hrcak mascot   Srce   HID

Veterinarska stanica, Vol. 49 No. 6, 2018.


Veterinarska stanica,Vol. 49 No. 6
Datum izdavanja: prosinca 2018.

Objavljen na Hrčku: 30. 7. 2019.
Sadržaj Puni tekst
 
U slučaju da su ulične i kavanske priče istinite za veterinarsku djelatnost mogli bismo reći: „Pokoj vječni, daruj joj Gospodine!“ (str.401-404) hrvatskipdf 196 KB
Petar Džaja
Ostalo
 
Salicylic acid - a medicine with various healing properties  
Salicilna kiselina - lijek s različitim ljekovitim svojstvima (str.413-422) hrvatskipdf 394 KB
Ines Varga, Đurđica Božić Luburić, Božica Solomun Kolanović, Ivana Varenina, Nina Bilandžić
Pregledni rad
 
Utjecaj spola i dobi na neke hematološke pokazatelje Hercegovačkog magarca  
The influence of gender and age on haematological parameters in Herzegovinian donkey (str.425-431) engleskipdf 327 KB
Dunja Rukavina, Damir Suljević, Muhamed Fočak, Dženita Hadžijunuzović-Alagić, Nejra Hadžimusić, Amir Zahirović
Izvorni znanstveni članak
 
Biochemical mechanisms of sex hormones synthesis in domestic mammals  
Biokemijski mehanizmi sinteze spolnih hormona u domaćih sisavaca (str.425-438) hrvatskipdf 458 KB
Erika Gamulin, Marko Samardžija, Ivan Butković, Jelka Pleadin
Pregledni rad
 
Pharmacological methods for induction of abortion in bitches  
Farmakološke metode indukcije pobačaja u kuja (str.441-453) hrvatskipdf 421 KB
Branimira Špoljarić, Davor Svoboda, Silvijo Vince, Juraj Grizelj, Daniel Špoljarić, Ivana Stolić, Maja Popović, Ivan Folnožić, Tomislav Dobranić, Koraljka Gracin, Darko Gereš, Marko Samardžija
Pregledni rad
 
Methods of identification and marking of laboratory mice and rats  
Metode identifikacije i označavanja laboratorijskih miševa i štakora (str.455-468) hrvatskipdf 517 KB
Sven Menčik, Anamaria Ekert Kabalin, Velimir Sušić, Mario Ostović, Željko Pavičić, Maja Maurić, Ivan Vlahek
Stručni rad
 
Peste des petit ruminants – a new threat to the farm industry?  
Kuga malih preživača – nova prijetnja stočarskoj proizvodnji? (str.469-475) hrvatskipdf 308 KB
Ivana Šimić, Ivana Lojkić, Nina Krešić, Tomislav Bedeković
Stručni rad
 
Kraniomandibularna osteopatija u zapadno-škotskog bijelog terijera – prikaz slučaja  
Craniomandibular osteopathy in West Highland white terrier – a case report (str.477-482) engleskipdf 306 KB
Rajka Turner, Berislav Radišić, Marija Lipar
Stručni rad
 
Posjeta: 4.439 *