hrcak mascot   Srce   HID

Šumarski list, Vol. 143 No. 1-2, 2019.


Šumarski list,Vol. 143 No. 1-2
Datum izdavanja: veljače 2019.

Objavljen na Hrčku: 8. 3. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Da li je kriva struka ili sustav? (str.5-5) hrvatskipdf 52 KB
Is the profession or the system to blame? (str.6-6) engleskipdf 53 KB
Uredništvo ŠL
Uvodnik
 
Ograničavajući čimbenici izostanka aktivnosti na šumoposjedima u Republici Hrvatskoj – MIMIC model (str.7-16) hrvatskipdf 525 KB
Constraining factors of activities in Croatian forest estates – MIMIC model (str.16-17)  
Marijana Žunić, Krunoslav Teslak
Izvorni znanstveni članak
 
Overwintering strategy of Ips typographus L. (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) in Croatian spruce forests on lowest elevation (str.19-24) engleskipdf 191 KB
Strategija prezimljavanja smrekovog pisara Ips typographus L. (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) u hrvatskim smrekovim šumama na najnižoj nadmorskoj visini (str.24-24)  
Luka Kasumović, Ake Lindelöw, Boris Hrašovec
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza diferenciranosti rasta i fenologije provenijencija običnog bora (Pinus sylvestris L.) u pokusu provenijencija kod Kupresa (Bosna i Hercegovina) (str.25-34) hrvatskipdf 639 KB
Analysis of differences of growth and phenology of provenances of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in provenance experiment at Kupres (Bosnia and Herzegovina (str.34-34)  
Dalibor Ballian, Emir Lizdo, Faruk Bogunić
Izvorni znanstveni članak
 
Floristic and microclimatic features of the Sovljak doline (Mt. Velika Kapela, Croatia) (str.35-43) engleskipdf 572 KB
Florističke i mikroklimatske značajke ponikve Sovljak (Velika Kapela, Hrvatska) (str.43-43)  
Tihana Vilović, Suzana Buzjak, Nenad Buzjak
Izvorni znanstveni članak
 
Diameter increment distribution along the stem of narrow-leaved ash in response to thinning intensity (str.45-51) engleskipdf 155 KB
Porast promjera uzduž debla poljskog jasena kao reakcija na intenzitet proreda (str.51-51)  
Ali Kemal Özbayram
Izvorni znanstveni članak
 
Provenance variation in germination and seedling growth of Rhododendron ponticum L. (str.53-67) engleskipdf 196 KB
Varijabilnost provenijencija u klijavosti sjemena i rastu sadnica vrste Rhododendron ponticum L. (str.67-67)  
Muberra Pulatkan, Asena Sule Kamber
Izvorni znanstveni članak
 
Važnost šumarske nastave i znanosti na Sveučilištu u Zagrebu za razvoj hrvatskog šumarstva (str.59-70) hrvatskipdf 195 KB
The importance of forestry education and science at the University of Zagreb for the development of Croatian forestry (str.71-71)  
Igor Anić
Pregledni rad
 
Posjeta: 5.549 *