hrcak mascot   Srce   HID

Communication Management Review, Vol. 04 No. 01, 2019.


Communication Management Review,Vol. 04 No. 01
Datum izdavanja: srpnja 2019.

Objavljen na Hrčku: 30. 7. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Percepcija djece o utjecaju videoigara (str.8-27) hrvatskipdf 1 MB
Danijel Labaš, Ines Marinčić, Alma Mujčinović
Prethodno priopćenje
 
Povezanost navika korištenja elektroničkih medija i sociodemografskih čimbenika kod adolescenata u Splitskodalmatinskoj županiji (str.28-49) hrvatskipdf 1 MB
Igor Kanižaj, Dražen Maleš
Izvorni znanstveni članak
 
Medijsko opismenjavanje u osnovnoj školi (str.50-59) hrvatskipdf 1 MB
Marko Alerić, Martina Kolar Billege, Vesna Budinski
Prethodno priopćenje
 
Percepcija ravnatelja osnovnih škola o važnosti medijske pismenosti u primarnome obrazovanju (str.60-77) hrvatskipdf 1 MB
Lana Ciboci, Tamara Gazdić-Alerić, Igor Kanižaj
Prethodno priopćenje
 
Zaštita privatnosti djece i maloljetnika na društvenoj mreži Facebook: navike i iskustva roditelja (str.78-97) hrvatskipdf 1 MB
Tanja Grmuša, Ana Marguerite Tomulić, Vedrana Anđelić
Prethodno priopćenje
 
Uloga medijske pismenosti u samopredodžbi mladih uvjetovanoj medijskim idealima ljepote (str.98-119) hrvatskipdf 1 MB
Tea Stipan
Pregledni rad
 
Utjecaj digitalizacije na generacijski jaz – od bejbibumersa do generacije Z (str.120-139) hrvatskipdf 1 MB
Maja Fistrić
Prethodno priopćenje
 
Utjecaj tehnološke paradigme na ponašanje milenijalaca i djece (str.140-161) hrvatskipdf 1 MB
Ines Šmit, Marinko Kovačić
Stručni rad
 
Utjecaj storytelling i marketinških kampanja na djecu: bihevioralnokomunikacijski aspekti (str.162-177) hrvatskipdf 1 MB
Ivan Biošić, Sandra Biošić
Stručni rad
 
Edukativna uloga društvenih mreža u medijskom odgoju djeteta (str.178-195) hrvatskipdf 1 MB
Jelena Diklić, Marija Nakić, Dajana Šošić
Prethodno priopćenje
 
Nasilje u hrvatskim dječjim serijama Jelenko i Smogovci (str.196-215) hrvatskipdf 1 MB
Lina Malek, Tina Regg, Katarina Blažina Mukavec
Prethodno priopćenje
 
Odnos i značenje medijskog odgoja u dječjim vrtićima: pravila i medijski izazovi (str.216-231) hrvatskipdf 1 MB
Suzana Peran, Anđelka Raguž
Prethodno priopćenje
 
Novi mediji (kao alat) u nastavi: Djeca i folklor (str.232-247) hrvatskipdf 1 MB
Lina Malek
Stručni rad
 
Fenomen reality televizije: od zabave do edukacije (str.248-269) hrvatskipdf 1 MB
Nensi Blažević, Jana Bušić, Stana Odak Krasić
Prethodno priopćenje
 
Utjecaj medija i uloga odraslih na odgoj i obrazovanje djece predškolske i rane školske dobi (str.270-283) hrvatskipdf 1 MB
Antonija Đuran, Diana Koprivnjak, Nataša Maček
Stručni rad
 
Poticanje razvoja medijske pismenosti u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (str.284-301) hrvatskipdf 1 MB
Kristina Ljubić Nežić
Stručni rad
 
hrvatskipdf 1 MB
Lana Ciboci, Danijel Labaš, Igor Kanižaj
Uvodnik
 
hrvatskipdf 1 MB
Ostalo  
Posjeta: 15.443 *