hrcak mascot   Srce   HID

Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Vol. 61 No. 2, 2018.


Datum izdavanja: ožujak 2019.

Objavljen na Hrčku: 18. 3. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Predmetno kazalo i UDK oznake (str.VII-IX) hrvatskipdf 161 KB
Kristina Feldvari
Kazalo
 
Uvodna riječ (str.XI-XII) hrvatskipdf 152 KB
Kornelija Petr Balog
Uvodnik
 
Informacijske potrebe i informacijsko ponašanje učenika i učenica I. gimnazije u Osijeku pri pretraživanju zdravstvenih informacija (str.1-27) hrvatskipdf 298 KB
Ivana Martinović, Sara Bakota, Boris Badurina
Izvorni znanstveni članak
 
Znanstvene i stručne publikacije Hrvatskoga knjižničarskog društva : čitateljski interesi i navike (str.29-46) hrvatskipdf 333 KB
Ivana Hebrang Grgić
Izvorni znanstveni članak
 
Kakvu narodnu knjižnicu želimo? Istraživanje korisnika Knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića (str.47-71) hrvatskipdf 437 KB
Radovan Vrana, Jasna Kovačević
Izvorni znanstveni članak
 
Upravljanje knjižnicama kao poslovna funkcija (str.73-97) hrvatskipdf 280 KB
Antal Balog
Izvorni znanstveni članak
 
Teme diplomskih radova na smjeru bibliotekarstvo studija informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu : stručna analiza (str.99-122) hrvatskipdf 537 KB
Dorja Mučnjak, Lana Zrnić
Izvorni znanstveni članak
 
Digitalne kompetencije i treća životna dob : analiza programa informatičkog i informacijskog opismenjavanja korisnika treće životne dobi Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek (str.123-153) hrvatskipdf 434 KB
Srđan Lukačević, Dino Radmilović, Kornelija Petr Balog
Izvorni znanstveni članak
 
Mentori – okosnica praktične poduke studenata bibliotekarstva Filozofskog fakulteta u Zagrebu : okosnica praktične poduke studenata bibliotekarstva (str.155-177) hrvatskipdf 264 KB
Dorja Mučnjak, Jadranka Lisek
Izvorni znanstveni članak
 
Uloga knjižnica u vrednovanju znanstvene produktivnosti : primjer Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (str.179-198) hrvatskipdf 372 KB
Ivana Čadovska, Goranka Mitrović
Pregledni rad
 
Program za budućnost - deset godina projekta "65 plus" u Knjižnicama grada Zagreba (str.199-220) hrvatskipdf 424 KB
Snježana Ercegovac, Vlasta Šolc, Ira Tuzlančić
Pregledni rad
 
Statistički podaci o poslovanju knjižnica u kontekstu UN-ove Agende 2030. : uloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (str.221-237) hrvatskipdf 249 KB
Matilda Justanić
Pregledni rad
 
Informacijsko opismenjavanje studenata medicine kroz izborne predmete : praksa Središnje medicinske knjižnice Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (str.239-255) hrvatskipdf 368 KB
Helena Markulin, Jelka Petrak
Stručni rad
 
Programi osnaživanja djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom u mreži Knjižnice Marina Držića u Zagrebu (str.257-285) hrvatskipdf 306 KB
Snježana Ercegovac, Ana Pavlek
Stručni rad
 
Dokudah – dokumentarni film kao edukacija u predahu u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu (str.287-303) hrvatskipdf 248 KB
Elvira Gotal
Stručni rad
 
Stručno usavršavanje knjižničara knjižničnog sustava Sveučilišta u Rijeci : stanje, mogućnosti, izazovi (str.305-324) hrvatskipdf 317 KB
Sanja Kosić, Sanja Heberling Dragičević
Izvorni znanstveni članak
 
Konferencije kao oblik trajne izobrazbe korisnika : primjer Središnje medicinske knjižnice Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (str.325-342) hrvatskipdf 460 KB
Ivana Majer, Marijan Šember
Stručni rad
 
Obveze knjižnica prema Općoj uredbi o zaštiti podataka : izazovi, pristupi i moguća rješenja (str.343-365) hrvatskipdf 272 KB
Anita Katulić
Stručni rad
 
Zagovaranje za knjižnice i partnerstvo za održivi razvoj (str.367-380) hrvatskipdf 263 KB
Edita Bačić
Stručni rad
 
Edukacijske radionice korisnika o načinima korištenja informacijske i komunikacijske tehnologije (2012.–2018.) : Knjižnice i održivi razvoj (str.381-402) hrvatskipdf 284 KB
Slaven Pejić
Stručni rad
 
Knjižnica Dugave kao mjesto susreta različitih svjetova (str.403-418) hrvatskipdf 244 KB
Tihana Rašeta, Sanja Lautenbach-Huzjak
Stručni rad
 
Kroz Gradsku knjižnicu do mature : petogodišnjica projekta za srednjoškolce (str.419-436) hrvatskipdf 291 KB
Ivana Fištrek
Stručni rad
 
S knjižnicom do poslovnog uspjeha (str.437-452) hrvatskipdf 451 KB
Milka Šupraha-Perišić, Ana Ribarić
Stručni rad
 
Uloga informacijskog centra – otvorenost knjižnice korisnicima (str.453-465) hrvatskipdf 356 KB
Irena Pilaš, Amelia Kovačević
Stručni rad
 
Zapisnik s 43. Skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva (str.467-475) hrvatskipdf 209 KB
Sanja Kosić, Ira Tuzlančić
Ostalo
 
Zaključci 43. Skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva (str.477-477) hrvatskipdf 111 KB
Ostalo  
Izvješće o radu Hrvatskoga knjižničarskog društva i Izvršnog i Glavnog odbora za razdoblje 2017.-2018. (str.479-488) hrvatskipdf 219 KB
Ostalo  
Izvješće o radu Etičkog povjerenstva Hrvatskoga knjižničarskog društva za razdoblje 2017-2018. (str.489-490) hrvatskipdf 112 KB
Katica Matković Mikuličić
Ostalo
 
HKD Novosti – stručni časopis, informativni list ili arhiva udruge? (str.491-495) hrvatskipdf 166 KB
Katarina Todorcev Hlača
Ostalo
 
Nagrada “Kukuljevićeva povelja” (str.497-503) hrvatskipdf 208 KB
Ostalo  
Nagrada “Eva Verona” (str.505-515) hrvatskipdf 226 KB
Ostalo  
Nagrada “Knjižnica godine” (str.517-518) hrvatskipdf 185 KB
Ostalo  
Knjižnice, razvoj i UN-ova Agenda 2030 (str.519-543) hrvatskipdf 280 KB
Jelica Leščić
Ostalo
 
Posjeta: 4.693 *