hrcak mascot   Srce   HID

Zbornik Veleučilišta u Rijeci, Vol. 7 No. 1, 2019.


Zbornik Veleučilišta u Rijeci,Vol. 7 No. 1
Datum izdavanja: svibnja 2019.

Objavljen na Hrčku: 11. 5. 2019.
Sadržaj Puni tekst
 
Sadržaj - Table of Contents (str.I-V) hrvatskipdf 47 KB
Kazalo  
ODREDNICE ODANOSTI LOKALNOG STANOVNIŠTVA PREMA MARKI TURISTIČKE DESTINACIJE (str.1-15) hrvatskipdf 315 KB
DEFINING LOYALTY OF LOCAL INHABITANTS TOWARDS A TOURIST DESTINATION BRAND (str.1-15)  
Marijana Jurišić, Jasmina Dlačić, Bruno Grbac
Izvorni znanstveni članak
 
UTJEČE LI TEHNIKA VISOKE PREPREKE NA REZULTATE WEB-ISPITIVANJA? (str.17-30) hrvatskipdf 296 KB
DOES THE HIGH HURDLE TECHNIQUE AFFECT WEB-SURVEY RESULTS? (str.17-30)  
Marko Maliković, Domagoj Švegar
Izvorni znanstveni članak
 
PRIMJENA ŠUME SLUČAJNIH STABALA ZA PREDVIĐANJE ISHODA ŠAHOVSKE PARTIJE REPREZENTIRANE KOMPLEKSNOM MREŽOM (str.31-52) hrvatskipdf 1 MB
PREDICTING THE OUTCOME OF THE CHESS GAME REPRESENTED AS A COMPLEX NETWORK WITH RANDOM FOREST CLASSIFIER (str.31-52)  
Jovan Jokić, Sanda Martinčić-Ipšić
Izvorni znanstveni članak
 
MAKROEKONOMSKI UTJECAJ NA DIONIČKE POVRATE KOMPANIJA U HRVATSKOM UGOSTITELJSTVU (str.53-68)  
MACROECONOMIC IMPACT ON STOCK RETURNS IN THE CROATIAN HOSPITALITY INDUSTRY (str.53-68) engleskipdf 507 KB
Siniša Bogdan
Izvorni znanstveni članak
 
UČINCI SUSTAVA OSIGURANJA DEPOZITA NA BANKOVNI RIZIK (str.69-82) hrvatskipdf 405 KB
THE EFFECTS OF THE DEPOSIT INSURANCE SYSTEM ON BANK RISK (str.69-82)  
Stella Suljić Nikolaj, Bojana Olgić Draženović, Saša Drezgić
Izvorni znanstveni članak
 
PROCJENJIVANJE VJEŠTINA UPRAVLJANJA VREMENOM KINESKIH I HRVATSKIH STUDENATA (str.83-94)  
THE ASSESSMENT OF TIME MANAGEMENT SKILLS IN CHINESE AND CROATIAN STUDENTS (str.83-94) engleskipdf 191 KB
Kristina Črnjar, Vedrana Čikeš, Kristina Ferenčak
Izvorni znanstveni članak
 
VAŽNOST INTRINZIČNIH I EKSTRINZIČNIH MOTIVATORA KOD ODABIRA PRVOG POSLODAVCA (str.95-108) hrvatskipdf 184 KB
THE IMPORTANCE OF THE INTRINSIC AND THE EXTRINSIC MOTIVATION FACTORS WHEN CHOOSING THE FIRST EMPLOYER (str.95-108)  
Ivana Načinović Braje, Ana Aleksić, Lucija Babok
Izvorni znanstveni članak
 
VAŽNOST RAZUMIJEVANJA POVEZANOSTI IZMEĐU OBILJEŽJA I MOTIVACIJE POSJETITELJA: EMPIRIJSKA ANALIZA HRVATSKOG TURISTIČKOG DOGAĐAJA (str.109-125)  
THE IMPORTANCE OF UNDERSTANDING THE CONNECTION BETWEEN THE CHARACTERISTICS AND MOTIVATION OF VISITORS: EMPIRICAL ANALYSIS OF A CROATIAN TOURIST EVENT (str.109-125) engleskipdf 208 KB
Ines Milohnić, Ivana Licul, Ivona Predović
Prethodno priopćenje
 
