hrcak mascot   Srce   HID

Filozofska istraživanja, Vol. 39 No. 1, 2019


Filozofska istraživanja,Vol. 39 No. 1
Publication date: March 2019

Published on HRČAK: 14 August 2019
Table of contents Full text
Sadržaj (str.1-1) croatianpdf 322 KB
Content (str.2-2) englishpdf 322 KB
Contenu (str.2-2) frenchpdf 322 KB
Inhalt (str.2-2) germanpdf 322 KB
Other  
Aporije psihe (str.3-8) croatianpdf 322 KB
Luka Janeš
Editorial
 
Nova Politika doživljaja i R. D. Laingove stare »nove ideje« (str.9-16) croatianpdf 388 KB
The New Politics of Experience and R. D. Laing's Old “New Ideas” (str.9-16) englishpdf 388 KB
Theodor Itten
Conference paper
 
Tumačenje sebstva. Paul Ricœur (str.17-31) croatianpdf 378 KB
Interpreting the Selfhood. Paul Ricœur (str.17-31) englishpdf 378 KB
Tanja Todorović
Original scientific paper
 
Predodžba i patologija u filozofiji i psihoterapiji (str.33-47) croatianpdf 400 KB
Representation and Pathology in Philosophy and Psychotherapy (str.33-47) englishpdf 400 KB
Aleksandar Fatić
Original scientific paper
 
Žižekova nezavršena kopernikanska revolucija (str.49-56) croatianpdf 325 KB
Žižek's Unfinished Copernican Revolution (str.49-56) englishpdf 325 KB
Eva Dolar Bahovec
Preliminary communication
 
Psihoanaliza: volja za promjenom (str.57-68) croatianpdf 356 KB
Psychoanalysis: Will to Change (str.57-68) englishpdf 356 KB
Štefanija Kožić
Preliminary communication
 
Kunstangst. Tjeskoba kao definirajući moment estetskog iskustva (str.69-77) croatianpdf 357 KB
Kunstangst. Anxiety as a Defining Moment of Aesthetical Experience (str.69-77) englishpdf 357 KB
Anders Bille Petersen, Nils Bloch-Sørensen
Preliminary communication
 
Autonomija umjetnosti iz jungovske perspektive (str.79-95) croatianpdf 385 KB
Autonomy of Art from a Jungian Perspective (str.97-95) englishpdf 385 KB
Kristina Vasić
Original scientific paper
 
Kompleksi (str.97-102) croatianpdf 311 KB
Complexes (str.97-102) englishpdf 311 KB
Dragutin Vučković
Conference paper
 
»Kakav je osjećaj?« – o onome što je posrijedi u sudovima ukusa i emocionalnom samoznanju (str.103-117) croatianpdf 382 KB
“How Does It Feel?” – On What Plays in Judgments of Taste and Emotional Self-Knowledge (str.103-117) englishpdf 382 KB
Rômulo Eisinger Guimarães
Original scientific paper
 
Tko je tu lud? ‘Ludilo’ kao pretpostavka umjetničkog djela (str.119-134) croatianpdf 798 KB
Who is Mad Here? ‘Madness’ as a Presupposition of Artwork (str.119-134) englishpdf 798 KB
Goran Sunajko
Original scientific paper
 
Afirmacija psihološke uloge medija u procesima suvremene zapadne indoktrinacije (str.135-158) croatianpdf 506 KB
Affirmation of the Psychological Role of Media in the Processes of Western Indoctrination (str.135-158) englishpdf 506 KB
Danijela Godinić
Preliminary communication
 
Povijesni razvoj institucionalizacije ranjivih skupina. Primjer Prihvatilišta odraslih Narodnog odbora grada Zagreba (str.159-170) croatianpdf 359 KB
Historical Development of the Institutionalisation of Vulnerable Groups. Example of the Adult Shelter of the National Committee of the City of Zagreb (str.159-170) englishpdf 359 KB
Jelena Seferović
Preliminary communication
 
Epistemička nepravda, autizam i pokret neuroraznolikosti (str.171-188) croatianpdf 464 KB
Epistemic Injustice, Autism and the Neurodiversity Movement (str.171-188) englishpdf 464 KB
Kristina Lekić Barunčić
Original scientific paper
 
Prosudbeno vjerovanje (str.189-199) croatianpdf 345 KB
Judgmental Belief (str.189-199) englishpdf 345 KB
Matjaž Potrč
Professional paper
 
Odnos svijesti (vremena-epohe) i predmetnosti u kockarskom umu (str.201-212) croatianpdf 360 KB
Relation Between the Consciousness (Time-Epoch) and Objectness in the Gambler’s Mind (str.201-212) englishpdf 360 KB
Luka Maršić, Daniela Vojnović
Original scientific paper
 
Tragoedia Humana: problem idealističkog promašaja (str.213-223) croatianpdf 489 KB
Tragoedia Humana: The Problem of Idealistic Failure (str.213-223) englishpdf 489 KB
Bernard Špoljarić
Preliminary communication
 
Prigovor savjesti i pravnička profesija. Kritički ogled o pravnoj (ne)kulturi (str.225-245) croatianpdf 426 KB
Conscientious Objection and Legal Profession. Critical Review about Legal (Lack of) Culture (str.225-245) englishpdf 426 KB
Josip Berdica, Tomislav Nedić
Original scientific paper
 
Besmisao »primijenjene etike«. Od etičkog vakuuma do etičkog apsurda (str.247-264) croatianpdf 442 KB
The Nonsense of “Applied Ethics”. From Ethical Vacuum to Ethical Absurdity (str.247-264) englishpdf 442 KB
Ante Čović
Original scientific paper
 
Robert Torre: Ima li života prije smrti? Iskustvo prvog lica (str.265-268) croatianpdf 315 KB
Danijela Godinić
Case report
 
Theodor Itten, Ron Roberts: Nova politika doživljaja (str.268-273) croatianpdf 336 KB
Luka Janeš
Case report
 
Vojko Strahovnik: Moralna teorija. O prirodi morala (str.273-276) croatianpdf 290 KB
Marko Kos
Case report
 
Matjaž Potrč: Jezik, misao i predmet (str.276-279) croatianpdf 291 KB
Štefanija Kožić
Case report
 
Matjaž Potrč: Dinamična filozofija (str.279-283) croatianpdf 318 KB
Roni Rengel
Case report
 
Visits: 20.628 *