hrcak mascot   Srce   HID

Food in health and disease : scientific-professional journal of nutrition and dietetics, Vol. Specijalno izdanje No. 10. Štamparovi dani, 2018


Food in health and disease : scientific-professional journal of nutrition and dietetics,Vol. Specijalno izdanje No. 10. Štamparovi dani
Publication date: December 2018

Published on HRČAK: 30 March 2019
Table of contents Full text
VRŠNJAČKA EDUKACIJA KAO INOVATIVAN PRISTUP U POBOLJŠANJU MENTALNOG ZDRAVLJA MEĐU MLADIMA (str.1-1) croatianpdf 300 KB
PEER EDUCATION AS AN INNOVATIVE APPROACH IN IMPROVEMENT OF YOUTH MENTAL HEALTH CARE (str.1-2) englishpdf 300 KB
Kristina Stamenković, Katarina Skopljak, Hana Lučev, Mirela Šentija Knežević, Miroslav Hanževački
Meeting abstract
 
KRETANJE POTROŠNJE LIJEKOVA KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV I LIJEKOVA ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORA ZA RAZDOBLJE OD 2004. DO 2017. GODINE U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.2-3) croatianpdf 265 KB
TRENDS IN THE RATES OF CONSUMPTION OF DRUGS FOR CARDIOVASCULAR SYSTEM AND ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS FROM 2004 – 2017 IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str.3-3) englishpdf 265 KB
Iva Hižar, Sandro Gašpar, Marjeta Majer
Meeting abstract
 
FINANCIJSKA ANALIZA IZVANBOLNIČKE POTROŠNJE LIJEKOVA POSLJEDNIH DEVET GODINA U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI (str.4-4) croatianpdf 266 KB
FINANCIAL ANALYSIS OF OUTPATIENT DRUG EXPENDITURE IN LAST NINE YEARS IN POŽEŠKO-SLAVONSKA COUNTY (str.4-5) englishpdf 266 KB
Sandro Gašpar, Iva Hižar, Marjeta Majer
Meeting abstract
 
EMOCIONALNI PROBLEMI I PROBLEMI PONAŠANJA MEĐU ADOLESCENTIMA UPUĆENIH U SLUŽBE ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE I ADOLESCENATA U HRVATSKOJ (str.5-6) croatianpdf 265 KB
EMOTIONAL AND BEHAVIORAL PROBLEMS AMONG ADOLESCENTS REFERRED TO CHILD AND ADOLESCENT MENTAL HEALTH SERVICES IN CROATIA (str.6-6) englishpdf 265 KB
Katarina Skopljak, Kristina Stamenković, Aran Tomac
Meeting abstract
 
UČESTALOST KONZUMACIJE POVRĆA KOD MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA (str.7-7) croatianpdf 265 KB
FREQUENCY OF VEGETABLE CONSUMPTION AMONG NURSES (str.7-8) englishpdf 265 KB
Katarina Jerković Gavran, Marijana Krijan, Branka Martić, Sanela Domić
Meeting abstract
 
POJAVNOST, ISHODI I TERAPIJA ISHEMIJSKOG CEREBROVASKULARNOG INCIDENTA U OPĆOJ ŽUPANIJSKOJ BOLNICI POŽEGA TIJEKOM 2017. GODINE (str.8-8) croatianpdf 265 KB
APPEARANCE, OUTCOME AND THERAPY OF ISCHEMIC CEREBRAL VASCULAR INCIDENT AT THE GENERAL COUNTY POŽEGA HOSPITAL DURING 2017 (str.9-9) englishpdf 265 KB
Vlasta Raštegorac, Damir Matoković, Barbara Raštegorac, Mirjana Raguž
Meeting abstract
 
ZDRAVSTVENA PISMENOST ADOLESCENATA (str.9-10) croatianpdf 264 KB
HEALTH LITERACY WITH ADOLESCENTS (str.10-10) englishpdf 264 KB
Božica Lovrić, Jelena Tomac-Jovanović, Tihomir Jovanović, Pavica Jakovljević, Sabina Cviljević
Meeting abstract
 
