hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: srpanj 2019.

Objavljen na Hrčku: 8. 7. 2019.
Sadržaj Puni tekst
JURISDICTION OVER INHERITANCE IN EUROPEAN UNION LAW WITH REFERENCE TO CASE LAW  
NADLEŽNOST ZA RASPRAVLJANJE OSTAVINE U PRAVU EUROPSKE UNIJE UZ OSVRT NA SUDSKU PRAKSU (str.9-33) hrvatskipdf 141 KB
Ana-Marija Bajan, Ivana Marić
Pregledni rad
 
WILL – (IN)DEPENDENT DISPOSAL  
OPORUKA – (NE)SAMOSTALNO RASPOLAGANJE (str.35-57) hrvatskipdf 183 KB
Edita Pavlinić, Anica Kalamiza
Pregledni rad
 
APOLOGY OF WELFARE STATE AS OPPOSED TO THE INSTITUTIONALIZATION OF INEQUALITY IN THE NEOLIBERAL ORDER  
APOLOGIJA SOCIJALNE DRŽAVE NASUPROT INSTITUCIONALIZACIJI NEJEDNAKOSTI U NEOLIBERALNOM PORETKU (str.59-84) hrvatskipdf 152 KB
Valentino Kuzelj
Pregledni rad
 
THE LEGAL POSITION OF SUCCESSORS IN THE REPUBLIC OF CROATIA WITH A VIEW TO THE LEGAL POSITION OF SUCCESSORS IN ITALY  
PRAVNI POLOŽAJ SUNASLJEDNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ S OSVRTOM NA PRAVNI POLOŽAJ SUNASLJEDNIKA U ITALIJI (str.85-112) hrvatskipdf 158 KB
Mihaela Mršić
Pregledni rad
 
INTESTATE INHERITANCE OF SAME-SEX PARTNERS IN THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE EUROPEAN UNION  
ZAKONSKO NASLJEĐIVANJE ISTOSPOLNIH PARTNERA U REPUBLICI HRVATSKOJ I EUROPSKOJ UNIJI (str.113-132) hrvatskipdf 141 KB
Marija Serdarušić, Marin Vladić
Pregledni rad
 
GUARDIANSHIP IN ROMAN LAW  
SKRBNIŠTVO U RIMSKOM PRAVU (str.133-155) hrvatskipdf 155 KB
Anja Škalic, Ana Vučak
Pregledni rad
 
CONVERSION OF A LIFELONG MAINTENANCE CONTRACT AND A CONTRACT FOR MAINTENANCE UNTIL DEATH TO A DEED OF GIFT BY REASON OF A VIOLATION OF A FORCED SHARE  
KONVERZIJA UGOVORA O DOŽIVOTNOM I DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU U UGOVOR O DAROVANJU ZBOG POVREDE NUŽNOG DIJELA (str.157-174) hrvatskipdf 157 KB
Diana Udiković
Pregledni rad
 
INTESTATE SUCCESSION IN ROMAN LEGAL TRADITION  
ZAKONSKO NASLJEĐIVANJE U RIMSKOJ PRAVNOJ TRADICIJI (str.175-204) hrvatskipdf 184 KB
Barbara Udovičić
Pregledni rad
 
THE EFFECT OF THE JUSTINIANIC REFORM OF FORCED HEIR INHERITANCE LAW ON MODERN FORCED HEIR INHERITANCE LAW OF THE REPUBLIC OF CROATIA  
UTJECAJ JUSTINIJANOVE REFORME NUŽNOG NASLJEDNOG PRAVA NA SUVREMENO NUŽNO NASLJEDNO PRAVO REPUBLIKE HRVATSKE (str.205-226) hrvatskipdf 140 KB
Ivan Vidaković
Pregledni rad
 
CITIZENSHIP AS A FUNDAMENTAL FEATURE OF STATE JURISDICTION IN THE REPUBLIC OF CROATIA WITH REFERENCE TO THE WESTERN BALKAN COUNTRIES AND THE CITIZENS OF THE EUROPEAN UNION  
DRŽAVLJANSTVO KAO TEMELJNA ODLIKA DRŽAVNOG SUVERENITETA U REPUBLICI HRVATSKOJ S OSVRTOM NA DRŽAVE ZAPADNOG BALKANA I GRAĐANSTVO EUROPSKE UNIJE (str.227-252) hrvatskipdf 161 KB
Matko Guštin
Stručni rad
 
Posjeta: 1.242 *