hrcak mascot   Srce   HID

Poslovna izvrsnost, Vol. 13 No. 1, 2019.


Datum izdavanja: lipnja 2019.

Objavljen na Hrčku: 19. 6. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Predgovor (str.9-9) hrvatskipdf 205 KB
Foreword (str.10-10) engleskipdf 205 KB
Uvodnik  
STIMULATING TEACHING AND LEARNING INNOVATIONS TO ENHANCE HIGHER EDUCATION QUALITY (str.13-31) engleskipdf 427 KB
POTICANJE INOVACIJA U UČENJU I POUČAVANJU RADI UNAPRJEĐENJA KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA (str.31-31)  
Ines Dužević, Tomislav Baković, Mia Delić
Izvorni znanstveni članak
 
THE ROLE OF CREATIVE CITIES IN REGIONAL DEVELOPMENT (str.35-55) engleskipdf 440 KB
ULOGA KREATIVNIH GRADOVA U REGIONALNOM RAZVOJU (str.55-55)  
Marinela Krstinić Nižić, Elena Rudan, Maša Trinajstić
Prethodno priopćenje
 
THE IMPACT OF SOCIAL AND CULTURAL FACTORS ON SUCCESS OF TRADE INTERNATIONALIZATION (str.57-76) engleskipdf 467 KB
UTJECAJ SOCIOKULTURNIH ČIMBENIKA NA USPJEŠNOST INTERNACIONALIZACIJE TRGOVINE (str.76-76)  
Sreten Ćuzović, Svetlana Sokolov Mladenović, Đorđe Ćuzović
Prethodno priopćenje
 
DERIVED-IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS AS A TOOL TO IDENTIFY PRIORITIES FOR DESTINATION PRODUCT DEVELOPMENT (str.77-86) engleskipdf 335 KB
PRIMJENA ANALIZE DERIVIRANE VAŽNOSTI I IZVEDBE KAO TEHNIKE ZA IDENTIFIKACIJU RAZVOJNIH PRIORITETA DESTINACIJSKOG TURISTIČKOG PROIZVODA (str.86-86)  
Josip Mikulić
Prethodno priopćenje
 
STRUKTURA KAPITALA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.87-101) hrvatskipdf 404 KB
CAPITAL STRUCTURE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str.101-101)  
Martina Harc
Prethodno priopćenje
 
GENERATION Z IN BRICK-AND-MORTAR STORES: A REVIEW AND RESEARCH PROPOSITIONS (str.105-120) engleskipdf 408 KB
GENERACIJA Z U TRADICIONALNIM PRODAVAONICAMA: PREGLED I PRIJEDLOZI ISTRAŽIVANJA (str.120-120)  
Katija Vojvodić
Pregledni rad
 
THE ANALYSIS OF MARKET PARTICIPANTS MANAGING THE REVERSE LOGISTICS FLOWS AND BUSINESS OPERATIONS (str.121-142) engleskipdf 1 MB
ANALIZA TRŽIŠNIH SUDIONIKA KOJI UPRAVLJAJU POVRATNIM LOGISTIČKIM TOKOVIMA I POSLOVNIM OPERACIJAMA (str.142-142)  
Veljko M. Mijušković, Iva Vuksanović Herceg
Pregledni rad
 
ISHODI UČENJA NA PODRUČJU UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA I TRŽIŠTA RADA NA EKONOMSKIM FAKULTETIMA I SVEUČILIŠNIM ODJELIMA U RH – KRITIČKA ANALIZA (str.143-164) hrvatskipdf 561 KB
LEARNING OUTCOMES IN THE FIELD OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND LABOR MARKET AT ECONOMIC FACULTIES AND UNIVERSITY DEPARTMENTS - CRITICAL ANALYSIS (str.164-164)  
Aleksandra Krajnović, Ivona Vrdoljak Raguž, Jurica Bosna
Pregledni rad
 
OSNOVNE ZNAČAJKE INTELEKTUALNOG KAPITALA U PROCESU UPRAVLJANJA I RAZVOJA LUČKIH UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE (str.165-180) hrvatskipdf 557 KB
BASIC CHARACTERISTICS OF INTELLECTUAL CAPITAL IN THE PORT AUTHORITY MANAGEMENT AND DEVELOPMENT PROCESS IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str.180-180)  
Alen Jugović, Kristina Pilko Demirkiran, Alen Host
Pregledni rad
 
ŠPIJUNAŽA I BUSINESS INTELLIGENCE U SPORTU (str.181-195) hrvatskipdf 400 KB
ESPIONAGE AND BUSINESS INTELLIGENCE IN SPORT (str.195-195)  
Luka Leško
Pregledni rad
 
FORMIRANJE CIJENA U MALOPRODAJI: CJENOVNE STRATEGIJE – PROMOCIJE – PROFITABILNOST (Dario Dunković) (str.199-200) hrvatskipdf 355 KB
Kristina Petljak
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 5.694 *