POVEZANOST PSIHOSOMATSKIH SIMPTOMA SA ŠKOLSKIM USPJEHOM, ANKSIOZNOŠĆU I DEPRESIVNOŠĆU U UČENIKA SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE (str.11-11) croatianpdf 265 KB
THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOSOMATIC SYMPTOMS AND SCHOOL ACHIEVEMENT, ANXIETY AND DEPRESSION IN HIGH SCHOOL NURSING STUDENTS (str.11-12) englishpdf 265 KB
Anita Vukšić, Slavka Galić, Katarina Vukas
Meeting abstract
 
KVALITETA ŽIVOTA DIJABETIČKIH BOLESNIKA NA INZULINSKOJ TERAPIJI (str.12-12) croatianpdf 265 KB
QUALITY OF LIFE OF DIABETIC PATIENTS ON INSULIN THERAPY (str.12-13) englishpdf 265 KB
Nataša Janeš, Blaženka Vranić, Ružica Dijaković
Meeting abstract
 
ZDRAVSTVENA PISMENOST RODITELJA DJECE U HITNOJ PEDIJATRIJSKOJ AMBULANTI (str.13-13) croatianpdf 265 KB
HEALTH LITERACY OF CHILDREN IN EMERGENCY PEDIATRIC AMBULANCE (str.14-14) englishpdf 265 KB
Ivana Mamić, Marin Mamić, Božica Lovrić
Meeting abstract
 
PUŠENJE KOD NEPSIHOTIČNIH PSIHIJATRIJSKIH PACIJENATA (str.14-15) croatianpdf 264 KB
CIGARETTE SMOKING AMONG NON-PSYCHOTIC PSYCHIATRIC PATIENTS (str.15-15) englishpdf 264 KB
Marin Mamić, Ivana Mamić, Božica Lovrić
Meeting abstract
 
POVEZANOST SOCIOEKONOMSKIH ASPEKATA ŽIVOTA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE SA NAMJEROM ODLASKA U INOZEMSTVO (str.16-16) croatianpdf 265 KB
CONNECTION BETWEEN SOCIOECONOMIC LIFE ASPECTS OF HIGH SCHOOL STUDENTS WITH THE INTENTION OF EMIGRATION ABROAD (str.16-17) englishpdf 265 KB
Jelena Tomac Jovanović, Tihomir Jovanović, Sabina Cviljević, Božica Lovrić, Maja Župan, Vlasta Pezerović
Meeting abstract
 
POVEZANOST ZNANJA O ORALNOJ HIGIJENI NA DENTALNI STATUS STARIJIH OSOBA U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI (str.17-17) croatianpdf 265 KB
LINKAGE OF KNOWLEDGE OF ORAL HYGIENE TO THE DENTAL STATUS OF THE ELDERLY IN POŽEGA-SLAVONIA COUNTY (str.17-18) englishpdf 265 KB
Marijana Karakatić, Ivana Pajić Matić, Božica Lovrić
Meeting abstract
 
PROCJENA KORIŠTENJA LIJEKOVA KORISNIKA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA (str.18-18) croatianpdf 265 KB
EVALUATION OF MEDICAMENTS USAGE BY THE CLIENTS OF HOME FOR ELDERLY AND INFIRM PEOPLE IN POZEGA (str.19-19) englishpdf 265 KB
Maja Župan, Damir Matoković, Božica Lovrić, Tihomir Jovanović, Jelena Tomac Jovanović, Sabina Cviljević
Meeting abstract
 
