hrcak mascot   Srce   HID

Hrvatski geografski glasnik, Vol. 81 No. 1, 2019.


Hrvatski geografski glasnik,Vol. 81 No. 1
Datum izdavanja: lipnja 2019.

Objavljen na Hrčku: 12. 6. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Strateški gradski projekti kao alat u strategijskom planiranju: pregled pojmova i modela (str.5-29) hrvatskipdf 2 MB
Strategic city projects as a strategic planning tool: an overview of terms and models (str.5-29) engleskipdf 2 MB
Jadranka Veselić Bruvo, Martina Jakovčić
Pregledni rad
 
Simulacijski model promjena zemljišnog pokrova u postsocijalističkom perifernom ruralnom području: Požeško-slavonska županija, Hrvatska (str.31-59) hrvatskipdf 6 MB
Simulation model of land cover changes in a post-socialist peripheral rural area: Požega-Slavonia County, Croatia (str.31-59) engleskipdf 6 MB
Tomislav Jogun, Aleksandar Lukić, Mateo Gašparović
Izvorni znanstveni članak
 
Vikendice u slovenskim Alpama s posebnim naglaskom na općinu Bovec (str.61-81) hrvatskipdf 5 MB
Second homes in the Slovenian Alps with special emphasis on the Municipality of Bovec (str.61-81) engleskipdf 5 MB
Miha Koderman, Marko Pavlič
Izvorni znanstveni članak
 
Sociodemografski profil sudionica u Kohortnoj studiji rođenih na istočnojadranskim otocima (CRIBS) (str.83-105) hrvatskipdf 267 KB
A sociodemographic profile of the participants in the Croatian Islands' Birth Cohort Study (CRIBS) (str.83-105) engleskipdf 267 KB
Ana Perinić Lewis, Matea Zajc Petranović, Tonko Carić, Vanda Pribačić Ambrožić, Deni Karelović, Stipan Janković, Saša Missoni
Prethodno priopćenje
 
Posjeta: 5.802 *