hrcak mascot   Srce   HID

Croatian Nursing Journal, Vol. 3 No. 1, 2019.


Croatian Nursing Journal,Vol. 3 No. 1
Datum izdavanja: lipnja 2019.

Objavljen na Hrčku: 5. 7. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Monitoring u tretmanu pacijenata s aneurizmatskim i neaneurizmatskim subarahnoidnim krvarenjem s aspekta zdravstvene njege i terapije (str.5-23)  
Monitoring in the Treatment of Patients with Aneurysmal and Nonaneurysmal Subarachnoid Haemorrhage in Terms of Nursing Care and Therapy (str.5-23) engleskipdf 2 MB
Mirsada Čustović
Izvorni znanstveni članak
 
Procjena odluke o promjeni životnog stila nakon hospitalizacije kod kardiovaskularnih bolesnika (str.25-35)  
An Assessment of Decision to Change Lifestyle in Cardiovascular Patients after Hospitalization (str.25-35) engleskipdf 132 KB
Anita Makar, Zrinka Pukljak Iričanin, Jadranka Pavić
Izvorni znanstveni članak
 
Percepcija medicinskih sestara o primopredaji sestrinske službe u KBC-u Zagreb (str.37-47)  
Nurse Perception of Nursing Handover at the University Clinical Hospital in Zagreb (str.37-47) engleskipdf 143 KB
Slađana Režić
Izvorni znanstveni članak
 
Zadovoljstvo roditelja zdravstvenom skrbi djece u Klinici za dječje bolesti Zagreb (str.49-59)  
Parent Satisfaction with Children’s Health Care in the Children’s Hospital Zagreb (str.49-59) engleskipdf 139 KB
Marina Jurić, Franka Luetić, Štefanija Kolačko, Ana Marija Hošnjak, Nevenka Begić, Dunja Anić
Izvorni znanstveni članak
 
Mišljenje učenika završne godine srednje medicinske škole i studenata završne godine preddiplomskog studija sestrinstva o doniranju organa (str.61-70)  
Opinions of the Final Year Secondary Health Care Students and the Final Year Students of the Undergraduate Nursing Study Programme About Organ Donation (str.61-70) engleskipdf 814 KB
Želimir Đurić, Štefica Mikšić, Biljana Kurtović
Izvorni znanstveni članak
 
Duljina trajanja zdravstvene njege kod bolesnika s prijelomom kuka (str.71-77)  
Duration of Nursing Care in Patients with Hip Fractures (str.71-77) engleskipdf 202 KB
Tihana Harapin Savić, Valentina Košćak
Stručni rad
 
Stavovi medicinskih sestara/tehničara o pripravničkom stažu u Republici Hrvatskoj (str.79-92)  
The Attitudes of Nurses Towards Internship in the Republic of Croatia (str.79-92) engleskipdf 639 KB
Ivica-Tvrtko Vuković, Marija Brdarević, Snježana Čukljek, Janko Babić
Stručni rad
 
Procjena i zbrinjavanje politraumatiziranog bolesnika (str.93-102)  
Evaluation and Care of a Polytraumatized Patient (str.93-102) engleskipdf 260 KB
Petra Lovrenčić, Cecilija Rotim
Stručni rad
 
Važnost oralne higijene u smanjenju incidencije ventilatorom uzrokovane pneumonije – sustavni pregled literature (str.103-111)  
The Importance of Oral Hygiene in Reducing the Incidence of Ventilator-Associated Pneumonia – a Systematic Review (str.103-111) engleskipdf 107 KB
Ema Buković, Biljana Kurtović
Pregledni rad
 
Posjeta: 7.092 *