POVEZANOST ZDRAVSTVENE PISMENOSTI S KOMPLIKACIJAMA ŠEĆERNE BOLESTI NA DONJIM EKSTREMITETIMA (str.19-20) croatianpdf 299 KB
THE CONNECTION OF HEALTH LITERACY WITH DIABETES COMPLICATIONS ON LEWER EXTREMITIEST (str.20-20) englishpdf 299 KB
Katarina Vukas, Damir Matoković, Anita Vukšić, Božica Lovrić
Meeting abstract
 
ZNANJA I NAVIKE TRUDNICA VEZANO UZ KONZUMACIJU ALKOHOLA U TRUDNOĆI (str.21-21) croatianpdf 266 KB
PREGNANT WOMEN'S KNOWLEDGE AND HABITS REGARDING ALCOHOL CONSUMPTION DURING PREGNANCY (str.21-22) englishpdf 266 KB
Katarina Hegol, Damir Matoković, Silvija Marić, Suzana Šarčević, Mirela Lovrenović, Katica Fridrich, Ana Čorak
Meeting abstract
 
KRONIČNA TUGA RODITELJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU KORISNIKA USLUGA ZLATNI CEKIN POLIKLINIKE I CEKIN DJEČJEG VRTIĆA (str.22-22) croatianpdf 265 KB
CRONIC SORROW OF PARENTS OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES, USERS OF THE ZLATNI CEKIN POLYCLINIC AND CEKIN NURSERY (str.23-23) englishpdf 265 KB
Katarina Jerković Gavran
Meeting abstract
 
STAVOVI RODITELJA O CIJEPLJENJU DJECE NA PODRUČJU POŽEGE U ODNOSU NA ZDRAVSTVENU PISMENOST (str.23-24) croatianpdf 265 KB
PARENTS' ATTITUDES TOWARDS VACCINATION OF CHILDREN IN POŽEGA AREA IN RELATION TO HEALTH LITERACY (str.24-24) englishpdf 265 KB
Mirjana Raguž, Damir Matoković, Božica Lovrić, Vlasta Raštegorac, Đemenina Zečević
Meeting abstract
 
TJELESNA AKTIVNOST OSOBA OBOLJELIH OD ŠEĆERNE BOLESTI TIP 1 I TIP 2 (str.25-25) croatianpdf 292 KB
PHYSICAL ACTIVITY IN PATIENTS WITH TYPES 1 AND 2 DIABETES (str.25-26) englishpdf 292 KB
Barbara Gregorić, Renata Đimoti
Meeting abstract
 
MOŽDANI UDAR - MOŽEMO LI GA SPRIJEČITI? (str.26-26) croatianpdf 318 KB
STROKE – CAN WE PREVENT IT? (str.26-27) englishpdf 318 KB
Hrvoje Budinčević
Meeting abstract
 
UTJECAJ TJELESNE AKTIVNOSTI I TJELESNE MASE NA TEGOBE ŽENA U KLIMAKTERIJU (str.27-27) croatianpdf 291 KB
THE INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY AND BODY MASS ON WOMEN'S DIFFICULTIES IN MEONPAUSE (str.27-28) englishpdf 291 KB
Silvija Marić, Damir Matoković, Katarina Hegol, Božica Lovrić
Meeting abstract
 
UČINKOVITOST UNILATERALNE TRASPEDIKULARNE FIKSACIJE U TRANSFORAMINALNOJ LUMBLANOJ FUZIJI (str.28-28) croatianpdf 264 KB
EFFECTIVENESS OF UNILATERAL PEDICLE SCREW FIXATION IN TRANSFORAMINAL LUMBAR INTERBODY FUSION (TLIF) (str.29-29) englishpdf 264 KB
Tin Prpić
Meeting abstract
 
VERTEBROPLASTIKA U LIJEČENJU METASTATSKIH LOMOVA KRALJEŽAKA (str.29-29) croatianpdf 265 KB
VERTEBROPLASTY FOR MANAGEMENT OF METASTATIC SPINAL FRACTURE (str.30-30) englishpdf 265 KB
Melita Peček
Meeting abstract
 
