hrcak mascot   Srce   HID

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje,Vol. 20 No. Sp.Ed.3
Datum izdavanja: prosinca 2018.

Objavljen na Hrčku: 13. 8. 2019.
Sadržaj Puni tekst
UVODNIK (str.10-11) hrvatskipdf 52 KB
FOREWORD (str.10-11) engleskipdf 30 KB
Uvodnik  
Stavovi studenata pedagogije prema samohranom majčinstvu – izazovi i perspektive (str.13-30) hrvatskipdf 190 KB
Pedagogy Students’ Attitudes Towards Single Motherhood – Challenges and Perspectives (str.13-30) engleskipdf 190 KB
Nadja Čekolj
Izvorni znanstveni članak
 
Studenti i odgajatelji u igri s djecom: pristup igri posredstvom teorije stanja ega (str.31-50) hrvatskipdf 278 KB
Students and Preschool Teachers in Play with Children: Playfulness Approached through the Ego States (str.31-50) engleskipdf 278 KB
Aleksandra Šindić, Tamara Pribisev Beleslin
Izvorni znanstveni članak
 
Postupci prijelaza iz dječjeg vrtića u osnovnu školu (str.51-75) hrvatskipdf 231 KB
Transition Processes from Kindergarten to Primary School (str.51-75) engleskipdf 231 KB
Ivana Visković
Izvorni znanstveni članak
 
Uloga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u razvoju socijalne kompetencije romske djece (str.77-91) hrvatskipdf 171 KB
The Role of Early Childhood Education in Developing Social Competence of Roma Children (str.77-91) engleskipdf 171 KB
Adrijana Višnjić Jevtić, Goran Lapat, Matea Galinec
Izvorni znanstveni članak
 
Glazbeni i likovni senzibilitet odgojitelja kao temelj poticanja dječjeg stvaralačkog izraza (str.93-105) hrvatskipdf 150 KB
Preschool Teachers’ Sensibility in Music and Visual Arts as a Foundation for Encouraging Creative Expression in Children (str.93-105) engleskipdf 150 KB
Blaženka Bačlija Sušić, Marijana Županić Benić
Prethodno priopćenje
 
Glas djece i poboljšanje škole: Uloga tehnologije u inkluzivnoj školi budućnosti (str.107-131) hrvatskipdf 252 KB
Children’s Voice and School Improvement: The Role of Technology in the Inclusive School of the Future (str.107-131) engleskipdf 252 KB
Theodora Kouvara, Christoforos Karachristos, Elias Stavropoulos, Vassilios Verykios
Prethodno priopćenje
 
Stav učitelja i stručnih suradnika prema primjeni individualiziranog pristupa u radu s učenicima s teškoćama (str.133-155) hrvatskipdf 232 KB
Perception of Teachers and Expert Associates on the Application of the Individualized Approach in Working with Students with Disabilities (str.133-155) engleskipdf 232 KB
Jasna Kudek Mirošević
Prethodno priopćenje
 
Matematičko modeliranje prirodnog i društvenog konteksta u predškolsko doba (str.157-174) hrvatskipdf 250 KB
Mathematical Modelling of Natural and Social Context at Preschool Level of Education (str.157-174) engleskipdf 250 KB
Dragica Milinković, Milenko Ćurčić
Prethodno priopćenje
 
Vodne mreže međusobne povezanosti: plovni putevi kao mjesta učenja i poučavanja (str.175-197) hrvatskipdf 232 KB
Watery Webs of Interconnectedness: Waterways as Pedagogical Sites (str.175-197) engleskipdf 232 KB
Nicky Hirst, Diane Boyd, Jamison Browder, Sherridan Emery
Prethodno priopćenje
 
Stav roditelja prema partnerstvu roditelja i odgojitelja u hrvatskim predškolskim institucijama (str.199-215) hrvatskipdf 246 KB
Parental Perception of Parent-Teacher Partnerships in Croatian Preschool Institutions (str.199-215) engleskipdf 246 KB
Sanja Skočić Mihić, Nataša Vlah, Ana Bošnjak
Prethodno priopćenje
 
Vrtić kao zaštitni čimbenik u razvoju predškolske djece iz rizičnih skupina: percepcija radnih kapaciteta odgajatelja (str.217-242) hrvatskipdf 247 KB
Kindergarten as a Protective Factor in the Development of Preschool Children from Risk Groups: Perception of Preschool Teachers’ Capacities (str.217-242) engleskipdf 247 KB
Sanja Tatalović Vorkapić, Ivana Mihić, Martina Matovina
Prethodno priopćenje
 
Analiza odnosa između vještina igre i društvenih sposobnosti i vještine reguliranja emocija u predškolske djece (str.243-257) hrvatskipdf 174 KB
Analyzing the Relationships between Preschool Children’s Play Skills and Their Social Competence and Emotion Regulation Skills (str.243-257) engleskipdf 174 KB
Gulden Uyanik, Hande Arslan Ciftci, Ozge Unsal, Zeynep Kilic, Seyma Degirmenci
Prethodno priopćenje
 
Promicanje pravedne raspodjele kvalitetnog odgoja i obrazovanja u ranom djetinjstvu u ruralnim i urbanim područjima u Kini: studija slučaja modela ruralno-urbanog kontinuuma (str.259-282) hrvatskipdf 231 KB
Promoting Equitable Quality of Early Childhood Education in Rural and Urban China: A Case Study of Rural-Urban Continuum Model (str.259-282) engleskipdf 231 KB
Xiaoping Yang, Aixiang Shen, Yumei Han, Dandan Cao
Prethodno priopćenje
 
Analiza istraživanja trendova odgoja za održivi razvoj u predškolskom obrazovanju u Kini (str.283-310) hrvatskipdf 409 KB
An Analysis of Research Trends in Chinese Preschool Education for Sustainable Development (str.283-310) engleskipdf 409 KB
Kyung Chul Kim, Xiao Dan Jin
Pregledni rad
 
Uloga odgajatelja mentora iz studentske perspektive (str.311-319) hrvatskipdf 129 KB
The Role of a Kindergarten Teacher Mentor from the Students’ Perspective (str.311-319) engleskipdf 129 KB
Anka Jurčević Lozančić, Edita Rogulj
Izvorni znanstveni članak
 
Kineziologija i održivi razvoj (str.321-327) hrvatskipdf 116 KB
Kinesiology and Sustainable Development (str.321-327) engleskipdf 116 KB
Ivan Prskalo
Pregledni rad
 
Posjeta: 9.278 *