hrcak mascot   Srce   HID

Transition, Vol. 21 No. 43, 2019


Publication date: August 2019

Published on HRČAK: 08 August 2019
Table of contents Full text
RELIGIOZNOST STUDENTSKE POPULACIJE NA UNIVERZITETU U TUZLI U VREMENU TRANZICIJE (str.1-15) croatiandocx 56 KB
Orhan Jašić
Original scientific paper
 
PRAVCI JAČANJA VJERODOSTOJNOSTI OCJENA KREDITNIH REJTINGA, KREDITNIH REJTING AGENCIJA (str.16-30) croatiandocx 71 KB
Željko Rička
Preliminary communication
 
UTJECAJ PREGOVARAČKOM OSPOSOBLJENOSTI MENADŽMENTA NA REZULTATE POSLOVANJA PODUZEĆA (str.31-47) croatiandocx 70 KB
Fahrudin Fehrić, Sonja Zekić
Preliminary communication
 
VAŽNOST INOVATIVNOG OBRAZOVANJA I POSLOVI BUDUĆNOSTI (str.48-62) croatiandocx 487 KB
Pavle Jakovac, Tea Tomac
Review article
 
UTJECAJ TRANZICIJE NA BLAGOSTANJE I RASPODJELU DOHOTKA U ZEMLJAMA TRANZICIJE U JUGOISTOČNOJ EUROPI (str.63-71) croatiandocx 44 KB
Tahir Mahmutefendić
Review article
 
RAZVOJ FORENZIČNOG RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE U BIH I OTKRIVANJE PREVARA U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA (str.72-84) croatiandocx 51 KB
Božo Vukoja
Review article
 
PROMJENE PROSTORNE STRUKTURE GRADSKIH NASELJA U SLIVU RIJEKE SPREČE U UVJETIMA TRANZICIJE (str.85-95) croatiandocx 55 KB
Damir Džafić
Review article
 
OPĆI OKVIRNI SPORAZUM ZA MIR U BOSNI I HERCEGOVINI KAO ¬OSNOVA USTAVNOG UREĐENJA BOSNE I HERCEGOVINE (str.96-111) croatiandocx 65 KB
Željko Petrović
Professional paper
 
(str.112-115) croatiandocx 31 KB
GARCH MODELS. STRUCTURE, STATISTICAL INFERENCE AND FINANCIAL APPLICATIONS, Second edition (str.112-115)  
Tihana Škrinjarić
Case report
 
Visits: 3.418 *