hrcak mascot   Srce   HID

Socijalna psihijatrija, Vol. 47 No. 1, 2019.


Socijalna psihijatrija,Vol. 47 No. 1
Datum izdavanja: travnja 2019.

Objavljen na Hrčku: 5. 4. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Usporedba odnosa usamljenosti i preferirane samoće s nekim sociodemografskim varijablama i aspektima subjektivne i psihološke dobrobiti odraslih (str.3-27) hrvatskipdf 206 KB
Comparison between Relationships of Loneliness and Preference for Solitude with Some Socio-demographic Variables and Aspects of Subjective and Psychological Well-being of Adults (str.3-27) engleskipdf 206 KB
Ivana Tucak Junaković
Izvorni znanstveni članak
 
Kiberohondrija – zdravstvena anksioznost uvjetovana pretraživanjem interneta (str.28-50) hrvatskipdf 271 KB
Cyberchondria – Health Anxiety Related to Internet Searching (str.28-50) engleskipdf 271 KB
Branka Bagarić, Nataša Jokić-Begić
Pregledni rad
 
Faktori rizika i kroničnog tijeka posttraumatskog stresnog poremećaja: pregled suvremenih spoznaja (str.51-85) hrvatskipdf 256 KB
Posttraumatic Stress Disorder Risk and Chronic Course Factors: a Review of Current Findings (str.51-85) engleskipdf 256 KB
Doris Čuržik
Pregledni rad
 
Alzheimerova bolest – utjecaj na život i psihičko zdravlje njegovateljica (str.86-101) hrvatskipdf 147 KB
Alzheimer’s Disease – Influence on Female Caregivers’ Living and Mental Health (str.86-101) engleskipdf 147 KB
Suzana Uzun, Ninoslav Mimica, Oliver Kozumplik, Marija Kušan Jukić, Ivana Todorić Laidlaw, Dubravka Kalinić, Nela Pivac, Trpimir Glavina, Ivan Požgain
Stručni rad
 
Tko liječi seksualne probleme u hrvatskom zdravstvenom sustavu (str.102-112) hrvatskipdf 257 KB
Who Treats Sexual Problems in Croatian Health System? (str.102-112) engleskipdf 257 KB
Goran Arbanas
Stručni rad
 
Landau-Kleffnerov sindrom – prikaz bolesnika (str.113-125) hrvatskipdf 134 KB
Landau-Kleffner Syndrome – Case Report (str.113-125) engleskipdf 134 KB
Stanislav Rogulja, Marina Bježančević, Petra Horvat, Katarina Dodig-Ćurković
Recenzija, Prikaz
 
Na putu kući – „Vidljivo i nevidljivo u psihoterapiji“ Robert Perinčić (str.126-128) hrvatskipdf 193 KB
On the Way Home – “Visible and Invisible in Psychotherapy” Robert Perinčić (str.126-128) engleskipdf 193 KB
Vlado Jukić
Recenzija, Prikaz
 
In memoriam Vlado Jukić Prof. dr. sc., dr. med. (23. lipnja 1951., Osoje – 3. ožujka 2019., Zagreb) (str.129-138) hrvatskipdf 235 KB
In memoriam Vlado Jukić Professor, MD, PhD (June 23, 1951, Osoje – March 3, 2019, Zagreb) (str.129-138) engleskipdf 235 KB
Anđa Raič, Dražen Begić
In memoriam, Nekrolog
 
Posjeta: 5.190 *