hrcak mascot   Srce   HID

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje,Vol. 21 No. 2
Publication date: June 2019

Published on HRČAK: 12 September 2019
Table of contents Full text
UVODNIK (str.404-405) croatianpdf 27 KB
FOREWORD (str.404-405) englishpdf 27 KB
Editorial  
Odrednice pozicioniranja brenda u visokom obrazovanju – što najviše utječe na zadovoljstvo studenata? (str.407-436) croatianpdf 274 KB
The Determinants of Brand Positioning in Higher Education – What Dominantly Influences Students’ Satisfaction? (str.407-436) englishpdf 274 KB
Aleksandar Brzaković, Tomislav Brzaković, Pavle Brzaković
Original scientific paper
 
Povezanost morfoloških karakteristika i nastavne teme Vršno odbijanje iz srednjeg odbojkaškog stava kod jedanaestogodišnjih učenica (str.437-452) croatianpdf 188 KB
Correlation between Morphological Characteristics and Bounce from Middle Position in Volleyball in Eleven-Year-Old Female Pupils (str.437-452) englishpdf 188 KB
Bojan Babin, Lidija Vlahović, Josip Babin
Original scientific paper
 
Poučavanje vokabulara učenika u prvom razredu osnovne škole: eksperimentalni pristup (str.453-477) croatianpdf 239 KB
Teaching Vocabulary to Pupils in the First Grade of Primary School: An Experimental Approach (str.453-477) englishpdf 239 KB
Zorica Cvetanović, Veljko Brborić
Conference paper
 
Percepcije učitelja o poučavanju engleskoga jezika u osnovnoj školi: komparativno istraživanje između Indije i Slovenije (str.479-510) croatianpdf 476 KB
Teachers’ Perceptions of Teaching English in Primary School: A Comparative Study between India and Slovenia (str.479-510) englishpdf 476 KB
Mateja Dagarin Fojkar, Katarina Kilibarda Perret
Original scientific paper
 
Komparativna studija motoričke izvedbe dječaka s različitim indeksima tjelesne mase (str.511-537) croatianpdf 248 KB
Comparative Study of Motor Performances of the Boys with Different Body Mass Indices (str.511-537) englishpdf 248 KB
Goran Šekeljić, Milovan Stamatović, Dragan D Martinović, Vladan M Pelemiš
Original scientific paper
 
Erasmus+ kao instrument poticanja međunarodne suradnje i razvitka kulturne svjesnosti studenata (str.539-566) croatianpdf 282 KB
Erasmus + as an Instrument of Encouraging International Cooperation and Developing Cultural Awareness of Students (str.539-566) englishpdf 282 KB
Kristina Pokasić, Lovorka Zergollern-Miletić, Borna Nemet
Preliminary communication
 
Ispitivanje veze između emocionalnog napora i razine organizacijskog cinizma kod nastavnika (str.567-598) croatianpdf 292 KB
Examination of the Relationship between Emotional Labour and Organizational Cynicism Levels of Teachers (str.567-598) englishpdf 292 KB
Saadet Kuru Çetin
Original scientific paper
 
Procjena provedbe odgojno-obrazovne inkluzivne prakse učitelja i nastavnika (str.599-638) croatianpdf 365 KB
Estimate of Implementation of Educational Inclusion by Primary School Teachers and High School Teachers (str.599-638) englishpdf 365 KB
Anela Nikčević-Milković, Denis Jurković, Josip Durdov
Original scientific paper
 
Progresivno obrazovanje – izazovi didaktici (str.639-663) croatianpdf 235 KB
Progressive Education – Didactic Challenges (str.639-663) englishpdf 235 KB
Sonja Kovačević
Review article
 
Procjena kvalitete obrazovanja u privatnim srednjim školama u Khyber Pakhtunkhwi u Pakistanu (str.665-685) croatianpdf 205 KB
Assessment of Quality Education in Private Secondary Schools of Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan) (str.665-685) englishpdf 205 KB
Atta Ur Rahman, Niaz Muhammad Aajiz
Professional paper
 
NOVOSTI I DOGAĐAJI (str.687-689) croatianpdf 144 KB
NEWS AND EVENTS (str.687-689) englishpdf 144 KB
News  
IZDANJA (str.691-692) croatianpdf 226 KB
PUBLICATIONS (str.691-692) englishpdf 226 KB
Other  
Visits: 6.372 *