hrcak mascot   Srce   HID

Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja,Vol. 28 No. 1
Datum izdavanja: veljače 2019.

Objavljen na Hrčku: 24. 2. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Impressum hrvatskipdf 1 MB
Impressum engleskipdf 1 MB
Ostalo  
Uz temu - Dizajniranje posla za ostvarivanje osobnih, radnih i organizacijskih ishoda (gosti urednici Tomislav Hernaus i Matej Černe) (str.1-2) hrvatskipdf 65 KB
The Theme - Designing Jobs for Personal, Work and Organizational Outcomes (Guest Editors Tomislav Hernaus and Matej Černe) (str.3-4) engleskipdf 62 KB
Tomislav Hernaus, Matej Černe
Uvodnik
 
Osobni resursi i radna angažiranost: longitudinalna studija o ulozi samostalnoga dorađivanja radnih resursa među medicinskim sestrama (str.5-24)  
Personal Resources and Work Engagement: A Two-Wave Study on the Role of Job Resources Crafting among Nurses (str.5-24) engleskipdf 432 KB
Maja Tadić Vujčić
Izvorni znanstveni članak
 
Karakteristike posla i organizacijsko građansko ponašanje: istraživanje uloge radne angažiranosti prikupljanjem percepcija iz različitih izvora podataka (str.25-45)  
Job Characteristics and Organizational Citizenship Behavior: A Multisource Study on the Role of Work Engagement (str.25-45) engleskipdf 444 KB
Matija Marić, Tomislav Hernaus, Maja Tadić Vujčić, Matej Černe
Izvorni znanstveni članak
 
Dizajniranje posla za mentalno zdravlje: moderatorska uloga resursa posla (str.47-67)  
Designing Work for Mental Health: The Moderating Role of Job Resources (str.47-67) engleskipdf 437 KB
Karmen Dežmar Krainz, Josip Mikulić, Helena Koren, Ana Zavalić
Izvorni znanstveni članak
 
Kvaliteta radnoga života zaposlenika starijih od 50 godina u EU-u: dvostruki izazov za starije hrvatske radnike (str.69-87)  
Quality of Working Life among 50+ Employees across the EU: A Double Jeopardy for Croatian Older Workers (str.69-87) engleskipdf 485 KB
Zvonimir Galić, Maja Parmač Kovačić, Maja Vehovec
Izvorni znanstveni članak
 
Fleksibilni radni aranžmani i organizacijska uspješnost – razlika u primjeni praksi koje pretežno koriste poslodavcima odnosno zaposlenicima (str.89-108)  
Flexible Work Arrangements and Organizational Performance – The Difference between Employee and Employer-Driven Practices (str.89-108) engleskipdf 426 KB
Maja Klindžić, Matija Marić
Izvorni znanstveni članak
 
Odnos između neformalne mreže dijeljenja znanja i individualnog učenja u organizacijama: koliko je važno strukturiranje aktivnosti? (str.109-128)  
The Relationship between Informal Knowledge Sharing Network and Individual Learning in Organizations: Does the Structuring of Activities Matter? (str.109-128) engleskipdf 438 KB
Aleša Saša Sitar, Sabina Bogilović, Marko Pahor
Izvorni znanstveni članak
 
Stavovi stanovništva o razvitku turizma: studija slučaja Federacije Bosne i Hercegovine (str.131-151)  
Residents' Attitudes toward Tourism Development: A Case Study of the Federation of Bosnia and Herzegovina (str.131-151) engleskipdf 438 KB
Almir Peštek, Lejla Dizdarević, Marijana Galić, Melika Arifhodžić
Izvorni znanstveni članak
 
Učinkovitost zdravstveno-obrazovne intervencije u školskom okruženju u mijenjanju fizičkih aktivnosti mlađih adolescenata i aktivnosti koje obavljaju pred zaslonima (str.153-168)  
The Effectiveness of a School-Based Health Education Intervention in Changing Screen-Based and Physical Activities in Young Adolescents (str.153-168) engleskipdf 399 KB
Lidija Čilić Burušić, Mia Karabegović, Dubravka Kocijan Hercigonja, Josip Burušić
Izvorni znanstveni članak
 
Johnatan Haskel i Stian Westlake: Capitalism without Capital: The Rise of Intangible Economy (str.171-175) hrvatskipdf 191 KB
Nevenka Čučković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Siniša Opić, Branko Bognar i Snežana Ratković (Ur.): Novi pristupi metodologiji istraživanja odgoja (New Approaches to Research Methodology in Education) (str.175-179) hrvatskipdf 180 KB
Sani Kunac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sadržaj hrvatskipdf 48 KB
Contents engleskipdf 48 KB
Kazalo  
Posjeta: 18.432 *