RAZLIKA U VREMENU DO POJAVE RECIDIVA ILI PRESADNICA KOD BOLESNIKA LIJEČENIH ZBOG KOLOREKTALNOG KARCINOMA OVISNO O SMJEŠTAJU U LIJEVOM ILI DESNOM KOLONU (str.30-30) croatianpdf 292 KB
THE DIFFERENCE IN TIME UNTIL THE APPEARANCE OF RECIDIVE OR METASTASIS MANIFESTATION AT PATIENTS CURED AGAINST COLORECTAL CANCER DEPENDING ON THE POSITION IN THE LEFT OR RIGHT COLON (str.31-31) englishpdf 292 KB
Darko Kotromanović
Meeting abstract
 
PROCJENA NUTRITIVNOG STATUSA OBOLJELIH OD RAKA DEBELOG CRIJEVA LIJEČENIH U ODJELU INTERNISTIČKE ONKOLOGIJE KLINIKE ZA TUMORE (str.31-32) croatianpdf 292 KB
ASSESMENT OF NUTRITIONAL STATUS OF PATINETS THAT BEGAN SYSTEMIC THERAPY OF COLORECTAL CANCER AT THE UNIVERSITY HOSPITAL FOR TUMORS (str.32-32) englishpdf 292 KB
Maja Kovač, Petra Lepetić, Robert Šeparović
Meeting abstract
 
POČETNI ERITROPOETIČKI PARAMETRI KOJI PREDVIĐAJU POVEĆANJE RETIKULOCITA U NIŽOJ ILI UMJERENOJ VISINSKOJ AEROBNOJ AKTIVNOSTI (str.32-33) croatianpdf 299 KB
INITIAL ERYTHROPOIETIC PARAMETERS PREDICTING RETICULOCYTE INCREASE IN LOWER TO MODERATE ALTITUDE AEROBIC ACTIVITY (str.33-33) englishpdf 299 KB
Matea Sedlaček, Lana Ružić
Meeting abstract
 
POST KAO DUHOVNA DIJETA (str.33-34) croatianpdf 298 KB
FAST AS ONE SPIRITUAL DIET (str.34-34) englishpdf 298 KB
Vesna Pešić, Eduard Pavlović
Meeting abstract
 
VAŽNOST INDIVIDUALNOG PRISTUPA U UNAPRJEĐENJU PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA RANOG OTKRIVANJA RAKA DEBELOG CRIJEVA (str.35-35) croatianpdf 292 KB
IMPORTANCE OF INDIVIDUAL APPROACH IN IMPROVEMENT OF NATIONAL COLORECTAL CANCER SCREENING PROGRAM PERFORMANCE (str.35-36) englishpdf 292 KB
Jasmina Kovačević, Vera Musil, Dejvid Zombori, Vesna Jureša
Meeting abstract
 
PUŠENJE MEĐU MLADIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.36-36) croatianpdf 266 KB
TOBACCO CONSUMPTION AMONG ADOLESCENTS IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str.37-37) englishpdf 266 KB
Deni Rkman, Mirjana Kujundžić Tiljak, Iskra Alexandra Nola, Marjeta Majer
Meeting abstract
 
USPOREDBA POTROŠNJE LIJEKOVA IZMEĐU GRADA ZAGREBA I POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU OD 2010. DO 2017. GODINE (str.37-38) croatianpdf 266 KB
DIFFERENCES IN DRUG CONSUMPTION BETWEEN CITY OF ZAGREB AND POŽEGA-SLAVONIA COUNTY FROM 2010 TO 2017 (str.38-39) englishpdf 266 KB
Deni Rkman, Igor Radanović, Robert Likić
Meeting abstract
 
JAVNOZDRAVSTVENO DJELOVANJE STUDENTSKOG ZBORA MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (str.39-39) croatianpdf 328 KB
UNIVERSITY OF ZAGREB SCHOOL OF MEDICINE'S STUDENT COUNCIL PUBLIC HEALTH ACTIVITIES (str.39-40) englishpdf 328 KB
Kristian Dominik Rudež
Meeting abstract
 
