hrcak mascot   Srce   HID

Psihologijske teme, Vol. 28 No. 2, 2019.


Datum izdavanja: srpnja 2019.

Objavljen na Hrčku: 23. 7. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Boli li? Ovisi o tome tko pita (str.231-249)  
Does It Hurt? Depends on Who's Asking (str.231-249) engleskiPDF 344 KB
Koraljka Modić Stanke, Dragutin Ivanec, Luka Butić
Izvorni znanstveni članak
 
Hipoteza zamišljenog kontakta: Uloga radnog pamćenja (str.251-270) hrvatskiPDF 525 KB
The Imagined Contact Hypothesis: The Role of Working Memory Capacity (str.251-270)  
Nikola Marić, Jadranka Kolenović-Đapo, Nermin Đapo
Izvorni znanstveni članak
 
Važnost motiva za postignućem i moći za rad na rukovodećoj poziciji, plaću i intrinzičnu motivaciju za posao (str.271-289) hrvatskiPDF 540 KB
The Importance of the Achievement Motive and the Power Motive for Explaining the Occupancy of a Management Position, Salary and Intrinsic Work Motivation (str.271-289)  
Mitja Ružojčić, Zvonimir Galić, Nataša Trojak
Izvorni znanstveni članak
 
Povezanost pristupa poučavanju s percipiranom samoefikasnosti, zadovoljstvom poslom i životom te emocijama učitelja u osnovnoj školi (str.291-312) hrvatskiPDF 373 KB
Relationship between Approaches to Teaching, Self-Efficacy, Life and Job Satisfaction, and Emotions in Elementary School Teachers (str.291-312)  
Tomislava Vidić, Dubravka Miljković
Izvorni znanstveni članak
 
Manipulacija ponašanjem romantičnog partnera: Provjera psihometrijskih karakteristika instrumenata (str.313-332) hrvatskiPDF 546 KB
Manipulation of Romantic Partner's Behavior: Verification of Psychometric Characteristics of Instruments (str.313-332)  
Nikolina Opat Jozić, Jelena Ombla
Izvorni znanstveni članak
 
Scenariji budućnosti – afektivne i kognitivne reakcije ljudi na informacije o budućnosti i tehničkom razvoju (str.333-353) hrvatskiPDF 505 KB
Future Scenarios - Affective and Cognitive Responses to Information about the Future and Technical Development (str.333-353)  
Eva Jurković, Dragutin Ivanec
Izvorni znanstveni članak
 
Zavist – neželjena, ali neizbježna i potrebna emocija (str.355-375)  
Envy – an Unwanted, yet Unavoidable and Necessary Emotion (str.355-375) engleskiPDF 537 KB
Andrea Milic
Pregledni rad
 
Hrvatska adaptacija Revidirane verzije testa čitanja misli iz očiju (str.377-395)  
Croatian Adaptation of the Revised Reading the Mind in the Eyes Test (RMET) (str.377-395) engleskiPDF 639 KB
Marina Kotrla Topić, Marina Perković Kovačević
Izvorni znanstveni članak
 
Svjesnost u roditeljstvu majki i očeva djece različite dobi: Validacija hrvatske inačice upitnika (str.397-418) hrvatskiPDF 633 KB
Mindful Parenting of Mothers and Fathers across Different Child Age: Validation of Croatian Version of Measurement Scale (str.397-418)  
Ina Reić Ercegovac, Maja Ljubetić
Izvorni znanstveni članak
 
Kognitivna osjetljivost na anksioznost: Most između ličnosti i simptoma (str.419-440)  
Cognitive Vulnerabilities to Anxiety: A Bridge between Personality and Symptoms (str.419-440) engleskiPDF 648 KB
Mirjana Sučević, Ana Kurtović
Izvorni znanstveni članak
 
Efekt privlačenja u vidnom radnom pamćenju (str.441-460) hrvatskiPDF 551 KB
Attraction Effect in the Visual Working Memory (str.441-460)  
Ivan Tomić, Matej Pavlić, Denis Vlašiček, Dragutin Ivanec
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 12.199 *