hrcak mascot   Srce   HID

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje,Vol. 21 No. 1
Datum izdavanja: ožujka 2019.

Objavljen na Hrčku: 11. 6. 2019.
Sadržaj Puni tekst
UVODNIK (str.8-9) hrvatskipdf 24 KB
FOREWORD (str.8-9) engleskipdf 24 KB
Uvodnik  
Kvaliteta nastave u završnim razredima nižeg sekundarnog obrazovanja: demografske razlike i povezanost s ciljnim orijentacijama u učenju (str.11-44) hrvatskipdf 335 KB
Classroom Quality in Final Grades of Lower Secondary Education: Demographic Differences and Relationship with Target Learning Orientations (str.11-44) engleskipdf 335 KB
Marina Đuranović
Izvorni znanstveni članak
 
Korelacija trendova cjeloživotnoga učenja, razina digitalne pismenosti, učestalosti upotrebe Web 2.0 alata i karakteristika socijalnog poduzetništva (str.45-76) hrvatskipdf 302 KB
The Relationship between Lifelong Learning Trends, Digital Literacy Levels and Usage of Web 2.0 Tools with Social Entrepreneurship Characteristics (str.45-76) engleskipdf 302 KB
Duygu Gür Erdoğan, Özlem Canan Güngören, Nazire Burçin Hamutoğlu, Gülden Kaya Uyanık, Tugba Demirtas Tolaman
Izvorni znanstveni članak
 
Istraživanje o interaktivnosti studenata u učionici i interaktivnosti studenata u sustavu za upravljanje učenjem s ciljem poboljšanja ishoda učenja (str.77-102) hrvatskipdf 239 KB
An Investigation of Students’ Interactivity in the Classroom and within Learning Management System to Improve Learning Outcomes (str.77-102) engleskipdf 239 KB
Dokun Oluwajana, Muesser Nat, Samson Fadiya
Prethodno priopćenje
 
Procjena vrednovanja eseja: kriteriji vrednovanja koje su izradili nastavnici i rubrike. Individualna i međusobna pouzdanost ocjenjivača i mišljenja nastavnika o tome (str.103-155) hrvatskipdf 454 KB
Evaluating Essay Assessment: Teacher-Developed Criteria versus Rubrics. Intra/Inter Reliability and Teachers’ Opinions (str.103-155) engleskipdf 454 KB
Veda Aslim-Yetis
Izvorni znanstveni članak
 
Odvažnost poučavanja tehnologijom – Integracija tehnologije u obrazovanje budućih učitelja stranoga jezika u primarnome obrazovanju (str.157-188) hrvatskipdf 293 KB
The Audacity to Teach with Technology – A Case of Integrating Technology in Pre-service Language Teacher Education (str.157-188) engleskipdf 293 KB
Ivana Cindrić, Marko Gregurić
Izvorni znanstveni članak
 
Razlike u socijalnim vještinama i osobnoj odgovornosti između učenika srednjih škola i učenika škola za mladež (str.189-212) hrvatskipdf 239 KB
Differences in Social Skills and Personal Responsibility between Students of High and Youth Schools (str.189-212) engleskipdf 239 KB
Romualdas Malinauskas
Izvorni znanstveni članak
 
Spolne i dobne razlike u stavovima srbijanskih učenika prema nastavi Tjelesne kulture i njihovim preferencijama prema načinu organizacije nastave (str.213-231) hrvatskipdf 195 KB
Gender and Age Differences in Attitudes of Serbian Pupils toward Physical Education Lessons and their Preferences Regarding Lesson Organisation (str.213-231) engleskipdf 195 KB
Bojan Mašanović
Izvorni znanstveni članak
 
Kritički prikaz matematičkih zadataka PISA testa (str.233-274) hrvatskipdf 346 KB
A Critical Analysis of the PISA Mathematics Tasks (str.233-274) engleskipdf 346 KB
Olivera Marković, Milenko Pikula, Marina Zubac
Izvorni znanstveni članak
 
Istraživanje odnosa voljnih strategija i akademskog postignuća u 'obrnutoj učionici' (str.245-275) hrvatskipdf 350 KB
Investigating the Relationship between Volitional Strategies and Academic Achievement in a Flipped Learning Environment (str.245-275) engleskipdf 350 KB
Bengi Birgili, Nevra Seggie, Zeynep Kızıltepe
Stručni rad
 
Utjecaj pet velikih osobina i straha od negativne evaluacije na anksioznost pri učenju stranog jezika (str.275-306) hrvatskipdf 289 KB
Effects of Big Five Personality Traits and Fear of Negative Evaluation on Foreign Language Anxiety (str.275-306) engleskipdf 289 KB
Jelisaveta Šafranj, Jelena Zivlak
Izvorni znanstveni članak
 
Pripremaju li studijski programi u Hrvatskoj buduće profesore stranoga jezika za rad s učenicima rane školske dobi? (str.307-344) hrvatskipdf 358 KB
Do Study Programs in Croatia Prepare Future Foreign Language Teachers to Work with Young Learners? (str.307-344) engleskipdf 358 KB
Sanja Vičević Ivanović, Jakob Patekar, Nataša Košuta
Izvorni znanstveni članak
 
NOVOSTI I DOGAĐAJI (str.377-379) hrvatskipdf 49 KB
NEWS AND EVENTS (str.377-379) engleskipdf 49 KB
Vijest  
IZDANJA (str.379-380) hrvatskipdf 148 KB
PUBLICATIONS (str.379-380) engleskipdf 148 KB
Ostalo  
Posjeta: 7.146 *