hrcak mascot   Srce   HID

Acta Iadertina, Vol. 15 No. 2, 2018.


Datum izdavanja: veljača 2019.

Objavljen na Hrčku: 14. 3. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Dijete kao vrijednost suvremenoga društva hrvatskiPDF 216 KB
Child as a value of contemporary society  
Željka Pintar
Pregledni rad
 
Logičke bilješke o šahu hrvatskiPDF 925 KB
Logical Notations on Chess  
Siniša Matić, Patrik Levačić
Izvorni znanstveni članak
 
Percept, predodžba, Aleph hrvatskiPDF 241 KB
Percept, Mental Image, Aleph  
Dario Škarica
Izvorni znanstveni članak
 
Kreativnost kao transcendentalno-aktivistička karakteristika pojedinca hrvatskiPDF 244 KB
Creativity as a transcendental-activist Characteristic of the Individual  
Ivan Beroš
Pregledni rad
 
Elementi primjene kreativnosti u odgojno-obrazovnom procesu hrvatskiPDF 363 KB
Elements of Creativity Application in Educational Process  
Ivan Beroš
Prethodno priopćenje
 
Posjeta: 783 *