hrcak mascot   Srce   HID

Građevinar, Vol. 71 No. 02., 2019.


Građevinar,Vol. 71 No. 02.
Datum izdavanja: ožujka 2019.

Objavljen na Hrčku: 14. 3. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Analiza ponašanja čvornog spoja montažne čelične kupole (str.85-93) hrvatskipdf 1 MB
Analysis of prefabricated steel dome nodal connection behaviour (str.85-93) engleskipdf 871 KB
Davor Skejić, Anamarija Alagušić, Gabrijela Hrg, Marija Lokin, Domagoj Damjanović
Prethodno priopćenje
 
Ocjena nosivosti sloja kolničke konstrukcije za zaštitu od smrzavanja primjenom različitih mjernih uređaja (str.95-104) hrvatskipdf 547 KB
Evaluation of frost blanket layer strength using different devices (str.95-104) engleskipdf 548 KB
Lina Bertulienė, Lina Juknevičiūtė-Žilinskienė, Henrikas Sivilevičius, Alfredas Laurinavičius
Prethodno priopćenje
 
Utjecaj hrapavosti na spregnutu dubinu kod vodnih skokova na neravnoj podlozi (str.105-111) hrvatskipdf 460 KB
Effect of roughness on sequent depth in hydraulic jumps over rough bed (str.105-111) engleskipdf 451 KB
Arpan Arunrao Deshmukh, Naveen Sudharsan, Avinash D. Vasudeo, Aniruddha Dattatraya Ghare
Prethodno priopćenje
 
Prijedlog vremenskog usklađenja semafora na gradskim višetračnim semaforiziranim kružnim raskrižjima (str.113-124) hrvatskipdf 503 KB
A signal timing assignment proposal for urban multi lane signalised roundabouts (str.113-124) engleskipdf 467 KB
Yetis Sazi Murat, Ziya Cakici, Zong Tian
Prethodno priopćenje
 
Učinci prilagodbi dinamičkog E-modula drva na referentne sadržaje vlage i temperaturu u razredbi malobrojnih uzoraka (str.125-135) hrvatskipdf 657 KB
Adjustments of dynamic MoE on referent moisture content of wood and temperature in grading of small-sized samples (str.125-135) engleskipdf 664 KB
Adriana Bjelanović, Tomislav Franković, Ivana Štimac Grandić
Pregledni rad
 
Posjeta: 4.331 *