hrcak mascot   Srce   HID

Croatica et Slavica Iadertina, Vol. 14/1 No. 14., 2018.


Croatica et Slavica Iadertina,Vol. 14/1 No. 14.
Datum izdavanja: veljače 2019.

Objavljen na Hrčku: 31. 3. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Posveta Luku Paljetku – Uz 75. godinu života (str.7-9) hrvatskiPDF 208 KB
Josip Lisac
Uvodnik
 
O kategoriji adverbijala (str.11-45) hrvatskiPDF 602 KB
About the Category of an Adverbial (str.11-45)  
Sanja Baričević
Izvorni znanstveni članak
 
Jezične značajke hrvatske marijanske lirike splitskoga književnog kruga 16. stoljeća (str.47-76) hrvatskiPDF 362 KB
Language Features of Croatian Marian Lyrics Written by Književni Krug Split in the 16th century (str.47-76)  
Marijana Tomelić Ćurlin, Suzana Jerković
Pregledni rad
 
Zapadna štokavština u djelu Aleksandra Belića (str.77-85) hrvatskiPDF 221 KB
Western Štokavian in the Work of Aleksandar Belić (str.77-85)  
Samra Hrnjica
Pregledni rad
 
Prevođenje metafora. Problemi metodologije za istraživanje recepcije poetskoga teksta (str.87-99)  
On translating metaphors. Problems of research methodology (str.87-99) engleskiPDF 245 KB
Rafaela Božić
Izvorni znanstveni članak
 
Razumijevanje motiviranosti značenja frazema u talijanskome kao inome jeziku (str.101-119) hrvatskiPDF 314 KB
Motivation in Understandability of Meaning in Italian Idiomatic Expressions among Second Language Speakers (str.101-119)  
Irena Marković
Izvorni znanstveni članak
 
Književno oblikovanje gospodarskih problema u romanu Tijesna zemlja Mate Balote (str.121-153) hrvatskiPDF 370 KB
The Literary Forming of Economic Problems in the Novel The Narrow Land by Mate Balota (str.121-153)  
Sanja Franković
Izvorni znanstveni članak
 
Punina Nakupina - Uz najnoviju zbirku pjesama Luka Paljetka (str.155-161) hrvatskiPDF 168 KB
The Wholeness of Nakupine - With the Latest Collection of Luko Paljetak’s Poems (str.155-161)  
Tonko Maroević
Stručni rad
 
Luko s ovoga i onoga svijeta (str.163-168) hrvatskiPDF 179 KB
Luko from this and that World (str.163-168)  
Milan Bešlić
Stručni rad
 
Paljetkova lutkarska dramaturgija (str.169-187) hrvatskiPDF 279 KB
Paljetak’s Puppetry Dramaturgy (str.169-187)  
Teodora Vigato
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatski tradicijski čestitarski ophodi, pohodi i običaji od Božića do Sveta tri kralja (str.189-230) hrvatskiPDF 414 KB
Croatian Traditional Congratulatory Processions, Visitations and Customs from Christmas to Epiphany (str.189-230)  
Marko Dragić
Izvorni znanstveni članak
 
Vile doline Neretve: poetički i motivski markeri usmenih predaja o vilama na primjeru prikupljenih usmenih predaja u dolini Neretve (str.231-267) hrvatskiPDF 385 KB
Faeries of Neretva Valley: Poetic and Motive Markers of Folktales about Faeries on the Example of the Collected Folktales in Neretva Valley (str.231-267)  
Denis Vekić
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 9.067 *