hrcak mascot   Srce   HID

Latina et Graeca, Vol. 1 No. 20, 1982


Latina et Graeca,Vol. 1 No. 20
Publication date: December 1982

Published on HRČAK: 27 July 2019
Table of contents Full text
Koliko je jedan poduhvat... (str.5-6) croatianpdf 101 KB
Emilio Marin
Editorial
 
Antika u nas: stanje i perspektive (str.6-13) croatianpdf 292 KB
Zlatko Šešelj
Professional paper
 
Prevođenje antičkih stihova (str.14-34) croatianpdf 909 KB
Dubravko Škiljan
Professional paper
 
Res publica Nesactiensium (str.35-50) croatianpdf 583 KB
Robert Matijašić
Professional paper
 
Grčki bogovi u Indiji: umjetnost Gandhare (str.59-68) croatianpdf 1 MB
Klara Gonc Moačanin
Professional paper
 
Fabularni oblici u antičkoj epistolografiji (str.69-82) croatianpdf 738 KB
Darko Novaković
Professional paper
 
Prijevodi: Kratetova pisma (str.83-86) croatianpdf 240 KB
Darko Novaković
Other
 
Prijevodi: Pisma govornika Eshina Hionova pisma Alkifronova i Filostratova zbirka Aristenetova zbirka pisama (str.87-121) croatianpdf 1 MB
Darko Novaković
Other
 
Baričevićev "Mali komentar o latinskom jeziku" Adamus Aloysius Barichevich: Commentariolum de linguae Latinae fatis (str.124-133) croatianpdf 354 KB
Olja Perić
Other
 
Prijevod: Simonid, "Neizvjesnost budućnosti" (str.134-134) croatianpdf 52 KB
Dubravko Škiljan
Other
 
Bibliografija časopisa "Latina et Graeca" 1973-1982. Bibliografija antike ll C) Bibliografija prijevoda klasične grčke i rimske književnosti u jugoslavenskoj periodici u 1980. i 1981. godini D) Bibliografija kritičke literature o antici u jugoslavenskoj periodici u godini 1981. (str.135-182) croatianpdf 2 MB
Zlatko Šešelj
Bibliography
 
Leksikon: Antički historiografi I (A-D) (str.183-192) croatianpdf 473 KB
Marina Bricko, Dubravko Škiljan, Darko Novaković, Zlatko Šešelj, Damir Salopek
Other
 
Stota godišnjica Maretićeva prijevoda Odiseje (str.193-194) croatianpdf 107 KB
Damir Salopek
Short communication, Note
 
l to je antika Latinski danas: sportski rječnik (priredio Damir Salopek) Anegdote: O Scipionu Afričkom (preveo Darko Novaković) Skandalozna kronika (preveo Darko Novaković) (str.194-198) croatianpdf 186 KB
Damir Salopek
Other
 
Nove knjige i časopisi: Juraj Šižgorić Šibenčanin: O smještaju Ilirije i o gradu Šibeniku (Darko Novaković) Contemporary Literary Heremeneutics and Interpretation of Classical Text (Darko Novaković) Aristotel: Nikomahova etika (Damir Salopek) Umjetnost riječi 1-2/1982 (Zlatko Šešelj) (str.199-209) croatianpdf 565 KB
Damir Salopek, Zlatko Šešelj, Darko Novaković
Book Review
 
Nekoliko pitanja u vezi s pomorskom bitkom 384. god. pr. n. e. kod Pharosa croatianpdf 392 KB
Mithad Kozličić
Professional paper
 
Visits: 1.221 *