hrcak mascot   Srce   HID

Croatica Christiana periodica, Vol. 42 No. 81, 2018.


Croatica Christiana periodica,Vol. 42 No. 81
Datum izdavanja: lipnja 2018.

Objavljen na Hrčku: 6. 3. 2019.
Sadržaj Puni tekst
HAGIOGRAFSKA TRADICIJA ISTRE I MATERIJALNA SVJEDOČANSTVA ŠTOVANJA MUČENIKA U KASNOJ ANTICI I RANOME SREDNJEM VIJEKU (str.1-24) hrvatskipdf 265 KB
HAGIOGRAPHIC TRADITION OF ISTRIA AND MATERIAL TRACES OF MARTYRS’ WORSHIPING IN THE LATE ANTIQUITY AND EARLY MIDDLE AGES (str.1-24)  
Marina ZGRABLIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
POVJESNICA ECCLESIÆ COLLEGIATÆ S. PETRI ANTIBARENSIS (str.25-42) hrvatskipdf 513 KB
CHRONOLOGICAL HISTORY ECCLESIÆ COLLEGIATÆ S. PETRI ANTIBARENSIS (str.25-42)  
Savo MARKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
IZ VJERSKOGA ŽIVOTA ISELJENIKA S ISTOČNOGA JADRANA U MLECIMA – POVEZANOST S CRKVOM I SAMOSTANOM SAN DANIELE (15. – 16. STOLJEĆE) (str.43-53) hrvatskipdf 176 KB
FROM THE RELIGIOUS LIFE OF THE EMIGRANTS FROM THE EASTERNADRIATIC IN VENICE – CONNECTIONS WITH THE CHURCHAND MONASTERY SAN DANIELE (15TH – 16TH C.) (str.43-53)  
Lovorka ČORALIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
INCANTATRIX, FATTUCCHIERA, VIŠĆICA, ČAROBNICA, VRAŽARICA, ČARNICA – PERCEPCIJA VJEŠTICA U SREDNJEME I RANOME NOVOM VIJEKU (str.55-80) hrvatskipdf 260 KB
INCANTATRIX, FATTUCCHIERA, WITCH, SORCERESS, HARRIDAN, HAG –PERCEPTIONS OF WITCHES IN THE MIDDLE AGES AND EARLY MODERN TIMES (str.55-80)  
Kosana JOVANOVIĆ, Julija TRSTENJAK
Pregledni rad
 
MALIGNUS ILLE SPIRITUS VALDE ULULANS: DVA ZADARSKA EGZORCIZMA (17. – 18. STOLJEĆA) (str.81-106) hrvatskipdf 393 KB
MALIGNUS ILLE SPIRITUS VALDE ULULANS: TWO CASES OF EXORCISMS IN ZADAR (17TH – 18TH C.) (str.81-106)  
Zdenko DUNDOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
POČETCI GRKOKATOLIČANSTVA U VRLICI 1834. – 1844. (str.107-118) hrvatskipdf 182 KB
THE BEGINNINGS OF GREEK-CATHOLICISM IN VRLIKA 1834 – 1844 (str.107-118)  
Ivo MIŠUR
Izvorni znanstveni članak
 
LIK I DJELO MONS. DR. BOŽE MILANOVIĆA (1890. – 1980.) (str.119-132) hrvatskipdf 336 KB
LA FIGURA E L’OPERA DI MSGR. DOTT. BOŽO MILANOVIĆ (1890 – 1980) (str.119-132)  
Slaven BERTOŠA
Pregledni rad
 
ZAVJET FRANJE JOSIPA I. O POVJERAVANJU NJEGOVIH ZEMALJA PRESVETOM SRCU ISUSOVU (str.133-142) hrvatskipdf 184 KB
OFFERING THE COUNTRIES OF FRANCIS JOSEPH I. TO THE SACRED HEART OF JESUS (str.133-142)  
Ladislav (Laszlo) HEKA
Izvorni znanstveni članak
 
ZBIRKE STRANIH RIJETKIH KNJIGA XVI. STOLJEĆA U KNJIŽNICAMA HRVATSKE FRANJEVAČKE PROVINCIJE SV. ĆIRILA I METODA: FRANJEVAČKI SAMOSTAN U SLAVONSKOME BRODU (str.143-189) hrvatskipdf 545 KB
COLLECTIONS OF FOREIGN RARE BOOKS FROM THE 16TH CENTURYIN THE LIBRARIES OF THE CROATIAN FRANCISCAN PROVINCE OF SS CYRIL AND METHODIUS: FRANCISCAN MONASTERY IN SLAVONSKI BROD (str.143-189)  
Juraj LOKMER, Fila BEKAVAC LOKMER
Pregledni rad
 
S. Marija ZOVKIĆ, 100 godina sestara karmelićanki Božanskog Srca Isusova u Hrvatskoj, Zagreb, 2017., 445 str. (str.191-194) hrvatskipdf 92 KB
Mato ZOVKIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Radojka ABRAMOVIĆ, Lav svetog Marka, simbol Serenissime, predstavljen u umjetnosti grada Kotora, Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, Kotor, 2017., 103 str. (str.194-196) hrvatskipdf 81 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Don Anton BELAN, Kotorsko zavjetno svetište Gospe od Zdravlja, NIP »Gospa od Škrpjela – Perast«, Kotor, 2017., 42 str. + nepaginirane ilustracije (str.196-197) hrvatskipdf 74 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Krešimir ČVRLJAK, Trogirani i Trogir u sustavu hrvatskoga i europskogahumanizma i renesanse, Vlastita naklada, Zagreb, 2017., 785 str. (str.197-199) hrvatskipdf 55 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Inge SOLIS, Crkve i kapele cresko-lošinjskog arhipelaga, I. dio: Grad Cres, Creski muzej, Cres, 2014., 102 str. + zemljovidMarijana DLAČIĆ, Crkve i kapele cresko-lošinjskog arhipelaga, II. dio:Grad Mali Lošinj, Lošinjski muzej, Mali Lošinj, 2016., 106 str.+ zemljovid (str.199-201) hrvatskipdf 81 KB
Slaven BERTOŠA
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kristijan JURAN, Stari i novi stanovnici Šibenika i njegovih predgrađa udrugoj polovici 17. i početkom 18. stoljeća, Državni arhiv u Šibeniku,Šibenik, 2017., 360 str. (str.201-203) hrvatskipdf 85 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jozo GRBAVAC, Povijest, vjera i kulturna baština u Imoti, Školska knjiga, Zagreb, 2017., 476 str. (str.204-205) hrvatskipdf 80 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stjepan TOMIĆ, Hrvatske teološke polemike u 19. stojeću, Glas Koncila,Zagreb, 2017., 465 str. (str.206-208) hrvatskipdf 120 KB
Daniel PATAFTA
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Josip VRANDEČIĆ, Zadarski nadbiskup Minuccio Minucci i njegovajadranska misija, Leykam International – Odsjek za povijest Filozofskogfakulteta u Splitu, Zagreb – Split, 2017., 383 str. (str.208-210) hrvatskipdf 120 KB
Zdenko DUNDOVIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Scrinia Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema iBaranje Hrvatskog instituta za povijest, sv. 16, Slavonski Brod,2016., 485 str (str.210-214) hrvatskipdf 133 KB
Kristina JUDAŠ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
In memoriam Marijanu Biškupu (str.215-216) hrvatskipdf 132 KB
Slavko SLIŠKOVIĆ
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
SADRŽAJ (str.219-220) hrvatskipdf 118 KB
Ostalo  
Posjeta: 7.927 *