hrcak mascot   Srce   HID

Veterinarska stanica, Vol. 50 No. 1, 2019.


Veterinarska stanica,Vol. 50 No. 1
Datum izdavanja: veljače 2019.

Objavljen na Hrčku: 30. 7. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj makro- i mikroelemenata u steriliziranom mlijeku različitih proizvođača iz Hrvatske i EU  
Macro- and microelement contents in sterilized milk of different manufacturers from Croatia and the EU (str.1-10) engleskipdf 331 KB
Nina Bilandžić, Marija Sedak, Bruno Čalopek, Maja Đokić, Božica Solomun Kolanović, Ivana Varenina, Đurđica Božić Luburić, Ines Varga
Izvorni znanstveni članak
 
Primjena brucelinskog kožnog testa u serološki pozitivnih goveda  
Applicability of a brucellin skin test in seropositive cattle (str.11-17) engleskipdf 318 KB
Lejla Velić, Toni Eterović, Silvio Špičić, Željko Cvetnić, Benjamin Čengić, Selma Filipović, Nejra Hadžimusić, Dženita Hadžijunuzović-Alagić, Amina Hrković Porobija, Amel Ćutuk, Muamer Dervišević, Tarik Bajrović
Izvorni znanstveni članak
 
Concentrations of arsenic, cadmium and mercury in beeswax (Apis mellifera) during its processing from honeycombs to honeycomb foundations  
Koncentracije arsena, kadmija i žive u pčelinjem vosku (Apis mellifera) tijekom njegove prerade iz saća u satne osnove (str.19-25) hrvatskipdf 342 KB
Marina Kosanović, Nina Bilandžić, Marija Sedak, Snježana Kos, Ivana Tlak Gajger
Izvorni znanstveni članak
 
Effect of commercial and experimental probiotics on immune response to Infectious Bursal Disease vaccination in broiler chickens  
Utjecaj komercijalnog i pokusnog probiotika na humoralni imunosni odgovor pilića u tovu cijepljenih protiv virusa zarazne bolesti burze (str.27-32) hrvatskipdf 305 KB
Aida Kavazović, Emina Rašidbegović, Abdulah Gagić, Fahira Alibegović-Zečić, Teufik Goletić, Ćazim Crnkić, Almira Softić, Aida Kustura, Amira Koro
Izvorni znanstveni članak
 
The most significant parvovirus infection in croatian domestic animals  
Najznačajnije infekcije parvovirusima domaćih životinja (str.33-42) hrvatskipdf 432 KB
Tomislav Keros, Lorena Jemeršić, Jelena Prpić, Darko Želježić
Pregledni rad
 
The effects of oxidative stress on the male reproductive system and mechanisms of antioxidant protection  
Učinci oksidacijskog stresa na muški spolni sustav i mehanizmi antioksidacijske zaštite (str.43-54) hrvatskipdf 889 KB
Ivona Žura Žaja, Anamaria Sluganović, Marko Samardžija, Suzana Milinković-Tur, Tomislav Dobranić, Sara Strelec, Dražen Đuričić, Hrvoje Valpotić, Silvijo Vince
Pregledni rad
 
Equine salmonellosis  
Salmoneloza konja (str.55-62) hrvatskipdf 291 KB
Melita Majhut, Nika Brkljača Bottegaro, Josipa Habuš, Krešimir Lučić, Nenad Turk, Jelena Gotić, Danijela Horvatek Tomić, Suzana Hađina, Matko Perharić, Zrinka Štritof
Pregledni rad
 
3R Principle for the welfare protection of animals used for scientific purposes - yesterday, today, tomorrow  
3R načelo u zaštiti dobrobiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe - jučer, danas, sutra (str.63-73) hrvatskipdf 314 KB
Gordana Gregurić Gračner, Nataša Lončarić, Jadranka Bubić Špoljar, Alenka Dovč, Klara Fuš, Damjan Gračner, Željko Pavičić
Pregledni rad
 
Bovine respiratory syncytial virus infection  
Infekcija goveđim respiratornim sincicijskim virusom (str.75-80) hrvatskipdf 280 KB
Nina Krešić, Tomislav Bedeković, Ivana Lojkić, Ivana Šimić, Nenad Turk
Stručni rad
 
New/old swine viruses - Porcine teschovirus and Sapelovirus  
Novi/stari virusi svinja – svinjski tescho- i sapelo-virus (str.81-85) hrvatskipdf 255 KB
Jelena Prpić, Tomislav Keros, Darko Želježić, Lorena Jemeršić
Stručni rad
 
Posjeta: 3.926 *