hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 9 No. 3, 1977.


Datum izdavanja: studeni 1977.

Objavljen na Hrčku: 19. 4. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Tito i osnivanje Komunističke partije Hrvatske (str.7-17) hrvatskipdf 673 KB
Tito and the Founding of the Communist Party of Croatia (str.18-18)  
Ivan Jelić
Pregledni rad
 
Titova uloga u reorganizaciji SKOJ-a 1937. (str.19-28) hrvatskipdf 582 KB
Tito's Role in the Reorganisation of SKOJ in 1937 (str.28-28)  
Vojo Rajčević
Pregledni rad
 
Društveno-ekonomski preduvjeti oktobarske revolucije (str.29-50) hrvatskipdf 1 MB
Socio-economic Prerequisites of the October Revolution (str.50-50)  
Zlatko Čepo
Pregledni rad
 
Neki problemi Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba NOPOJ 1941. godine u vezi sa rukovođenjem (str.51-66) hrvatskipdf 1 MB
Some Problems of the Central committee of KPJ and the High Command of NOPOJ in the year 1941 in regard to Leadership (str.67-67)  
Mišo Leković
Izvorni znanstveni članak
 
Društvene promjene na selu u Hrvatskoj u vrijeme provođenja agrarne reforme i kolonizacije (1945-1948) (str.69-79) hrvatskipdf 760 KB
Social Changes in Rural Croatia Coincident with the Carrying out of Agrarian Reform and Colonization (str.80-80)  
Marijan Maticka
Izvorni znanstveni članak
 
Razvoj i osnovne karakteristike primarnih lokalnih zajednica u socijalističkoj Jugoslaviji (str.81-105) hrvatskipdf 1 MB
The Development and Basic Characteristics of Primary Local Councils in Socialist Yugoslavia (str.106-106)  
Zdravko Tomac
Izvorni znanstveni članak
 
O odnosu historije i sociologije u nekim sociološkim udžbenicima (str.107-113) hrvatskipdf 467 KB
Ivo Goldstein
Pregledni rad
 
Kolokvij u Varšavi o “Ratu i kulturi 1939-1945” (str.115-124) hrvatskipdf 617 KB
Zlata Knezović
Stručni rad
 
Tito - Istra - Hrvatsko primorje - Gorski kotar, Rijeka 1977, 275 str. (str.125-127) hrvatskipdf 272 KB
Bosiljka Janjatović
Recenzija, Prikaz
 
Najnovije knjige o sudjelovanju žena u radničkom pokretu i NOB-u (str.127-131) hrvatskipdf 392 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz
 
Ivan Krndelj, Građa za monografiju, Beograd 1977 (str.131-134) hrvatskipdf 366 KB
Bosiljka Janjatović
Recenzija, Prikaz
 
Josip Cazi, S puta reformizma na put klasne borbe. Ujedinjeni radnički sindikalni savez Jugoslavije i rad komunista u njemu 1929-1934, Zagreb 1977 (str.134-137) hrvatskipdf 323 KB
Bosiljka Janjatović
Recenzija, Prikaz
 
Dušan Lakićević, Misao i praksa socijalne politike Jugoslavije između dva svetska rata, Beograd 1976, izd. Institut za socijalnu politiku, 119 str. (str.138-143) hrvatskipdf 445 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz
 
Aleksandra Sanja Lazarević, Život i djelo braće Seljan, Etnografski muzej u Zagrebu, 1977, 128 str. (str.143-148) hrvatskipdf 433 KB
Lydia Sklevicky
Recenzija, Prikaz
 
Pregled povijesti Gradišćanskih Hrvata, Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta, Zagreb 1977, 92 str. (str.148-149) hrvatskipdf 215 KB
Božena Vranješ
Recenzija, Prikaz
 
Đuro Vujović, Lovćenski NOP odred i njegovo područje u narodnooslobodilačkoj borbi 1941-1945., Cetinje 1976, 760 str. (str.150-153) hrvatskipdf 284 KB
Branko Petranović
Recenzija, Prikaz
 
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, I-XXVII, Zagreb 1948-1976. (str.155-160) hrvatskipdf 512 KB
Nada Kisić Kolanović
Recenzija, Prikaz
 
International Review of social history, 1976, 1-3. Izdavač International Instituut voor sociale geschiedenis, Amsterdam (str.160-168) hrvatskipdf 616 KB
Miroslava Despot
Recenzija, Prikaz
 
Jubilarni „Radovi“ Filozofskog fakulteta u Zadru. Radovi, razdio filoloških znanosti (9), razdio društvenih znanosti (6), 1975/1976, o dvadeseto] obljetnici Fakulteta, god. XIV-XV, sv. 14-15, Zadar 1976, 658 str. (str.168-171) hrvatskipdf 290 KB
Milenko Pekić
Recenzija, Prikaz
 
Znanstvena otkrića historičara Oštrića u novinskom članku o Ogulinskom procesu Josipu Brozu (str.173-174) hrvatskipdf 198 KB
Ivan Očak, Jovo Popović
Stručni rad
 
Napomene o istraživanju Ogulinskog procesa Josipu Brozu (str.175-180) hrvatskipdf 466 KB
Vlado Oštrić
Stručni rad
 
Bibliografija literature o narodnooslobodilačkom ratu i socijalističkoj revoluciji u Hrvatskoj 1941-1945. (str.181-226) hrvatskipdf 2 MB
Marija Sentić
Bibliografija
 
Posjeta: 1.008 *