hrcak mascot   Srce   HID

Bosniaca : časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine,Vol. 23 No. 23
Datum izdavanja: prosinac 2018.

Objavljen na Hrčku: 28. 2. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Foreword by the editor-in chief  
Riječ urednika (str.7-8) bosanskipdf 589 KB
Ismet Ovčina
Uvodnik
 
Metadata and metadata scheme for learning objects  
Metapodaci i sheme metapodataka za objekte učenja (str.9-16) bosanskipdf 985 KB
Alma Mešić
Pregledni rad
 
Usage of sentiment analysis in the context of library brand perception  
Upotreba analize sentimenta u kontekstu percepcije brenda biblioteke (str.17-25) bosanskipdf 908 KB
Džejla Khattab
Ostalo
 
Standardization for information and library activities in B&H  
Standardizacija za informacijsku i bibliotečku djelatnost u BiH (str.26-32) bosanskipdf 874 KB
Samir Lemeš
Stručni rad
 
Bibliographic organisation of continuing resources: entity-relationship model or object-oriented model?  
Bibliografska organizacija neomeđene građe: model entitet–odnos ili objektno orijentirani model? (str.33-47) hrvatskipdf 1 MB
Tatijana Petrić
Izvorni znanstveni članak
 
Poboljšanje ISSN podataka i ISSN usluga izdavačima i bibliotekama  
Enhancing ISSN data and ISSN services to publishers and libraries (str.48-50) engleskipdf 735 KB
Gaëlle Béquet
Pregledni rad
 
Twenty years of identification of online continuing resources: changed in transition  
Dvadeset godina identifikacije mrežne neomeđene građe: izmijenjeni u prijenosu (str.51-57) hrvatskipdf 887 KB
Danijela Getliher
Pregledni rad
 
Popularization of cultural heritage on example of publishing activity of City Library and reading room Kotor  
Popularizacija kulturne baštine na primjeru izdavačke djelatnosti Gradske biblioteke i čitaonice Kotor (str.58-61) crnogorskipdf 874 KB
Jasmina Bajo
Pregledni rad
 
Gifted items and other methods of completing the collections of Department for ethnology of the National museum B&H (2005–2017)  
Poklonjeni predmeti i drugi načini popunjavanja zbirki Odjeljenja za etnologiju Zemaljskog muzeja BiH (2005–2017) (str.62-67) bosanskipdf 3 MB
Ernis Šljivo
Pregledni rad
 
The consolidation of material of the National and University library of Bosnia and Herzegovina funds on the cultural and historical heritage of Silvije Strahimir Kranjčević  
Objedinjavanje građe u fondovima Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH o kulturnohistorijskoj zaostavštini Silvija Strahimira Kranjčevića (str.68-89) bosanskipdf 2 MB
Ismet Ovčina, Muamera Smajić, Azra Smajić-Gačević, Adelaida Grabovica, Anja Mastilović
Pregledni rad
 
Govor stogodišnje Nacionalne biblioteke budućim generacijama  
The hundred-year-old National library’s speech to future generations (str.90-94) engleskipdf 1 MB
Andersoo Janne
Izlaganje sa skupa
 
Improving the security of the library information system by applying standard ISO 27001  
Unapređenje bezbednosti bibliotečkog informacionog sistema primenom standarda ISO 27001 (str.95-98) srpskipdf 765 KB
Jamandilović Stefan, Miroljub Stojanović
Pregledni rad
 
Do we wish quality or quantity services in the library information system of University of Sarajevo in the frame of subject analysis processing?  
Želimo li kvalitet ili kvantitet usluga bibliotečko-informacionog sistema Univerziteta u Sarajevu u okviru sadržajne obrade? (str.99-104) bosanskipdf 864 KB
Emina Kešan Tolomanoski
Stručni rad
 
Virtual library of Bosnia and Herzegovina: Co-operative online bibliographic system & services Bosnia and Herzegovina (COBISS.BH): 1988–1998–2018  
Virtualna biblioteka bosne i hercegovine (VIBBIH): Kooperativni online bibliografski sistem i servisi Bosne i Hercegovine (COBISS.BH): 1988–1998–2018 (str.105-109) bosanskipdf 842 KB
Nevenka Hajdarović
Pregledni rad
 
NULB&H in the international project of DARIAH network (Digital research infrastructure for art and humanisties)  
NUBBiH u međunarodnom projektu DARIAH mreže (Digitalna istraživačka infrastruktura za umjetnost i humanistiku) (str.110-111) bosanskipdf 683 KB
Anja Mastilović
Recenzija, Prikaz
 
Education of librarians and professional exams in 2018.  
Edukacija bibliotekara i stručni ispiti u 2018. godini (str.112-113) bosanskipdf 716 KB
Zijada Đurđević-Alidžanović
Vijest
 
Prikaz radionice “IFLA Global Vision Workshop”  
Workshop review “IFLA Global Vision Workshop” (str.114-116) bosanskipdf 748 KB
Narcisa Rastoder
Recenzija, Prikaz
 
New museum and gallery management in the world of new dynamics of relations between museums and galleries vs. city, state, foundations and multinational corporations: (on the occasion of the book Museums and the City: the hidden museology in the global politics and economy, Mirza Hasan Ćeman, Sarajevo, 2015, p. 244)  
Novi muzejski i galerijski menadžment u svijetu nove dinamike odnosa na relaciji muzeji i galerije vs. grad, država, fondacije i multinacionalne korporacije: (u povodu knjige Muzeji i grad: prikrivena muzeologija u globalnoj politici i ekonomiji, Mirza Hasan Ćeman, Sarajevo, 2015, str. 244) (str.117-119) bosanskipdf 809 KB
Lejla Kodrić Zaimović
Recenzija, Prikaz
 
Seventh conference of the directors of National libraries of Southeast Europe and workshop on digitization, 4–5. October 2018, The National library of Serbia  
Sedma konferencija direktora nacionalnih biblioteka Jugoistočne Europe i radionica na temu digitalizacije, 4–5. oktobar 2018. godine, Narodna biblioteka Srbije (str.120-120) bosanskipdf 645 KB
Anja Mastilović
Vijest
 
Posjeta: 754 *