hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: srpnja 2018.

Objavljen na Hrčku: 6. 5. 2019.
Sadržaj Puni tekst
NEW PARADIGMS OF UNDERSTANDING A CHILD, QUALITY OF CHILDHOOD AND CHILDHOOD INSTITUTIONALIZATION (str.11-17) engleskipdf 116 KB
Nove paradigme shvaćanja djeteta, kvalitete djetinjstva i kvalitete institucionalizacije djetinjstva (str.18-18)  
Neue Paradigmen im Verständnis des Kindes, der Qualität von Kindheit und Institutionalisierung von Kindheit (str.18-18)  
Anka Jurčević Lozančić
Pregledni rad
 
THE USE OF COACHING SKILLS FOR BETTER TEACHING AND EDUCATIONAL RESULTS (str.19-28) engleskipdf 127 KB
Korištenje vještine coachinga za bolje poučavanje i obrazovne rezultate (str.29-29)  
Zu besseren Lehr - und Bildungsergebnissen durch Coaching-Fertigkeiten (str.29-29)  
Marjana Penca Palčič
Pregledni rad
 
ZADOVOLJSTVO STUDIJEM BUDUĆIH UČITELJA (str.31-41) hrvatskipdf 166 KB
Future Teachers' Satisfaction with the Study (str.41-41)  
Zufriedenheit zukünftiger Lehrer mit dem Studium (str.42-42)  
Denis Jurković, Anela Nikčević-Milković
Izvorni znanstveni članak
 
ODNOS SLOBODNOG VREMENA I KVALITETE ŽIVOTA SREDNJOŠKOLACA (str.43-57) hrvatskipdf 242 KB
Relationship Between Leisure Time and Quality of Life of High School Students (str.57-57)  
Zusammenhang zwischen Freizeit und Lebensqualität von Schülern der Oberstufe (str.58-58)  
Marija Rattinger
Prethodno priopćenje
 
RAZLIKE U PERCEPCIJI ŠKOLSKE KLIME SREDNJOŠKOLACA S OBZIROM NA OSNIVAČA ŠKOLE (str.59-70) hrvatskipdf 176 KB
The Differences in School Climate Perception of High School Students with Regard to the Founder of the School (str.70-70)  
Unterschiede in der Wahrnehmung des Schulklimas mit Bezug auf den Schulträger (str.71-71)  
Nena Rončević, Jelena Beno, Nena Vukelić
Pregledni rad
 
ZAHTJEVI POSLODAVACA O KOMUNIKACIJSKIM VJEŠTINAMA IZ PERSPEKTIVE STUDENATA (str.73-86) hrvatskipdf 11 MB
Employers' Demands About the Communication Skills from Students' Perspectives (str.87-87)  
Anforderungen der Arbeitgeber an die Kommunikationsfähigkeiten aus Perspektive der Studenten (str.87-87)  
Dragana Božić Lenard, Ljiljana Pintarić
Stručni rad
 
RODITELJSKI NADZOR I PONAŠANJE DJEVOJČICA I DJEČAKA NA INTERNETU (str.89-103) hrvatskipdf 214 KB
Parental Control and Behaviour of Children on the Internet (str.104-104)  
Elterliche Aufsicht und das Verhalten von Mädchen und Jungen im Internet (str.104-104)  
Ivana Lagator, Danijela Šincek, Ivana Duvnjak
Izvorni znanstveni članak
 
VIRTUALNE DRUŠTVENE MREŽE I OSTVARIVANJE PARTNERSTVA OBITELJI I DJEČJEG VRTIĆA (str.105-116) hrvatskipdf 15 MB
Virtual Social Networks in Promoting Parent-Kindergarten Partnership (str.116-116)  
Virtuelle soziale Netzwerke und Förderung von Partnerschaften zwischen Familien und Kindergärten (str.117-117)  
Ida Somolanji Tokić, Antonija Vukašinović
Stručni rad
 
POVEZANOST UČENIČKOG PROCJENJIVANJA DAROVITOSTI, INTELIGENCIJE I SOCIJALNOG STATUSA PROCJENJIVANIH UČENIKA (str.119-128) hrvatskipdf 8 MB
The Correlation of Students' Assessment of Talent, Intelligence and Social Status of the Assessed Students (str.129-129)  
Zusammenhang zwischen Einschätzung der Begabung seitens der Schüler und der Intelligenz und dem sozialen Status der Bewerteten (str.129-129)  
Jelena Orkoša, Silvija Ravić
Izvorni znanstveni članak
 
STAVOVI UČENIKA PREMA NASTAVI GLAZBENE KULTURE I GLAZBENE UMJETNOSTI (str.131-139) hrvatskipdf 145 KB
Students' Attitudes Towards Music Culture and Musical Art (str.140-140)  
Einstellungen von Schülern zum Musikunterricht (str.140-140)  
Snježana Dobrota, Ružica Conar
Prethodno priopćenje
 
TRADICIJSKA GLAZBA ISTRE U NASTAVI GLAZBENE KULTURE NIŽIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE (str.141-152) hrvatskipdf 180 KB
Traditional Music of Istria in Teaching Music Culture in the Lower Classes of Elementary School (str.152-152)  
Traditionsmusik Istriens im Musikunterricht in der Primarstufe (str.153-153)  
Snježana Močinić, Marija Crnčić Brajković
Prethodno priopćenje
 
ZNANJA I STAVOVI UČITELJA O PRILAGODBI LIKOVNE KULTURE UMJETNIČKI DAROVITOJ DJECI (str.155-168) hrvatskipdf 216 KB
Knowledge and Attitudes of Teachers Towards Artistically Gifted Children (str.169-169)  
Kenntnisse und Haltungen von Lehrern zu künstlerisch begabten Kindern (str.169-169)  
Dijana Ravlić
Prethodno priopćenje
 
VRSTE REČENICA U UZORCIMA GOVORNOGA JEZIKA DJECE MLAĐE ŠKOLSKE DOBI (str.171-185) hrvatskipdf 14 MB
Types of Sentences in Spoken Language Samples of Younger School-age Children (str.185-185)  
Satzarten in einer Stichprobe der gesprochenen Sprache bei Kindern im jüngeren Schulalter (str.186-186)  
Maja Mamula, Ivana Trtanj
Prethodno priopćenje
 
OD VIZUALIZACIJE DO ELIMINACIJE MISKONCEPATA (str.187-195) hrvatskipdf 7 MB
From Visualisation to Elimination of Misconceptions (str.196-196)  
Von der Visualisierung bis hin zur Eliminierung von falschen Vorstellungen (str.196-196)  
Snježana Smerdel
Pregledni rad
 
Jesper Juul: Razgovori s obiteljima: perspektive i procesi (str.199-200) hrvatskipdf 1 MB
Alen Hasikić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Milan Matijević, Vesna Bilić, Siniša Opić: PEDAGOGIJA za učitelje i nastavnike (str.201-202) hrvatskipdf 1 MB
Marko Palekčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 17.053 *