AKTIVNOSTI STUDENTSKE SEKCIJE ZA JAVNO ZDRAVSTVO „ANDRIJA ŠTAMPAR“ (str.40-40) croatianpdf 363 KB
ACTIVITIES OF STUDENT SECTION FOR PUBLIC HEALTH "ANDRIJA ŠTAMPAR" (str.41-41) englishpdf 363 KB
Deni Rkman
Meeting abstract
 
POREMEĆAJI U PREHRANI (str.41-42) croatianpdf 327 KB
EATING DISORDERS (str.42-42) englishpdf 327 KB
Midhat Jašić, Nizama Salihefendic, Muharem Zildžić, Drago Šubarić, Marizela Šabanović
Meeting abstract
 
NUTRITIVNI STATUS I NUTRITIVNI RIZIK U OBOLJELIH OD RAKA DOJKE LIJEČENIH NA ODJELU INTERNISTIČKE ONKOLOGIJE KLINIKE ZA TUMORE (str.43-43) croatianpdf 160 KB
NUTRITIONAL STATUS AND NUTRITIONAL RISK OF PATIENTS WITH BREAST CANCER TREATED AT THE UNIVERSITY HOSPITAL OF TUMORS (str.43-43) englishpdf 160 KB
Petra Lepetić, Maja Kovač, Robert Šeparović
Meeting abstract
 
PROCJENA UDJELA VODE U TIJELU I KOMPLEMENTARNI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI U ZDRAVSTVENOM TURIZMU TOPLICA LIPIK (str.46-50) croatianpdf 389 KB
ASSESSMENT OF THE WATER CONTENT IN THE BODY AND COMPLEMENTARY PUBLIC HEALTH PROGRAMS IN HEALTH TOURISM LIPIK SPA (str.46-50) englishpdf 389 KB
Senka Rendulić Slivar, Goran Ladišić, Hrvoje Kovačić
Preliminary communication
 
PREHRAMBENE NAVIKE, STANJE UHRANJENOSTI I ŠKOLSKI USPJEH (str.51-57) croatianpdf 246 KB
EATING HABITS, NUTRITIONAL STATUS AND SCHOOL PERFORMANCE (str.51-57) englishpdf 246 KB
Anica Sabljić, Jasmina Kovačević, Vera Musil
Conference paper
 
KOLOREKTALNI KARCINOM I PREHRANA – ŠTO KAŽU DOKAZI? (str.58-63) croatianpdf 351 KB
COLORECTAL CARCINOMA AND NUTRITION – WHAT DOES THE EVIDENCE SAY? (str.58-63) englishpdf 351 KB
Ines Banjari
Conference paper
 
DEFINIRANJE POJMOVA INVALIDITET I OSOBA S INVALIDITETOM (str.64-66) croatianpdf 251 KB
Mario Dadić, Ante Bačić, Ivana Župa, Ana Vukoja
Conference paper
 
PREHRAMBENE NAVIKE OBOLJELIH OD ARTERIJSKE HIPERTENZIJE (str.67-71) croatianpdf 401 KB
EATING HABITS OF PEOPLE WITH ARTERIAL HYPERTENSION IN OSIJEK, CROATIA (str.67-71) englishpdf 401 KB
Anja Radin Major, Maja Gradinjan Centner, Ivana Kučinac Zubac, Hrvoje Centner
Conference paper
 
MARKETING MIX KAO ČIMBENIK RAZVOJA EPIDEMIJE PRETILOSTI U DJECE (str.72-78) croatianpdf 210 KB
MARKETING MIX AS A DRIVER OF OBESITY EPIDEMIC IN CHILDREN (str.72-78) englishpdf 210 KB
Vatroslav Zovko
Conference paper
 