UTJECAJ ETIČKIH IDEOLOGIJA NA PROSUDBU ETIČNOSTI ONLINE MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE NA TURISTIČKOME TRŽIŠTU – PERSPEKTIVA STUDENATA TURIZMA (str.127-147)  
THE IMPACT OF ETHICAL IDEOLOGIES ON THE JUDGMENT OF ONLINE MARKETING COMMUNICATIONS ETHICS IN THE TOURISM MARKET – TOURISM STUDENTS’ PERSPECTIVE (str.127-147) engleskipdf 232 KB
Dina Lončarić, Mateja Balent
Prethodno priopćenje
 
ANALIZA POGREŠAKA U PREVOĐENJU U APLIKACIJI TREAT: WINDOWS APLIKACIJI KOJA SE TEMELJI NA MQM OKVIRU (str.149-162)  
TRANSLATION ERROR ANALYSIS IN TREAT: A WINDOWS APP USING THE MQM FRAMEWORK (str.149-162) engleskipdf 460 KB
Suzana Majcunić, Maja Matetić, Marija Brkić Bakarić
Prethodno priopćenje
 
ANALIZA PROFESIONALNE ORIJENTACIJE MLADIH U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.163-183)  
ANALYSIS OF YOUTH PROFESSIONAL ORIENTATION IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str.163-183) engleskipdf 683 KB
Ozren Rafajac
Prethodno priopćenje
 
AUTOMATSKO TESTIRANJE WEB-APLIKACIJA UZ PODRŠKU WEB-DRIVERA GEB (str.185-207) hrvatskipdf 2 MB
AUTOMATIC TESTING OF WEB APPLICATIONS WITH THE SUPPORT OF GEB WEB DRIVER (str.185-207)  
Mario Petković, Sanja Čandrlić, Martina Ašenbrener Katić
Prethodno priopćenje
 
ZNAČAJ PERCEPCIJE OSOBNE SIGURNOSTI U TURISTIČKOJ DESTINACIJI S ASPEKTA MLADIH TURISTA (str.209-221) hrvatskipdf 358 KB
THE IMPORTANCE OF PERSONAL SAFETY PERCEPTION IN A TOURIST DESTINATION FROM THE PERSPECTIVE OF YOUNG TOURISTS (str.209-221)  
Lidija Bagarić, Mateja Barišić, Linda Martić Kuran
Prethodno priopćenje
 
USVOJENOST ZELENOG MARKETINGA MEĐU MLADIM POTROŠAČIMA U HRVATSKOJ (str.223-238) hrvatskipdf 471 KB
GREEN MARKETING ACCEPTANCE AMONG YOUNG CROATIAN CONSUMERS (str.223-238)  
Davor Širola, Anabela Rosandić
Prethodno priopćenje
 
MARKETINŠKA STRATEGIJA PROIZVOĐAČA VINA I VINSKIH TURISTIČKIH DESTINACIJA: JE LI UKUPNI ANTIOKSIDACIJSKI INDEKS KORISTAN? (str.239-255)  
DEFINING EVIDENCE-BASED MARKETING STRATEGIES FOR WINE PRODUCERS AND WINE TOURIST DESTINATIONS: IS THE TOTAL ANTIOXIDANT INDEX APPROACH VALUABLE? (str.239-255) engleskipdf 410 KB
Maurizio Droli, Tiziana Sarnari, Lorena Bašan
Pregledni rad
 
IZVOĐENJE UPITA NAD PODACIMA U NOSQL BAZAMA PODATAKA (str.257-270)  
QUERYING DATA IN NOSQL DATABASES (str.257-270) engleskipdf 154 KB
Andrea Babić, Danijela Jakšić, Patrizia Poščić
Pregledni rad
 
KRETANJE OSOBNE POTROŠNJE NA PRIMJERU ODABRANIH ČLANICA EU-A (str.271-285) hrvatskipdf 488 KB
PERSONAL CONSUMPTION MOVEMENT – CASE OF SELECTED EU MEMBERS (str.271-285)  
Vesna Buterin, Nela Vlahinić Lenz, Natalija Mihaljević
Pregledni rad
 
PROTOKOLI TEHNIČKE ANALIZE U RAZLUČIVANJU PODCIJENJENOSTI OD NISKE CIJENE (str.287-300) hrvatskipdf 2 MB
PROTOCOLS OF TECHNICAL ANALYSIS IN DETERMINING THE UNDERVALUATION FROM A LOW PRICE (str.287-300)  
Vedran Šarlija, Marijana Vuraić-Kudeljan, Denis Buterin
Pregledni rad
 
