hrcak mascot   Srce   HID

Kemija u industriji : Časopis kemičara i kemijskih inženjera Hrvatske,Vol. 68 No. 3-4
Datum izdavanja: travnja 2019.

Objavljen na Hrčku: 17. 4. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Aminokiselinski sastav i antioksidacijska aktivnost odabranih gljiva Bosne i Hercegovine (str.97-103)  
Amino Acids Composition and Antioxidant Activity of Selected Mushrooms from Bosnia and Herzegovina (str.97-103) engleskipdf 638 KB
Mirsada Salihović, Aida Šapčanin, Ekrem Pehlić, Alija Uzunović, Selma Špirtović-Halilović, Melita Huremović
Izvorni znanstveni članak
 
Sadržaj teških metala i metaloida u vodi za piće u Unsko-sanskoj županiji Federacije Bosne i Hercegovine (str.105-109) hrvatskipdf 236 KB
Content of Heavy Metals and Metalloids in Drinking Water in the Una-Sana Canton of the Federation of Bosnia and Herzegovina (str.105-109)  
Ekrem Pehlić, Nevzeta Ljubijankić, Huska Jukić, Aida Šapčanin, Husein Nanić
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj toplinske obrade na mikrostrukturu i temperature faznih transformacija Cu-Al-Ni slitine s prisjetljivošću oblika (str.111-118)  
The Influence of Heat Treatment on Microstructure and Phase Transformation Temperatures of Cu-Al-Ni Shape Memory Alloy (str.111-118) engleskipdf 3 MB
Ivana Ivanić, Stjepan Kožuh, Tamara Holjevac Grgurić, Borut Kosec, Mirko Gojić
Izvorni znanstveni članak
 
Određivanje optimalne temperature reakcije i udjela vodika za polimerizaciju propilena matematičkim modelom (str.119-127)  
Determination of Optimal Reaction Temperature and Hydrogen Amount for Propylene Polymerization by a Mathematical Model (str.119-127) engleskipdf 1 MB
Gholam Hossain Varshouee, Amir Heydarinasab, Ali Vaziri, Seyed Mehdi Ghafelebashi Zarand
Izvorni znanstveni članak
 
Kemija u nastavi:
Postanak života i kemijska kombinatorika
(str.129-133)
hrvatskipdf 653 KB
Chemistry in Teaching:
Origin of Life and Chemical Combinatorics
(str.129-133)
 
Nenad Raos
Stručni rad
 
Mišljenja i komentari:
Plagijat u znanosti: kultura obmane
(str.135-135)
hrvatskipdf 143 KB
Nenad Raos
Ostalo
 
Mišljenja i komentari:
Polako
(str.136-136)
hrvatskipdf 82 KB
Nenad Raos
Ostalo
 
Osvježimo znanje:
Grafen
(str.137-138)
hrvatskipdf 466 KB
Zoran Ereš
Ostalo
 
Tehnološke zabilješke:
Zaleđivanje zrakoplova – jednostavan fenomen, a velik problem
(str.139-140)
hrvatskipdf 579 KB
Marin Kovačić, Marin Kovačić (ur.)
Ostalo
 
Zaštita okoliša:
Ekstremne kiše i šupljina u antarktičkom ledenjaku
(str.141-142)
hrvatskipdf 421 KB
Vjeročka Vojvodić (ur.)
Ostalo
 
Skupovi i događaji:
Okrugli stol "Gospodarenje kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju", 31. siječnja 2019., Zagreb
(str.143-144)
hrvatskipdf 2 MB
Mirna Maravić
Sažetak sa skupa
 
Skupovi i događaji:
1. Studentski kongres o inženjerstvu materijala (e-SKIM 2019), 28. veljače – 1. ožujka 2019., Zagreb
(str.145-147)
hrvatskipdf 3 MB
Kristina Sušac
Sažetak sa skupa
 
Skupovi i događaji:
Dan otvorenih vrata 2019. Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
(str.148-148)
hrvatskipdf 987 KB
Vesna Gabelica Marković, Ante Jukić
Sažetak sa skupa
 
Skupovi i događaji:
Znanstveno-popularna radionica „Mikroalge kao biogorivo budućnosti: Prilike i izazovi“
(str.149-150)
hrvatskipdf 2 MB
Maria Blažina
Sažetak sa skupa
 
Novosti:
17. festival znanosti u znaku boja – najava
(str.151-151)
hrvatskipdf 822 KB
Marijo Zrna
Vijest
 
Novosti:
U Rijeci obilježeno 150 godina periodnog sustava
(str.152-152)
hrvatskipdf 385 KB
Vijest  
Novosti:
Predavanje i predstavljanje knjige Nenada Raosa u Karlovcu
(str.153-153)
hrvatskipdf 743 KB
Vijest  
Novosti:
Suradnja Petrokemije d. d. i Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije
(str.153-153)
hrvatskipdf 743 KB
Vijest  
Aktualnosti iz industrije (str.154-163) hrvatskipdf 4 MB
Vijest  
Osvrti:
Super-H kapsula – 3D-tiskana kapsula s više odjeljaka za kontroliranu dostavu djelatne tvari
(str.164-165)
hrvatskipdf 1 MB
Gordana Matijašić
Esej
 
U spomen:
Dr. sc. Danko Škare
(str.166-166)
hrvatskipdf 463 KB
Marija Kaštelan-Macan
In memoriam, Nekrolog
 
Iz kalendara izdvajamo (str.167-167) hrvatskipdf 164 KB
Ana Blažeković (ur.)
Ostalo
 
Pregled tehničke literature i dokumentacije (str.168-170) hrvatskipdf 1 MB
Domagoj Vrsaljko (ur.)
Ostalo
 
Natječaji i fondovi:
Izbor europskih strukturnih i investicijskih fondova
(str.171-172)
hrvatskipdf 291 KB
Vesna Gabelica Marković (ur.)
Ostalo
 
Natječaji i fondovi:
Poticanje suradnje znanosti i gospodarstva kroz EU fondove
(str.173-173)
hrvatskipdf 241 KB
Vesna Gabelica Marković
Ostalo
 
Mjerna i regulacijska tehnika:
Regulacija temperature (I. dio)
(str.174-176)
hrvatskipdf 321 KB
Nenad Bolf, Nenad Bolf (ur.)
Ostalo
 
Mjerna i regulacijska tehnika:
Škole bez profesora fizike, matematike, kemije i informatike
(str.177-177)
hrvatskipdf 243 KB
Nenad Bolf (ur.)
Ostalo
 
Sigurnost i zaštita na radu:
Nanomaterijali na radnom mjestu i mjere zaštite
(str.178-180)
hrvatskipdf 279 KB
Indira Aurer Jezerčić, Indira Aurer Jezerčić (ur.)
Ostalo
 
Posjeta: 3.666 *