VRŠNJAČKO NASILJE U ŠKOLAMA – NASILJE ILI STIL KOMUNIKACIJE? (str.79-85) croatianpdf 329 KB
PEER VIOLENCE IN SCHOOLS - VIOLENCE OR STYLE OF COMMUNICATION? (str.79-85) englishpdf 329 KB
Nada Kosić Bibić, Jasmina Kovačević
Conference paper
 
DESET GODINA STRUČNO-EDUKACIJSKOG SIMPOZIJA „ŠTAMPAROVI DANI“ (str.86-92) croatianpdf 243 KB
TEN YEARS OF PROFESSIONAL-EDUCATIONAL SYMPOSIUM „ŠTAMPAR'S DAYS“ (str.86-92) englishpdf 243 KB
Filip Njavro, Nikola Siladi, Tin Prpić, Deni Rkman, Ino Kermc, Maksimilijan Mrak, Mario Mašić, Andro Matković, Danko Relić, Jakov Ivković, Ivan Vukoja
Conference paper
 
JAVNOZDRAVSTVENE AKTIVNOSTI UDRUGE NARODNOG ZDRAVLJA „ANDRIJA ŠTAMPAR“ (str.93-98) croatianpdf 269 KB
PUBLIC HEALTH ACTIVITIES OF THE ASSOCIATION OF PEOPLE'S HEALT ANDRIJA ŠTAMPAR (str.93-98) englishpdf 269 KB
Filip Njavro, Nikola Siladi, Tin Prpić, Deni Rkman, Ino Kermc, Maksimilijan Mrak, Mario Mašić, Andro Matković, Danko Relić, Jakov Ivković, Ivan Vukoja
Conference paper
 
RISK FACTORS AND INJURY CHARACTERISTICS AMONG YOUNGER SCHOOL CHILDREN (str.99-106) englishpdf 220 KB
Ivan Miškulin, Viktorija Kretić, Terezija Berlančić, Nika Pavlović, Želimir Orkić, Maja Miškulin
Conference paper
 
STRESS AT WORKPLACE AND OCCUPATIONAL INJURIES (str.107-112) englishpdf 269 KB
Maja Miškulin, Sanja Kliman, Nika Pavlović, Terezija Berlančić, Želimir Orkić, Ivan Miškulin
Conference paper
 
SOCIAL INCLUSION AND INJURIES AMONG ELDERLY (str.113-117) englishpdf 267 KB
Nika Pavlović, Donna Vadlja, Maja Miškulin, Terezija Berlančić, Želimir Orkić, Ivan Miškulin
Conference paper
 
THE IMPORTANCE OF REGULATION DIGESTIVE SYSTEM –BRAIN INTERACTIONS ON PREVENTION INSULIN RESISTANCE AND FATTY LIVER (str.118-122) englishpdf 200 KB
Nizama Salihefendić, Muharem Zildžić, Midhat Jašić
Conference paper
 
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INJURIES IN YOUNG ADULTS FROM ISTRIA COUNTY (str.123-127) englishpdf 277 KB
Terezija Berlančić, Kristina Kupčak, Ivan Miškulin, Nika Pavlović, Želimir Orkić, Maja Miškulin
Conference paper
 
TJELESNE AKTIVNOSTI ADOLESCENATA I ODRASLIH U BOSNI I HERCEGOVINI (str.128-134) croatianpdf 323 KB
PHYSICAL ACTIVITIES OF ADOLESCENTS AND ADULTS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.128-134) englishpdf 323 KB
Dragan Brenjo, Džemil Hajrić, Katica Arar, Midhat Jašić, Milica Vilušić
Preliminary communication
 
IMPRESUM croatianpdf 376 KB
IMPRESUM englishpdf 206 KB
Other  
Predgovor izvanrednom izdanju Časopisa Hrana u zdravlju i bolesti croatianpdf 102 KB
Editorial  
Visits: 3.567 *