hrcak mascot   Srce   HID

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku,No. 57
Datum izdavanja: rujna 2019.

Objavljen na Hrčku: 11. 9. 2019.
Sadržaj Puni tekst
Štovanje Sv. Stjepana Prvomučenika u ranosrednjovjekovnom Dubrovniku: mučeništvo u temeljima grada, komune i (nad)biskupije (str.9-28) hrvatskipdf 339 KB
The Cult of St Stephen the First Martyr in Early Medieval Dubrovnik: Martyrdom in the Foundations of the City, Commune and (Arch)Diocese (str.9-28)  
Zdenka Janeković Römer
Izvorni znanstveni članak
 
Crkvica i pustinjački stan na Sv. Orsuli u kasnom srednjem vijeku (str.29-54) hrvatskipdf 6 MB
The Church and Hermitage at St Orsula in the Late Middle Ages (str.29-54)  
Nella Lonza
Izvorni znanstveni članak
 
Crkva Sv. Stjepana u Dubrovniku - višefazno groblje i inventar nalaza (str.55-143) hrvatskipdf 52 MB
The Church of St Stephen in Dubrovnik: Multi-Layered Cemetery and the Inventory of Finds (str.55-143)  
Nikolina Topić, Ivana Radić, Petra Rajić Šikanjić, Mato Ilkić
Izvorni znanstveni članak
 
Rezultati istraživanja utvrde Ošlje-Gradac i selo Ošlje u općem povijesno-arheološkom kontekstu (str.145-198) hrvatskipdf 21 MB
Ošlje-Gradac Fortification and the Village of Ošlje from a Historical-Archaeological Perspective (str.145-198)  
Josipa Baraka Perica, Nikša Grbić
Izvorni znanstveni članak
 
Bratovština Sv. Lazara među trgovačkim i obrtničkim bratovštinama ranonovovjekovnog Dubrovnika (str.175-198) hrvatskipdf 598 KB
The Confraternity of St Lazarus Among the Trade and Craft Confraternities of Early Modern Dubrovnik (str.175-198)  
Štefica Curić Lenert, Nella Lonza
Izvorni znanstveni članak
 
Međunarodni statistički kongres (1853-1876) i suvremene recepcije u Hrvatskoj (str.199-220) hrvatskipdf 338 KB
The International Statistical Congress (1853-1876) and its Contemporary Reception in Croatia (str.199-220)  
Nikola Tomašegović
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj lista Pravo (1895-1896) na jačanje hrvatske nacionalne ideologije u Dubrovniku krajem 19. stoljeća (str.221-255) hrvatskipdf 3 MB
The Role of the Pravo Newspaper in the Strengthening of Croatian National Ideology in Dubrovnik at the Close of the Nineteenth Century (str.221-255)  
Barbara Đurasović, Jadran Jeić
Izvorni znanstveni članak
 
Akademik Nenad Vekarić (1955-2018) (str.257-260) hrvatskipdf 241 KB
Nella Lonza
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Bibliografija Nenada Vekarića (str.261-279) hrvatskipdf 280 KB
Ivana Lazarević
Bibliografija
 
Nikola Božidarević. Veliki slikar dubrovačke renesanse / Great Painter of the Renaissance in Dubrovnik ur. Pavica Vilać. Dubrov nik: Dubrovački muzeji, 2017. (str.281-286) hrvatskipdf 178 KB
Tanja Trška
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Esad Kurtović, Izvori za historiju srednjovjekovne Bosne. Ispisi iz knjiga zaduženja Državnog arhiva u Dubrovniku 1365-1521, sv. 1-2. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2017. (str.287-291) hrvatskipdf 142 KB
Relja Seferović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik Dubrovačkih muzeja IV, ur. Domagoj Perkić. Dubrovnik: Dubrovački muzeji, 2017. (str.292-295) hrvatskipdf 165 KB
Danko Zelić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Damiani Benessae poemata, prir. Vlado Rezar. Split: Književni krug, 2017. (str.296-301) hrvatskipdf 153 KB
Relja Seferović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Miho Demović, Velika povijest dubrovačke glazbe, sv. 1-4. Dubrovnik: Stara dubrovačka glazba, 2018. (str.302-306) hrvatskipdf 169 KB
Jelena Panić Grazio
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Gradivo za povijest istočnoga Jadrana u ranom novom vijeku, svezak II. Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1770-1772), prir. Juraj Balić, Lovorka Čoralić i Filip Novosel. Zagreb: HAZU, 2018. (str.307-309) hrvatskipdf 153 KB
Ruža Radoš Ćurić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Miljenko Foretić, Dubrovačka Republika i Austrija, prir. Josip Vrandečić. Zagreb: Matica hrvatska, 2017. (str.310-313) hrvatskipdf 197 KB
Jasenka Maslek
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivanka Jemo, Urbana matrica grada Dubrovnika. Zagreb-Dubrovnik: ArTresor naklada, Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku, 2017. (str.314-315) hrvatskipdf 146 KB
Ivana Lazarević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sanja Klempić Bogadi, Jana Vukić i Ognjen Čaldarović, Sociološko- demografska studija. Život u povijesnoj jezgri Dubrovnika. Dubrovnik: Zavod za obnovu Dubrovnika, 2018. (str.316-319) hrvatskipdf 160 KB
Ana Prohaska Vlahinić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kuga u Makarskoj i Primorju 1815. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog od 2. do 4. prosinca 2015. u Makarskoj, ur. Marinko Tomasović. Makarska: Gradski muzej Makarska, 2017. (str.320-327) hrvatskipdf 190 KB
Ivana Andrijašević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 13.286 *