hrcak mascot   Srce   HID

Problemi sjevernog Jadrana : Problemi sjevernog Jadrana,No. 17
Publication date: June 2019

Published on HRČAK: 10 June 2019
Table of contents Full text
DVA NEPOZNATA INVENTARA RIJEČKOGA AUGUSTINSKOG SAMOSTANA SV. JERONIMA IZ 16. STOLJEĆA (str.9-20) croatianpdf 372 KB
Two Unknown Inventories of Augustine Monastery of Saint Jerome in Rijeka from the 16th Century (str.21-21)  
Marko Medved
Original scientific paper
 
INVENTAR POKRETNIH DOBARA AUGUSTINSKOG SAMOSTANA SV. JERONIMA U RIJECI IZ 1523. GODINE (str.23-32) croatianpdf 378 KB
The Inventory of Material Goods of Augustine Monastery of Saint Jerome in Rijeka from 1523 (str.33-33)  
Ozren Kosanović
Original scientific paper
 
TRANSKRIPCIJA POREŠKE "LIBER IURIUM EPISCOPALIUM I" IZPOD PERESA MIRKA ZJAČIĆA: KRITIČNI KOMENTAR (str.35-49) slovenianpdf 435 KB
Transkripcija porečke "Liber iurium episcopalium I" iz pera Mirka Zjačića: kritički komentar (str.50-50)  
The Transcription of the "Liber iurium episcopalium I" from Poreč by Mirko Zjačić: a Critical Commentary (str.51-51)  
Ana Jenko Kovačič
Preliminary communication
 
FIJUMANSKI NA TANJURU. Etimološka i leksikološka analiza fijumanskoga kulinarskog nazivlja (str.55-74) croatianpdf 525 KB
FIUMAN IDIOM ON THE PLATE. Etymological and Lexicological Analysis of Fiuman Culinary Terminology (str.75-75)  
Nina Spicijarić Paškvan
Original scientific paper
 
NIKOLA ČOLAK, REGESTI MARITTIMI CROATI / HRVATSKI POMORSKI REGESTI, SV. III, a cura di / uredila Zrinka Podhraški Čizmek, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, Split, 2017., 687 str.. (str.79-81) croatianpdf 288 KB
Slaven Bertoša
Book Review
 
ANTON BOZANIĆ, TOMISLAV GALOVIĆ, IGOR ŽIC, "KRČKA KULTURNA BAŠTINA", Rijeka: Glosa, 2018., 218 str. (str.82-86) croatianpdf 302 KB
Nikola Cesarik
Book Review
 
ZBORNIK KASTAVŠTINE, knjiga XXI., Grad Kastav, Kastav, 2017. (str.87-92) croatianpdf 330 KB
Andrea Roknić Bežanić
Book Review
 
MARKO JELENIĆ, KANFANAR 1811. – 1825. DEMOGRAFSKA KRETANJA I SVAKODNEVICA U ŽIVOTU JEDNE ŽUPE, Udruga Dvegrajci, Općina Kanfanar, Kanfanar, 2017., 278 str. (str.93-95) croatianpdf 282 KB
Maja Polić
Book Review
 
MATE KRIZMAN, ISTRA OD TALIJANSKE OKUPACIJE 1918. DO LONDONSKOG MEMORANDUMA 1954., Matica hrvatska Pazin, Pazin, 2018., 464 str. (str.96-99) croatianpdf 306 KB
Milan Radošević
Book Review
 
ROBERT MATIJAŠIĆ, U SJENI OKRUŽEN SVJETLOM. DR. IVAN MATIJAŠIĆ – ŽIVOT I DJELO (1916. – 2001.), Pazin, Katedra Čakavskog sabora Pazin, 2016., 311 str. (str.100-103) croatianpdf 305 KB
Jasenko Zekić
Book Review
 
MIRJANA SANADER, DOMAGOJ TONČINIĆ, ZRINKA ŠIMIĆ-KANAET, SANJA IVČEVIĆ, ZRINKA BULJEVIĆ, TOMISLAV ŠEPAROVIĆ, INA MILOGLAV, TILURIUM IV. ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA 2007. – 2010. GODINE, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za arheologiju, FF Press, 2017., 393 str. (str.104-107) croatianpdf 283 KB
Nikola Cesarik
Book Review
 
Visits: 864 *