hrcak mascot   Srce   HID

Journal of Contemporary History, Vol. 39 No. 3, 2007


Journal of Contemporary History,Vol. 39 No. 3
Publication date: January 2008

Published on HRČAK: 18 January 2008
Table of contents Full text
The construction of a cumulative identity: Croatian themes in Politikin zabavnik, 1952-1991  
Izgradnja kumulativnog identiteta: hrvatske teme u Politikinu zabavniku 1952.-1991. (str.521-530) croatianpdf 114 KB
Zoran Janjetović
Original scientific paper
 
The handing over of prisoners from Bleiburg field and its surroundings in May 1945  
Izručenja zarobljenika s bleiburškog polja i okolice u svibnju 1945. (str.531-550) croatianpdf 133 KB
Martina Grahek Ravančić
Original scientific paper
 
THE characteristics of the German Police System in the Independent State of Croatia, 1941-1945  
Obilježja njemačkog policijskog sustava u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine (str.551-580) croatianpdf 180 KB
Davor Kovačić
Original scientific paper
 
The Bjelovar uprising of 7-10 April 1941  
Bjelovarski ustanak od 7. do 10. travnja 1941. (str.581-609) croatianpdf 206 KB
Zdravko Dizdar
Original scientific paper
 
Let “The Inheritance be divided among the other heirs without regard to her just as if she had never been born” (the custom of surrendering rights of inheritance in Split, 1919-1940)  
Neka “ostavština bude dosudjena ostalim nasljednicima bez obzira na nju kao da se nije niti rodila”1 (Običaj odricanja od prava nasljeđivanja u Splitu 1919. – 1940.) (str.611-651) croatianpdf 446 KB
Zdravka Jelaska Marijan
Original scientific paper
 
The Junior Seminary of the Diocese of Poreč-Pula in Kopar, 1880-1919  
Dječačko (malo) sjemenište porečko-pulske biskupije u Kopru (1880.-1919.) (str.653-685) croatianpdf 191 KB
Stipan Trogrlić
Original scientific paper
 
Miroslav Krleža on Croatia during the First World War (between chronicle and interpretation)  
Miroslav Krleža o Hrvatskoj u Prvome svjetskom ratu (Između kronike i interpretacije) (str.687-704) croatianpdf 113 KB
Ivan Bulić
Original scientific paper
 
Conditions in Istria on the eve of and during the publication of Naša Sloga  
Prilike u Istri uoči i tijekom objavljivanja Naše Sloge (str.705-730) croatianpdf 151 KB
Marino Manin, Nevio Šetić
Original scientific paper
 
The fin-de siÈcle in Zadar – political and social conditions in Zadara and Dalmatia on the eve of the First World War  
Zadarski fin-de siècle – Političke i društvene prilike u Zadru i Dalmaciji uoči Prvoga svjetskog rata (str.731-775) croatianpdf 294 KB
Ante Bralić
Original scientific paper
 
History Textbooks in Croatia during the era of Ban Khuen  
Kakvi su bili povijesni srednjoškolski udžbenici u banskoj Hrvatskoj u razdoblju Khuenova banovanja? (str.777-805) croatianpdf 162 KB
Dunja Modrić Blivajs
Original scientific paper
 
O zborniku Bleiburg i Križni put 1945. Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, Zagreb, 2007. (str.809-827) croatianpdf 196 KB
Vladimir Geiger
Other
 
Prikazi (str.831-849) croatianpdf 136 KB
Book Review  
Visits: 31.026 *