hrcak mascot   Srce   HID

Radovi Instituta za povijest umjetnosti,No. 27
Datum izdavanja: prosinca 2003.

Objavljen na Hrčku: 22. 8. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Realizam programa, idealizam struke. O povijesnoumjetničkom prinosu Ivanke Reberski (str.9-12) hrvatskipdf 249 KB
Tonko Maroević
Stručni rad
 
Ivanka Reberski: Bibliografija (str.13-17) hrvatskipdf 60 KB
Bibliografija  
Stela iz župne crkve u Bjelovaru (str.19-25) hrvatskipdf 265 KB
Nenad Cambi
Izvorni znanstveni članak
 
Zadarska ikona u Texasu (str.27-34) hrvatskipdf 265 KB
Ivo Pericioli
Izvorni znanstveni članak
 
Još jedno djelo kipara Pavla iz Sulmone (str.35-41) hrvatskipdf 659 KB
Emil Hilje
Izvorni znanstveni članak
 
Engleski alabasterni reljefi u Čari na Korčuli (str.43-54) hrvatskipdf 703 KB
Igor Fisković
Izvorni znanstveni članak
 
Tri priloga istraživanju sakralne gotičke arhitekture u Slavoniji (str.55-65) hrvatskipdf 834 KB
Diana Vukičević-Samardžija
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog tipologiji stambene arhitekture na Lopudu (str.65-72) hrvatskipdf 406 KB
Nada Grujić
Izvorni znanstveni članak
 
Francesco Laurana i razvoj jedne renesansne sheme portreta Laure de Noves (str.73-80) hrvatskipdf 537 KB
Ivana Prijatelj Pavičić
Izvorni znanstveni članak
 
Ophodno raspelo dubrovačkog nadbiskupa Reinalda Gratiana iz 1516. godine (str.81-84) hrvatskipdf 434 KB
Vinicije B. Lupis
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog poznavanju ladanjsko-fortifikacijskoga graditeljstva splitsko-trogirskog područja (str.85-95) hrvatskipdf 699 KB
Dunja Pivac
Izvorni znanstveni članak
 
Poliptih Girolama da Santa Croce na Visu (str.97-106) hrvatskipdf 1 MB
Radoslav Tomić
Izvorni znanstveni članak
 
Zadarske utvrde 16. stoljeća (str.107-118) hrvatskipdf 1 MB
Andrej Žmegač
Izvorni znanstveni članak
 
Ljetnikovac Hanibala Lucića u Starom Gradu na Hvaru (str.119-131) hrvatskipdf 843 KB
Ambroz Tudor
Izvorni znanstveni članak
 
Ikonografija humanizma i narodne predaje na šibenskom umivaoniku Horacija Fortezze (str.133-143) hrvatskipdf 2 MB
Milan Pelc
Izvorni znanstveni članak
 
Dva nepoznata crteža šibenske obale iz prve polovice 17. stoljeća (str.144-145) hrvatskipdf 561 KB
Jagoda Marković, Danko Zelić
Izvorni znanstveni članak
 
Tri slike iz radionice Luce Giordana u Zavičajnom muzeju u Rovinju (str.157-161) hrvatskipdf 661 KB
Nina Kudiš Burić
Izvorni znanstveni članak
 
Barokna obnova Kneževa dvora u Dubrovniku (str.163-183) hrvatskipdf 1 MB
Katarina Horvat-Levaj, Relja Seferović
Izvorni znanstveni članak
 
Rimsko pročelje dvorca Odescalchi u Iloku (str.185-195) hrvatskipdf 671 KB
Vladimir Marković
Izvorni znanstveni članak
 
Sedam darova Duha Svetoga. Zidne slike u Kominu prema predlošcima Johanna Georga Bergmüllera (str.197-206) hrvatskipdf 2 MB
Mirjana Repanić-Braun
Izvorni znanstveni članak
 
Valente fu questo pittore, dica ognuno che vuole: Federico Benković u tri biografske bilješke iz 18. stoljeća (str.207-215) hrvatskipdf 301 KB
Sanja Cvetnić
Izvorni znanstveni članak
 
Uvod u opus najstarije hrvatske umjetnice: Carolina Voikffy Armero (1817.–?) (str.217-229) hrvatskipdf 2 MB
Žarka Vujić
Izvorni znanstveni članak
 
Kipar Ferdinand Stuflesser. Doprinos tirolskom sakralnom kiparstvu druge polovice 19. stoljeća u sjevernoj Hrvatskoj (str.231-239) hrvatskipdf 982 KB
Irena Kraševac
Izvorni znanstveni članak
 
Djela Ivana Meštrovića inspirirana Danteovim Paklom (str.241-254) hrvatskipdf 1 MB
Dalibor Prančević
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog poznavanju geneze Proljetnog salona (str.255-263) hrvatskipdf 376 KB
Petar Prelog
Izvorni znanstveni članak
 
Tragovi neizgrađenog – Petrovićev projekt za zagrebačko Rebro (str.265-269) hrvatskipdf 656 KB
Sandra Križić Roban
Izvorni znanstveni članak
 
Ozareni realizam Stanoja Jovanovića. Za valorizaciju zanemarenog opusa (str.271-283) hrvatskipdf 2 MB
Tonko Maroević
Izvorni znanstveni članak
 
Karikature i slikarstvo Ive Režeka (str.285-296) hrvatskipdf 1 MB
Frano Dulibić
Izvorni znanstveni članak
 
Temeljenje krova. Crkva arhitekta Zlatka Hanžeka u Hrgovima Donjim, Bosanska Posavina (str.297-304) hrvatskipdf 532 KB
Željka Čorak
Izvorni znanstveni članak
 
Hagiotopografija Hrvatske (str.305-310) hrvatskipdf 162 KB
Anđelko Badurina
Pregledni rad
 
Ime: Realizam (str.311-315) hrvatskipdf 221 KB
Marcel Bačić
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 3.312 *