hrcak mascot   Srce   HID

Numizmatičke Vijesti, Vol. 60 No. 71, 2018.


Datum izdavanja: studenoga 2018.

Objavljen na Hrčku: 29. 5. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Godina značajnog jubileja 1928. - 2018. (str.3-3) hrvatskipdf 217 KB
The Year of an Important Jubilee 1928 - 2018 (str.4-4) engleskipdf 217 KB
Edgar Fabry
Uvodnik
 
Damastij - osnivanje grada i početci kovanja novca (str.5-21) hrvatskipdf 2 MB
Damastion - Its foundation and the beginning of its coinage (str.22-39) engleskipdf 2 MB
Dubravka Ujes-Morgan
Izvorni znanstveni članak
 
Novac “Sirmijske” grupe s ranosrednjovjekovnog groblja Mengen-Hohlen/Merzengraben (grob 12) (str.40-55) hrvatskipdf 3 MB
Coinage of the “Sirmium” group from the early medieval cemetery of Mengen-Hohlen/Merzengraben (grave 12) (str.56-71) engleskipdf 3 MB
Željko Demo
Izvorni znanstveni članak
 
Zoomorfni, teriomorfni i tetramorfni simboli na kovanom novcu, 2. dio (str.72-92) hrvatskipdf 7 MB
Zoomorphic, Theriomorphic and Tetramorphic Symbols on Coins – part two (str.93-93) engleskipdf 217 KB
Robert Smajlagić
Izvorni znanstveni članak
 
Ikonografija, metrologija i grafija bosanskoga novca kovanoga između 1443. i 1461. godine (novac kralja Stjepana Tomaša) (str.94-136) hrvatskipdf 19 MB
Iconography, Metrology and Inscriptions on Bosnian Coins Minted between 1443 and 1461 (money of King Stjepan Tomaš) (str.136) engleskipdf 259 KB
Amer Sulejmanagić
Izvorni znanstveni članak
 
Bogoslav Šulek o austrijskoj novčanoj promjeni iz 1858. godine i o njezinoj provedbi u Hrvatskoj (str.137-196) hrvatskipdf 6 MB
Bogoslav Šulek on the Austrian Currency Change in 1858 and its Implementation in Croatia (str.196-197) engleskipdf 292 KB
Ivan Martinčić
Izvorni znanstveni članak
 
Numizmatički i notafilijski aspekti nestandardnih monetarnih rješenja (str.198-214) hrvatskipdf 6 MB
Numismatic and Notaphilic Aspects of Non-Standard Monetary Arrangements (str.214-215) engleskipdf 258 KB
Branko Matić
Izvorni znanstveni članak
 
Krivotvorina novčanice od 5000 dinara SFR Jugoslavije izdanja 1. svibnja 1963. (str.216-238) hrvatskipdf 13 MB
Forged 5000 Dinar Banknotes of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia Issued on 1 May 1963 (str.238-239) engleskipdf 264 KB
Vladimir Geiger
Izvorni znanstveni članak
 
Medalja pobjede u Prvom svjetskom ratu (str.240-266) hrvatskipdf 9 MB
The World War I Victory Medal (str.267-267) engleskipdf 297 KB
Boris Prister
Izvorni znanstveni članak
 
Medalje i žetoni Hrvatskog numizmatičkog društva (str.268-301) hrvatskipdf 19 MB
Medals and Tokens of the Croatian Numismatic Society (str.301-302) engleskipdf 221 KB
Branko Beštak, Marko Šarinić
Stručni rad
 
Medalje i plakete iz zbirke Magjer, donacije Rybak Modernoj galeriji (str.303-315) hrvatskipdf 13 MB
Medals and Plaques from the Magjer Collection, Rybak Donation in the Modern Gallery (str.315-315) engleskipdf 260 KB
Tatijana Gareljić
Stručni rad
 
Numizmatičke informacije (str.316-318) hrvatskipdf 5 MB
Vijest  
Posjeta: 3.080 *