hrcak mascot   Srce   HID

Hum : časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru,Vol. 13 No. 20
Datum izdavanja: prosinca 2018.

Objavljen na Hrčku: 25. 5. 2019.
Sadržaj Puni tekst
ČITANJE ESEJA U KONTEKSTU SUVREMENE HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI (str.7-27) hrvatskipdf 138 KB
ESSAY READING IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY CROATIAN LITERATURE (str.28-28) engleskipdf 27 KB
Jela Sabljić Vujica
Izvorni znanstveni članak
 
MORFOLOŠKA I LEKSIČKA OBILJEŽJA POETSKOGA DISKURSA VESNE PARUN (str.29-65) hrvatskipdf 363 KB
MORPHOLOGICAL AND LEXICAL CHARACTERISTICS OF VESNA PARUN’S POETIC DISCOURSE (str.61-61) engleskipdf 30 KB
Marijana Bašić, Sanja Baričević
Izvorni znanstveni članak
 
THE LINGUISTIC LANDSCAPE IN THE BRIJUNI NATIONAL PARK (str.66-86) engleskipdf 671 KB
JEZIČNI KRAJOBRAZ NACIONALNOGA PARKA BRIJUNI (str.82-82) hrvatskipdf 45 KB
Renata Šamo, Lina Pliško
Izvorni znanstveni članak
 
INTEGRATION OF THE CHARACTER OF A SELF-CONSCIOUS WOMAN IN TRILOGY OF KURLANI BY MIRKO BOŽIĆ (str.87-104) engleskipdf 137 KB
INTEGRACIJA LIKA SAMOSVJESNE ŽENE U TRILOGIJI O KURLANIMA MIRKA BOŽIĆA (str.105-105) hrvatskipdf 32 KB
Mirela Šušić
Izvorni znanstveni članak
 
DIGITALNI SUROGATI TISKARSTVA OSJEČKOGA NUTARNJEG GRADA KAO PRIMARNI BAŠTINSKI IZVOR (str.106-122) hrvatskipdf 125 KB
DIGITAL SURROGATES OF OSIJEK INNER CITY'S PRINTING INDUSTRY AS A PRIMARY SOURCE OF HERITAGE (str.123-123) engleskipdf 30 KB
Helena Sablić Tomić, Hrvoje Mesić
Pregledni rad
 
KULTURNO-POVIJESNO NASLJEĐE SREDNJOVJEKOVNE DREŽNICE (str.124-168) hrvatskipdf 1 MB
CULTURAL-HISTORICAL HERITAGE OF MEDIEVAL DREŽNICA (str.169-169) engleskipdf 29 KB
Nina Čuljak, Dijana Pinjuh
Pregledni rad
 
Moralno-didaktična usmjerenost u djelima franjevca Đure Rapića iz 18. stoljeća (str.170-196) hrvatskipdf 138 KB
Moral and Didactic Orientation in the works of the 18th century Franciscan Đuro Rapić (str.197-197) engleskipdf 32 KB
Anela Mateljak Popić
Izvorni znanstveni članak
 
UMJETNA INTELIGENCIJA: DVOJBE SUVREMENOGA RAZVOJA (str.198-213) hrvatskipdf 101 KB
ARTIFICIAL INTELLIGENCE: DOUBTS OF THE CONTEMPORARY DEVELOPMENT (str.214-214) engleskipdf 26 KB
Marija Putica
Pregledni rad
 
Djelovanje Caritasa u Bosni i Hercegovini (str.215-235) hrvatskipdf 147 KB
Activities of Caritas in Bosnia and Herzegovina (str.236-236) engleskipdf 27 KB
Kata Ostojić
Stručni rad
 
TEMA TERORIZMA U KNJIŽEVNOSTI NA PRIMJERU DJELA REALLY GROUND ZERO AUTORICE KATHRIN RÖGGLA (str.237-249) hrvatskipdf 113 KB
TERRORISM IN LITERATURE ON THE EXAMPLE OF WORK REALLY GROUND ZERO WRITTEN BY KATHRIN RÖGGLA (str.250-250) engleskipdf 34 KB
Darija Glibić, Magdalena Ramljak
Izvorni znanstveni članak
 
Tvorbene posebnosti bosanskohercegovačkoga obrtničkog i drugog nazivlja – Gdje najčešće kupujemo: u pekarni, pekari ili pekarnici? (str.251-274) hrvatskipdf 354 KB
FORMATION SPECIFICS OF BOSNIAN-HERZEGOVINIAN TRADE AND OTHER TERMINOLOGY – Where do we usually shop: at the baker’s, at the baker’s shop or in a bakery? (str.269-269) engleskipdf 42 KB
Irina Budimir, Josipa Šunjić
Pregledni rad
 
NEKROLOZI POVODOM SMRTI FRANA GALOVIĆA (str.275-288) hrvatskipdf 91 KB
FRAN GALOVIĆ OBITUARIES (str.289-289) engleskipdf 30 KB
Matijas Baković
Izvorni znanstveni članak
 
ANALIZA PREDGOVORA U HRVATSKIM DOPREPORODNIM GRAMATIKAMA (str.290-305) hrvatskipdf 145 KB
PREFACE ANALYSIS IN PRE-STANDARD CROATIAN GRAMMARS (str.306-306) engleskipdf 26 KB
Vesna Grahovac-Pražić
Izvorni znanstveni članak
 
SLIJED SASTAVNICA BINOMA U TALIJANSKOME I HRVATSKOME JEZIKU (str.307-324) hrvatskipdf 176 KB
SEQUENCE OF BINOMIAL COMPONENTS IN ITALIAN AND CROATIAN LANGUAGE (str.325-325) engleskipdf 29 KB
Damir Mišetić
Izvorni znanstveni članak
 
METAFORIČKE JEZIČNE KONSTRUKCIJE HORORA U ROMANU DRACULA (str.326-343) hrvatskipdf 189 KB
METAPHORICAL LANGUAGE CONSTRUCTIONS OF HORROR IN THE NOVEL DRACULA (str.344-344) engleskipdf 30 KB
Milea Ajduk Kurtović
Izvorni znanstveni članak
 
Sadržaj konceptualnih metafora u političkome diskursu (str.345-371) hrvatskipdf 317 KB
Content of conceptual metaphors in political discourse (str.372-372) engleskipdf 26 KB
Ivana Zovko-Bošnjak
Izvorni znanstveni članak
 
KRIŽEVAČKI USMENOKNJIŽEVNI ZAPISI I ZAPISIVAČI U 20. I 21. STOLJEĆU (str.373-392) hrvatskipdf 183 KB
RECORDS AND RECORDERS OF KRIŽEVCI ORAL LITERATURE IN THE 20th AND 21st CENTURY (str.393-393) engleskipdf 35 KB
Tanja Baran
Pregledni rad
 
Komunikacijske strategije u brendiranju grada (str.394-427) hrvatskipdf 233 KB
COMMUNICATION STRATEGIES IN THE CITY BRANDING (str.428-429) engleskipdf 39 KB
Marijan Primorac
Pregledni rad
 
NJEMAČKE POSUĐENICE U HRVATSKOME GLAZBENOM NAZIVLJU I ŽARGONU (str.430-448) hrvatskipdf 182 KB
GERMAN LOANWORDS IN THE CROATIAN MUSIC TERMINOLOGY AND JARGON (str.449-449) engleskipdf 30 KB
Monika Blagus
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 6.981 *