ANALIZA POŠTANSKOG TRŽIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.301-315) hrvatskipdf 795 KB
ANALYSIS OF POSTAL MARKET IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str.301-315)  
Dora Naletina, Ante Vuletić, Luka Meštrović
Pregledni rad
 
USPOREDBA BACK-END FRAMEWORKA ZA RAZVOJ WEB-APLIKACIJA (str.317-332)  
A COMPARISON OF BACK-END FRAMEWORKS FOR WEB APPLICATION DEVELOPMENT (str.317-332) engleskipdf 200 KB
Marin Kaluža, Marijana Kalanj, Bernard Vukelić
Stručni rad
 
NUMERIČKA ANALIZA PENETRACIJE PAKETA MLAZA GORIVA I DOMJEŠAVANJA PLINA U KVAZIDIMENZIJSKOM NUMERIČKOM MODELU DIZELSKOG MOTORA S DIREKTNIM UBRIZGAVANJEM (str.335-357)  
NUMERICAL ANALYSIS OF THE FUEL SPRAY PACKAGES PENETRATION AND GAS INFLOW FROM QUASI-DIMENSIONAL DI DIESEL ENGINE NUMERICAL MODEL (str.335-357) engleskipdf 2 MB
Vedran Mrzljak, Božica Žarković
Izvorni znanstveni članak
 
PROBLEM PARKIRANJA U CENTRU GRADA KRKA S PRIJEDLOZIMA VARIJANTNIH RJEŠENJA (str.359-373) hrvatskipdf 2 MB
PARKING PROBLEM IN THE CENTRE OF THE CITY OF KRK WITH SUGGESTIONS OF VARIANT SOLUTIONS (str.359-373)  
Damir Pilepić, Josip Sigurnjak, Arianna Čučuković
Stručni rad
 
ANALIZA MOGUĆNOSTI UNAPRJEĐENJA SIGURNOSTI PROMETA KOD MLADIH VOZAČA (str.375-390) hrvatskipdf 1 MB
ANALYSIS OF IMPROVING TRAFFIC SAFETY FOR YOUNG DRIVERS (str.375-390)  
Ivana Tomić, Ivica Barišić
Stručni rad
 
PRIKAZ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA NA AUTOCESTAMA POMOĆU DIJAGRAMA (str.393-407) hrvatskipdf 2 MB
USING DIAGRAMS IN THE REPRESENTATION OF DATA MANAGEMENT ON MOTORWAYS (str.393-407)  
Josip Jerčić, Mirta Mataija
Stručni rad
 
FLORNI SASTAV SUHOG TRAVNJAKA NA PODRUČJU RUDINE (str.411-424) hrvatskipdf 440 KB
FLORISTIC COMPOSITION OF DRY GRASSLANDS IN THE AREA OF RUDINE (str.411-424)  
Dinko Zima, Edita Štefanić, Vesna Kovačević
Izvorni znanstveni članak
 
KRITERIJI KVALITETE BILJNOG MATERIJALA I ETERIČNOG ULJA PRIMORSKOG SMILJA (HELICHRYSUM ITALICUM (ROTH.) G. DON) (str.425-431) hrvatskipdf 107 KB
CRITERIA FOR THE QUALITY OF PLANT MATERIAL AND ESSENTIAL OIL OF IMMORTELLE (HELICHRYSUM ITALICUM (ROTH.) G. DON) (str.425-431)  
Martina Peršić, Karla Leko, Slavica Dudaš
Stručni rad
 
RAZVOJ INTERNACIONALNOG OBRAZOVNOG PROGRAMA ,,VELERI-OI IoT SCHOOL” - EU PROJEKT (str.435-436) hrvatskipdf 125 KB
Alen Jakupović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
PRIKAZ PROJEKTA KA107 IZ PROGRAMA ERASMUS+ - PARTNERSKA ZEMLJA BOSNA I HERCEGOVINA (str.437-438) hrvatskipdf 37 KB
Ljerka Tomljenović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
 
Recenzenti - Reviewers (str.459-461) hrvatskipdf 32 KB
Ostalo  
Posjeta: 38.441 *