in the Republic of Croatia in 2017 – 2018 (str.399-421) hrvatskipdf 6 MB
Vedran Muić
Bibliografija
 
Upute autorima i suradnicima Radova Zavoda za hrvatsku povijest (str.423-426) hrvatskipdf 2 MB
Ostalo  
Author and Contributor Guidelines (str.427-430) engleskipdf 2 MB
Ostalo  
Posjeta: 22.170 *